Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія: матер. Міжнародного «круглого столу» (м. Одеса, 9 грудня 2011 р.)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2011-12

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Фенікс

Анотація

Актуальні проблеми філософії права: правова аксіологія : матер. Міжнародного «круглого столу» (м. Одеса, 9 грудня 2011 р.). – Одеса: Фенікс, 2012. – 304 с.

Бібліографічний опис

Ключові слова

філософські основи правової аксіології, методологічні основи правової аксіології, аксіосфера права, аксіосфера держави, ціннісна характеристика українського права, ціннісна характеристика української держави, правова аксіологія, філософія права, философские основы правовой аксиологии, методологические основы правовой аксиологии, аксиосфера права, аксиосфера государства, ценностная характеристика украинского права, ценностная характеристика украинского государства, правовая аксиология, философия права, philosofical basic of the legal axiology, methodological basic of the legal axiology, axiosphere of the law, axiosphere of the state, value characteristics of Ukrainian law, value characteristics of Ukrainian state, legal axiology, philosophy of law

Цитування