Зміст та сутність категорії "формування бюджету"

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Сідор, Михайло Іванович
Сидор, Михаил Иванович
Sidor, Mykhailo I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Сідор М. І. Зміст та сутність категорії "формування бюджету" / М. І. Сідор // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 88-90.

Ключові слова

формування бюджету, правове регулювання бюджетної сфери, стадії бюджетного процесу, Бюджетний кодекс України, формирование бюджета, правовое регулирование бюджетной сферы, стадии бюджетного процесса, Бюджетный кодекс Украины, budgeting, legal regulation of budgetary sphere, stage of the budget process, Budget Code of Ukraine

Цитування

Сідор М. І. Зміст та сутність категорії "формування бюджету" / М. І. Сідор // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 88-90.