Компаративістське дослідження злочину, передбаченого ст. 182 КК України з аналогічними злочинами деяких зарубіжних держав за предметом злочину

Анотація

Стаття присвячена порівняльному аналізу злочинів, передбачених ст. 182 Кримінального кодексу України з аналогічними злочинами деяких зарубіжних держав. Основна увага приділена розгляду нових законодавчих приписів щодо кримінальної відповідальності за незаконні дії з конфедеційною інформацією про особу.

Бібліографічний опис

Матвійчук В. В. Компаративістське дослідження злочину, передбаченого ст. 182 КК України з аналогічними злочинами деяких зарубіжних держав за предметом злочину / В. В. Матвійчук // Кримінальне право в умовах глобалізації : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Одеса, 25 травня 2018 р.) / Кафедра кримінального права НУ "Одеська юридична академія". - Одеса, 2018. – С. 23-236.

Ключові слова

недоторканність приватного життя, конфіденційна інформація, невтручання в особисте та сімейне життя, зарубіжні держави, ст. 182 КК України

Цитування

Матвійчук В. В. Компаративістське дослідження злочину, передбаченого ст. 182 КК України з аналогічними злочинами деяких зарубіжних держав за предметом злочину / В. В. Матвійчук // Кримінальне право в умовах глобалізації : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Одеса, 25 травня 2018 р.) / Кафедра кримінального права НУ "Одеська юридична академія". - Одеса, 2018. – С. 23-236.