Имплементация антикоррупционных международно-правовых норм в уголовный кодекс Республики Беларусь: de lege ferenda

Ескіз

Дата

2021

Автори

Коротич, Е. А.
Коротич, Олена Олексіївна
Коротич, Елена Алексеевна
Korotych, E. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Сумський національний аграрний університет

Анотація

Бібліографічний опис

Коротич Е. А. Имплементация антикоррупционных международно-правовых норм в Уголовный кодекс Республики Беларусь: de lege ferenda / Е. А. Коротич // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри : матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 22 квіт. 2021 р.) / Сумський нац. аграрн. ун-т. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2021. – С. 170–173.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, антикорупційні міжнародно-правові норми, боротьба з корупцією у Республіці Білорусь, anti-corruption international legal norms, fight against corruption in the Republic of Belarus

Цитування

Коротич Е. А. Имплементация антикоррупционных международно-правовых норм в Уголовный кодекс Республики Беларусь: de lege ferenda / Е. А. Коротич // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри : матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 22 квіт. 2021 р.) / Сумський нац. аграрн. ун-т. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2021. – С. 170–173.