Шерешевські читання «Рекодифікація договірного права в умовах інтеграційного розвитку України»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Збірка містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних і методологічних проблем рекодифікації (модернізації) цивільного права та процесу, права власності, ІТ-права та інших галузей приватного права, що були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбулась 6 грудня 2019 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженнями науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Бібліографічний опис

Шерешевські читання «Рекодифікація договірного права в умовах інтеграційного розвитку України» : матер. всеукр. науково-практичн. конф. (Одеса, 6 грудня 2019 року) / За заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 300 с.

Ключові слова

договірне право, рекодифікація, інтеграційний розвиток України, цивільні правовідносини, contract law, recodification, integration development of Ukraine, civil legal relations, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Шерешевські читання «Рекодифікація договірного права в умовах інтеграційного розвитку України» : матер. всеукр. науково-практичн. конф. (Одеса, 6 грудня 2019 року) / За заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2019. – 300 с.