Актуальні питання аграрно-земельних відносин в Україні : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право»

Без Ескізу

Дата

2022

Автори

Гавриш, Наталія Степанівна
Гавриш, Н.С.
Гавриш, Наталия Степановна
Havrysh, Natalia S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

У навчально-методичному посібнику зібрані необхідні розробки щодо викладання здобувачам вищої освіти курсу «Актуальні питання аграрно-земельних відносин в Україні» – однієї з важливих навчальних дисциплін професійної підготовки фахівців ступеня доктора філософії в аспірантурі права. Запропоновані методичні розробки враховують особливості аграрних і земельних відносин та спрямовані на всебічну підготовку фахівців з ступеня доктора філософії в аспірантурі права для ефективної роботи у цій сфері.
The textbook contains the necessary developments for teaching higher education students the course "Current issues of agricultural and land relations in Ukraine" - one of the important disciplines of professional training of doctors of philosophy in graduate school of law. The proposed methodological developments take into account the peculiarities of agricultural and land relations and are aimed at comprehensive training of specialists in the degree of Doctor of Philosophy in graduate school of law for effective work in this field.

Бібліографічний опис

Гавриш Н. С. Актуальні питання аграрно-земельних відносин в Україні:навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право» / укладач: д.ю.н. Н. С. Гавриш. – Одеса : Юридична література, 2022. – 121 с.

Ключові слова

предмет, метод, принципи та системи аграрного права України, правове становище суб’єктів аграрного права України, державное регулювання відносин у сільському господарстві, правове регулювання основних видів сільськогосподарської діяльності, договірні відносини сільськогосподарських підприємств, організацій та їх об’єднань, цільове призначення земель, subject, method, principles and systems of agrarian law of Ukraine, legal status of subjects of agrarian law of Ukraine, state regulation of relations in agriculture, legal regulation of the main types of agricultural activity, contractual relations of agricultural enterprises, organizations and their associations, purpose of land, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Гавриш Н. С. Актуальні питання аграрно-земельних відносин в Україні:навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право» / укладач: д.ю.н. Н. С. Гавриш. – Одеса : Юридична література, 2022. – 121 с.