Constitutional principles of protection of family rights and interests of the child in civil proceedings

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Токарчук, Людмила Михайлівна
Токарчук, Л. М.
Токарчук, Людмила Михайловна
Tokarchuk, Liudmyla M.
Переверзєва, Ольга Сергіївна
Переверзєва, О. С.
Переверзева, Ольга Сергеевна
Pereverzieva, Olha S.
Волкова, Наталія Василівна
Волкова, Н. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Editorial Primmate S. A. S.

Анотація

In today's society, paradigms and models of child-rearing, values, and opportunities of parents, competent authorities, and the court to ensure the rights of the child are changing. Most states have identified the protection of family rights and interests of the child, the avoidance of violence against the child, the prohibition of bullying, etc. among the priority areas of state policy. It is important to analyze the constitutional principles of protection of family rights and the concept “the best interests of the child” in civil proceedings, because it is the court that the legislator has the broadest powers in this area, compared to other jurisdictions. The work aims to study the guiding constitutional principles based on which the court can protect the family rights and interests of the child. The research methodology consists of general theoretical and special scientific methods, namely: hermeneutic, system-structural, structural-functional, historical-legal, comparative-legal, and formal-logical. As a result of the study, the mechanisms of the best possible protection of children's rights by the courts were analyzed. An analysis of current case law, including the case-law of the European Court of Human Rights, concluded that today courts and other competent bodies pay considerable attention to analyzing "how a child will be better" and make informed decisions and, if necessary, correct previous mistakes.
У сучасних умовах розвитку суспільства, змінюються парадигми та моделі виховання дітей, цінності та можливості батьків, компетентних органів та суду щодо забезпечення прав дитини. Більшість держав серед пріоритетних напрямів державних політик визначили захист сімейних прав та інтересів дитини, уникнення насильницьких дій щодо дитини, заборону булінгу тощо. Важливо проаналізувати конституційні засади захисту сімейних прав та інтересів дитини у цивільному судочинстві, адже саме суду законодавцем надано найбільш широкі повноваження в зазначеній сфері, порівняно з іншими юрисдикційними органами. Метою роботи є дослідження керівних конституційних принципів, на підставі яких суд може захистити сімейні права та інтереси дитини. Методологію дослідження складають загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи, а саме: герменевтичний, системно-структурний, структурно-функціональний, історикоправовий, порівняльно-правовий, формальнологічний. В результаті проведеного дослідження проаналізовано механізми якнайкращого забезпечення прав дитини судами. Аналіз актуальної судової практики, в тому числі практики ЄСПЛ дав змогу зробити висновок, що сьогодні суди та інші компетентні органи значну увагу приділяють аналізу “як дитині буде краще” і приймають обґрунтовані рішення, та за необхідності виправляючи попередньо допущені помилки.

Бібліографічний опис

Tokarchuk L. Constitutional principles of protection of family rights and interests of the child in civil proceedings / L. Tokarchuk, O. Pereverzyeva, N. Volkova, I. Yanitska, M. Bodnaruk // Amazonia Investiga. – Vol. 11. – Iss. 49. – Editorial Primmate S. A. S., 2022. – P. 61-68.

Ключові слова

constitutional principles, civil proceedings, the best interests of the child, child, family rights and interests, конституційні засади, цивільне судочинство, права та інтереси, дитина, сімейні права та інтереси, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Tokarchuk L. Constitutional principles of protection of family rights and interests of the child in civil proceedings / L. Tokarchuk, O. Pereverzyeva, N. Volkova, I. Yanitska, M. Bodnaruk // Amazonia Investiga. – Vol. 11. – Iss. 49. – Editorial Primmate S. A. S., 2022. – P. 61-68.