Проблеми адаптації норм національного кримінально-процесуального законодавства до права Європейського Союзу

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017-04-21

Автори

Бобошко, О. М.
Бобошко, Е. Н.
Boboshko, O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Бобошко О. М. Проблеми адаптації норм національного кримінально-процесуального законодавства до права Європейського Союзу / О. М. Бобошко // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 98-101.

Ключові слова

кримінальний процес, Кримінальний процесуальний кодекс, кримінальне процесуальне законодавство, право Європейського Союзу, адаптація норм законодавства до права ЄС, уголовный процесс, Уголовный процессуальный кодекс, уголовное процессуальное законодательство, право Европейского Союза, адаптация норм законодательства к праву ЕС, criminal procedure, Criminal procedural code, criminal procedural legislation, European Union Law, adaptation of legislation to EU law

Цитування

Бобошко О. М. Проблеми адаптації норм національного кримінально-процесуального законодавства до права Європейського Союзу / О. М. Бобошко // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 98-101.