Окремі питання гарантій засади презумпції невинуватості

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017-04-21

Автори

Яновська, Олександра Григорівна
Яновская, Александра Григорьевна
Yanovska, Oleksandra G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Яновська О. Г. Окремі питання гарантій засади презумпції невинуватості / О. Г. Яновська // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 36-39.

Ключові слова

кримінальний процес, кримінальне провадження, презумпція невинуватості, гарантії презумпції невинуватості, уголовный процесс, уголовное производство, презумпция невиновности, гарантии презумпции невиновности, criminal procedure, criminal procedural activities, presumption of innocence, Guarantees of the presumption of innocence

Цитування

Яновська О. Г. Окремі питання гарантій засади презумпції невинуватості / О. Г. Яновська // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 36-39.