Офіційна концепція оновлення Цивільного кодексу України : проблеми практичної реалізації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У збірнику містяться матеріали доповідей з теоретичних і методологічних проблем цивільного права, права власності, ІТ-права та інших галузей приватного права, які були оприлюднені на Всеукраїнському круглому столі «Офіційна концепція оновлення Цивільного кодексу України: проблеми практичної реалізації» 25 лютого 2021 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Бібліографічний опис

Офіційна концепція оновлення Цивільного кодексу України : проблемипрактичної реалізації : матеріали Всеукр. круглого столу (м. Одеса, 25 лютого 2021р.) / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2021. – 65 с.

Ключові слова

проблеми цивільного права, Цивільний кодекс України, проблеми галузей приватного права, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Офіційна концепція оновлення Цивільного кодексу України : проблемипрактичної реалізації : матеріали Всеукр. круглого столу (м. Одеса, 25 лютого 2021р.) / за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2021. – 65 с.