Колективний договір як джерело трудового права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Потопахіна, О. М.
Потопахина, О. М.
Potopakhina, O. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Потопахіна О. М. Колективний договір як джерело трудового права / О. М. Потопахіна // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 595-597.

Ключові слова

колективний договір, коллективный договор, collective agreement, умови праці та найму, условия труда и найма, conditions labor and hiring, індивідуальний трудовий договір, индивидуальный трудовой договор, individual labor contract

Цитування

Потопахіна О. М. Колективний договір як джерело трудового права / О. М. Потопахіна // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т.1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 595-597.