Напрями оптимізації нормативного та правозастосовчого забезпечення приватних інтересів у межах кримінальних процесуальних відносин консенсуального характеру

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017-04-21

Автори

Тітко, Іван Андрійович
Тітко, І. А.
Titko, Ivan A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Тітко І .А. Напрями оптимізації нормативного та правозастосовчого забезпечення приватних інтересів у межах кримінальних процесуальних відносин консенсуального характеру / І. А. Тітко // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 43-45.

Ключові слова

кримінальний процес, кримінальні процесуальні відносини, приватний інтерес, кримінальні процесуальні відносини консенсуального характеру, criminal procedure, criminal procedural relationship, private intererest, criminal procedural relationship of consensual nature, уголовный процесс, уголовные процессуальные отношения, частный интерес, уголовные процессуальные отношения консенсуального характера

Цитування

Тітко І .А. Напрями оптимізації нормативного та правозастосовчого забезпечення приватних інтересів у межах кримінальних процесуальних відносин консенсуального характеру / І. А. Тітко // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 43-45.