Римське право і сучасність. Кодифікація та рекодифікація цивільного законодавства в Україні: досвід і перспективи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Збірник містить матеріали доповідей з теоретичних, історичних та методологічних проблем цивільного права та процесу, права власності, ІТ-права та інших галузей приватного права, які були оприлюднені на Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулась 25 червня 2021 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання спрямовано на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженнями науковців у сфері цивілістики і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.
The collection contains materials of reports on theoretical, historical and methodological problems of civil law and process, property rights, IT law and other areas of private law, which were announced at the International Scientific and Practical Conference, which took place on June 25, 2021 in the National University "Odessa Law Academy". The publication is aimed at acquainting the legal community with research by scholars in the field of civil studies and can be useful both in teaching process and in practice.

Бібліографічний опис

Римське право і сучасність. Кодифікація та рекодифікація цивільного законодавства в Україні: досвід і перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 черв. 2021 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2021. – 130 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Римське право і сучасність. Кодифікація та рекодифікація цивільного законодавства в Україні: досвід і перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25 черв. 2021 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2021. – 130 с.