Акцесорні зобов'язання за цивільним правом України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Чанишева, А. Р.
Chanysheva, A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Чанишева А. Р. Акцесорні зобов'язання за цивільним правом України / А. Р. Чанишева // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 598-601.

Ключові слова

акцесорні (додаткові) зобов'язання, цивільне законодавство України, охоронні зобов'язання, забезпечувальні зобов'язання, акцессорные (дополнительные) обязательства, гражданское законодательство Украины, обеспечительные обязательства, охранные обязательства, accessory (additional) obligation, civil law of Ukraine, security obligations

Цитування

Чанишева А. Р. Акцесорні зобов'язання за цивільним правом України / А. Р. Чанишева // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 598-601.