Припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника на інше підприємство за законодавством Польщі: досвід для України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Шишлюк, Вікторія Русланівна
Шишлюк, Виктория Руслановна
Shyshlyuk, Victoria R.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Шишлюк В. Р. Припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника на інше підприємство за законодавством Польщі: досвід для України / В. Р. Шишлюк // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. - Київ: Прінт-Сервіс, 2017. - С. 221-223.

Ключові слова

припинення трудового договору, переведення працівника на інше підприємство, законо­давство про працю Польщі, трудове законодавство України, припинення трудових відносин, працівник, роботодавець, прекращение трудового договора, перевод работника на другое предприятие, законодательство о труде Польши, трудовое законодательство Украины, прекращение трудовых отношений, работник, работодатель, termination of labor agreement, transfer the employee to another enterprise, Polish labor legislation, Ukraine labor legislation, termination of employment, employee, employer

Цитування

Шишлюк В. Р. Припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працівника на інше підприємство за законодавством Польщі: досвід для України / В. Р. Шишлюк // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. - Київ: Прінт-Сервіс, 2017. - С. 221-223.