Співвідношення державного контролю та інших функцій управління в сфері використання та охорони вод

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Чумаченко, І. Є.
Чумаченко, И. Е.
Chumachenko, I. Ye.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Чумаченко І. Є. Співвідношення державного контролю та інших функцій управління в сфері використання та охорони вод / І. Є. Чумаченко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 1. - С. 610-612.

Ключові слова

охорона вод, використання вод, державний контроль, Державний водний кадастр, водне господарство, охрана вод, использование вод, государственный контроль, Государственный водный кадастр, водное хозяйство, water protection, use of water, state control, State Water Cadastre, water economy

Цитування

Чумаченко І. Є. Співвідношення державного контролю та інших функцій управління в сфері використання та охорони вод / І. Є. Чумаченко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.) / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ "ОЮА". Півд. регіон. центр НАПрН України. - Одеса : Фенікс, 2013. - Т. 1. - С. 610-612.