Краснопольська Тетяна Миколаївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 44
 • Документ
  Публічна дипломатія : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Публічна дипломатія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій і практичних занять, перелік тем для самостійної роботи, індивідуальні завдання, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, а також список рекомендованих джерел. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Українська та зарубіжна культура : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2024) Сушко Анатолій Іванович; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська та зарубіжна культура». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Ефективність використання ІКТ у системі публічного управління
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська, Т. М.; Krasnopolska, Тetiana М.
  Зазначено, що до основних шляхів вирішення проблем в інформаційно-аналітичній діяльності органів влади слід віднести: чітку організацію процесу збору та аналізу інформації; впровадження сучасних інформаційно-аналітичних технологій та програм у послуги публічного управління; підвищення кваліфікації персоналу в даній сфері; перегляд, доопрацювання створення нормативно-правової бази у сфері інформаційного забезпечення публічного управління; підвищена увага до соціологічної інформації при розробці нормативних документів та проведенні різних заходів з боку органів публічної влади та управління тощо.
 • Документ
  Етнополітологія : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : Юридична література, 2023) Вітман, Костянтин Миколайович; Вітман, К. М.; Vitman, Kostiantyn M.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська, Т. М.; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Етнополітологія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Інтеракція держави та громадянського суспільства : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса : Фенікс, 2023) Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій і практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей і презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Вибори до Європарламенту як інструмент впливу на національний уряд
  (ВД «Гельветика», 2019) Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська, Т. М.; Краснопольская, Т. Н.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
 • Документ
  GR-менеджмент : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «GR-менеджмент». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальностями 052 «Політологія» та 054 «Соціологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Гуманітарна політика держави : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
  (Одеса, 2022) Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Гуманітарна політика держави». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Історія політичних вчень : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Історія політичних вчень». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Методика викладання політології : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  (Одеса, 2022) Сушко, А. І.; Сушко, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Методика викладання політології». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальнвстю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Соціально-політична думка України : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Кормич, А. І.; Кормич, Анатолій Іванович; Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Соціально-політична думка України». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Стратегія розвитку України та регіональна специфіка : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  (Одеса, 2022) Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Іванівна; Краснопольська, Т. М.; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентинівна; Краснопольська, Тетяна Миколаївна
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Стратегія розвитку України та регіональна специфіка». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 • Документ
  Цифрова дипломатія як основа нової публічної дипломатії
  (ВД "Гельветика", 2022) Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Krasnopolska, T. M.; Милосердна, І. М.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Myloserdna, I. M.
  Стаття присвячена аналізу уявлень щодо цифрової дипломатії як основи нової публічної дипломатії. Встановлено, що передумовами виникнення публічної дипломатії стали глобалізація, розвиток комунікаційних технологій та посилення ролі та участі громад в міжнародних справах держав. Характерною рисою міжнародних відносин в умовах глобалізації стала гостра конкуренція держав за вплив на громадську думку, залучення її на свою сторону, формування згідно із своїми національними інтересами образу власної зовнішньої політики. У межах статті становлено, що інструментами сучасної публічної дипломатії є: інформаційно-роз’яснювальна робота через Інтернет (особливої ролі набуває цифрова дипломатія); культурна дипломатія, яка передбачає заходи, спрямовані на розвиток міжнародного співробітництва у сфері культури (наприклад, центри вивчення культури та мови держави – Інститут Конфуція (Китай), Інститут Гете (Німеччина) тощо) наукові та освітні обміни та інші заходи щодо підвищення престижу держави у світі. Також у статті зазначається, що до особливостей «нової публічної дипломатії» можна віднести: орієнтацію на концепцію «м’якої сили», відмова від монологу та формування діалогу з суспільствами інших країн, широке використання лобістських бізнес-структур для формування позитивного образу держави. Встановлено, що провідною технологією нової публічної дипломатії, яка об’єднує решту інструментів стає так звана «цифрова дипломатія», яку також називають «публічна дипломатія 2.0». У статті також зазначається, що саме цифрова дипломатія як частина нової публічної дипломатії дозволяє не лише формувати позитивний образ держави на міжнародній арені та зміцнювати її «м’яку силу», а й значно підвищити ефективність каналів зв’язку між різними учасниками глобальної політики ХХІ століття.
 • Документ
  Administrative and legal support for the management of integrated economic structures in a globalized business processes
  (Baltija Publishing, 2021) Ненько, Сергій Сергійович; Ненько, С. С.; Ненько, Сергей Сергеевич; Nenko, Serhii S.; Тюхтенко, Наталія Анатоліївна; Тюхтенко, Н. А.; Тюхтенко, Наталия Анатольевна; Tiukhtenko, Nataliia A.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська, Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  The subject of the study are organizational and economic relations arising in the process of administrative and legal support of management of integrated economic structures in a globalized business processes. Methodology. Instrumental and methodological apparatus of the study consists of the applied methods of organizational economic analysis, statistical methods, sample observation, economic and mathematical modeling method, grouping, generalization, expert evaluations, methods of economic theory, marketing, etc. The aim of the article is to study the basics of administrative and legal support of integrated economic structures management in the globalization of business processes. The results of the study consist in the development of specific provisions and recommendations aimed at improving the management of the formation and integrated economic structures functioning in the context of business processes globalization. The proposed recommendations will improve the level of administrative and legal support of corporate governance and efficiency of companies' groups. Conclusion. The following conditions of effective management of integrated economic structures in the context of business processes globalization are highlighted: compliance with the target unity in the activities of integrated economic entities; orientation of participants to achieve a synergetic effect of integration interaction; creation and maintenance of economic motivation for joint activities; orientation to reduce corporate risks of integration interaction; compatibility of resource potentials of the main interacting organizations; ensuring the controllability of integration interaction processes in the interests of the owner. Organization of rational economic relations within them and with external structures is of great importance to improve the efficiency of economic activities of integrated economic structures. These are relations with public authorities (GR-management), suppliers and customers, banks, insurance organizations, employees of enterprises, owners. The effectiveness of the group of companies largely depends on the availability and level of system development of internal regulatory management of consolidated finances. The purpose of internal regulations system is to fill gaps in the norms of existing administrative and legal legislation in the regulation of economic, managerial and financial activities of integrated economic structures.
 • Документ
  Інтереси США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: кінець ХХ – початок ХХІ століття
  (ВД "Гельветика", 2021) Милосердна, І. М.; Краснопольська, Т. М.; Myloserdna, I. M.; Krasnopolska, T. M.
  Стаття присвячена аналізу уявлень щодо визначення місця США в межах АТР, їх інтересів та перспектив співпраці з провідними країнами регіону. Встановлено, що в умовах значних змін в усіх сферах життєдіяльності Азіатсько-Тихоокеанський регіон позиціонує себе як перспективний, динамічний та процвітаючий, за яким майбутнє, а серед факторів, які свідчать про це, можна виокремити такі: географічне положення, розташування в межах регіону основних світових економік та політичних акторів, стрімкий інтеграційний процес у межах регіону, який характеризується інтенсивним формуванням регіональних форумів і механізмів, сприяючи тісному взаємовідношенню між основними суб’єктами регіону і посиленню його позицій у світовому політичному процесі. У межах статті визначені основні стратегічні інтереси США в АТР, серед яких можна зазначити: заохочення економічної лібералізації та інвестиційно-торговельного проникнення на ринки країн субконтиненту, недопущення повномасш табного конфлікту між Індією та Пакистаном та недопущення поширення ядерної зброї поза межами регіону в нестабільні країни, подальша кампанія боротьби з міжнародним тероризмом, розвиток взаємовигідної багатогалузевої співпраці США з Індією, Японією, Австралією в межах так званого «Чотиристороннього діалогу щодо безпеки» (QUAD). Також у статті зазначено, що економічне відновлення США бачиться в безпосередньому зв’язку зі зростанням Азіатсько-Тихоокеанського регіону, становленням вільної торгівлі в регіоні, проте наприкінці ХХ століття спостерігався пріоритет традиційним військово-політичним альянсам, високій мірі мілітаризації американської зовнішньої політики в цьому регіоні. Встановлено, що політика Вашингтону в АТР спрямована в основному на стримування амбіцій і можливостей Китаю як регіонального центру силу, так і провідного політичного актора в перспективі через застосування політичних та дипломатичних заходів стримуючого характеру.
 • Документ
  Співвідношення понять «індигенна демократія» та «локальна демократія»
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Iryna M.
 • Документ
  Цифрові технології в механізмі взаємодії громадянського суспільства та держави
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Iryna M.
  У статті розглянуто сутність громадянського суспільства та його трансформацію в умовах активного розвитку інформаційних технологій. Визначено критерії ефективності громадянського суспільства через функції останнього. З’ясовано роль мережі Інтернет та соціальних мереж і новітніх цифрових технологій в налагодженні та розвитку взаємодії інститутів держави та громадянського суспільства. Визначено принципи механізму взаємодії держави та громадянського суспільства та досліджено п’ять рівнів такої взаємодії, а саме: рівень комплексного аналізу проблеми, рівень розробки системи заходів і проектів програм, рівень прийняття рішень, рівень реалізації спільно прийнятого рішення та рівень контролю і перевірки виконання рішення, оцінки ефективності взаємодії сторін. Проаналізовано особливості цифрових інструментів, що використовуються на кожному рівні. Обґрунтовано, що завдяки мережі Інтернет політичні процеси і управління набули нового змісту і зумовило появу нових суб'єктів громадянського суспільства – мережевих спільнот, які сприяють формуванню «мережевого громадянського суспільства», метою якого є спілкування в режимі он-лайн для вирішення існуючих соціальних проблем. До головних характеристик мережевого громадянського суспільства віднесені відкритість і спонтанність. Визначено, що під впливом мережевих технологій формується open space-простір, в якому відкриваються нові можливості для розвитку громадянського суспільства (подолання відчуженості, нерозвиненості комунікацій та ін.). Доведено, що перенесення громадських структур у віртуальний простір сприяє більш продуктивній взаємодії органів влади та громадян на основі «цифрової демократії», практичним вираженням якої стала технологія «GOV 2.0» або «уряд 2.0», яка ґрунтується на принципі відкритості влади та участі громадян в прийнятті рішень на всіх рівнях. Показано, що ця технологія реалізується через прихід чиновників в соціальні мережі і блогосферу, просвіту спільнот, доступ до чинних законів та законопроектів в режимі он-лайн та інші практики. З’ясовано, що в останні роки все більшої популярності набувають такі практики, як Network Democracy («мережева демократія»), Social Bar, Global Voices Online та інші.
 • Документ
  Культурологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2018) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Культурологія». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за такими рівнями вищої освіти – бакалаврський рівень.
 • Документ
  Історія української культури : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2018) Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolii I.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Історія української культури». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів, список рекомендованої літератури. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти в галузі знань 08 «Право» та 05 «Соціальні та поведінкові науки», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за такими рівнями вищої освіти – бакалаврський рівень.
 • Документ
  Публічна політика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2020) Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Публічна політика». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», а також рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.