12.00.06

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Примусове відчуження земельних ділянок за законодавством України
    (2015) Наконечний, Андрій Богданович; Наконечный, Андрей Богданович; Nakonechnyi, Andriy B.
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2016. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних аспектів примусового відчуження земельних ділянок. Надано визначення інституту примусового відчуження земельних ділянок, розглянуто його основні ознаки та особливості. Прослідковано історичний розвиток законодавства та наукової думки щодо примусового відчуження земельних ділянок. Визначено та здійснено класифікацію об’єктного та суб’єктного складів правовідносин примусового відчуження земельних ділянок. Детально розглянуто правовий механізм примусового відчуження земельних ділянок. Проаналізовано форму та зміст рішень, що приймаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі примусового відчуження земельних ділянок. Значна увага приділяється аналізу судової практики в спорах щодо примусового відчуження земельних ділянок. У результаті проведеного дослідження виявлені характерні тенденції розвитку вітчизняного законодавства та правозастосовчої діяльності в сфері примусового відчуження земельних ділянок.