Чанишев Рашид Ібрагімович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  Інформаційні технології та Data mining в соціальних науках : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Чанишев Рашид Ібрагімович; Яценко Микола Анатолійович
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 054 «Соціологія» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології та Data mining в соціальних науках». Містить методичні рекомендації, завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Проблеми розвитку та правового регулювання штучного інтелекту
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Чанишев Рашид Ібрагімович
 • Документ
  Цифрові технології в медіагалузі : навч.-метод. посіб. для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 06 «Журналістика»
  (Одеса : Фенікс, 2023) Чанишев, Рашид Ібрагімович
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 06 «Журналістика» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Цифрові технології в медіагалузі». Містить методичні рекомендації, завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2022) Задерейко, Олександр Владиславович; Троянський, Олександр Вячеславович; Чанишев, Рашид Ібрагимович; Дика, Анастасія Іванівна
  У монографії розглянуто питання захисту інформаційного суверенітету України в умовах реалізації її стратегічного курсу на інтеграцію у світовий інформаційний простір. Проаналізовано сучасні тенденції зламу традиційного та інформаційного суверенітетів держави, які становлять приховану загрозу втрати державного суверенітету, а також правові аспекти захисту інформаційного суверенітету України з позицій чинного законодавства. Розглянуто сучасні умови та існуючі технології інформаційного впливу на громадян держави, які цілеспрямовано впроваджуються у суспільство з метою зламу інформаційного суверенітету держави. Запропоновано структуру захисту інформаційного та цифрового суверенітетів держави, впровадження якої забезпечить захист державного суверенітету України, зокрема у цифровому просторі.
 • Документ
  Проблеми, пов'язані з блокуванням доступу до ресурсів мережі Інтернет
  (ВД "Гельветика", 2018) Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Р. І.; Чанышев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashyd I.
 • Документ
  Психология интернета
  (ВД "Гельветика", 2019) Чанышев, Рашид Ибрагимович; Чанышев, Р. И.; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Р. І.; Chanyshev, Rashyd I.
 • Документ
  Щодо захисту інформації, що зберігається у центрах обробки даних
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Р. І.; Chanyshev, Rashyd I.
 • Документ
  Электронное резиденство в Украине
  (Одеса : Видав ничий дім «Гельветика», 2020) Чанышев, Рашид Ибрагимович
 • Документ
  Інформаційні системи та технології : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти галузі знань 07-Управління та адміністрування спеціальності 073-Менеджмент
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2022) Чанишев, Р. І.; Чанишев, Рашид Ібрагімович
  Формування інформаційної культури здобувачів вищої освіти, розкриття можливості використання інформаційних технологій для розв’язування прикладних задач в галузі управління та адміністрування, вивчення інших дисциплін і поглиблення знань шляхом самостійної роботи, надання можливості активного застосовування сучасних інформаційних технологій для виконання і оформлення курсових, кваліфікаційних робіт, закласти основи, необхідні для вивчення дисциплін за спеціальністю 073-Менеджмент. Особлива увага приділяється прищепленню здобувачам вищої освіти практичних навичок із застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в майбутній професійній діяльності. Призначено для здобувачів вищої освіти з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних занять та самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології».
 • Документ
  Щодо проблеми захисту конфіденційної інформації, що зберігається на комп’ютерах користувачів
  (Одеса, 2022) Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, P. І.; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashyd I.
 • Документ
  Minimum wage as one of the main state social guarantees
  (Periodicojs Academic Publisher, 2020) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.; Волошина, Світлана Михайлівна; Волошина, С. М.; Волошина, Светлана Михайловна; Voloshyna, Svitlana M.; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, P. І.; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashyd I.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
  The definition, goals of the minimum wage, the criteria for its determination, the sphere of application of the system of setting the minimum wage, the procedure for its establishment, as well as regulation and implementation were analyzed in the article. Comparative legal analysis was carried out of the acts of national labor legislation for compliance with international and European standards, enshrined in conventions and recommendations of the International Labor Organization , Attention is drawn to the fact that Ukraine has not yet undertaken obligations under paragraph 1 of Art. 4 of the European Social Charter (revised).The essence and significance of the minimum wage as one of the main state social guarantees is revealed, taking into account changes and amendments, made by the Legislation of Ukraine. The ratio of the category "minimum wage" and the category "subsistence level set for able-bodied persons on January 1 of the calendar year" is determined.
 • Документ
  Ecological safety of the region`s population in the aspect of the logistic-activity approach to its formation and legal regulation
  (IOP Publishing, 2021) Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Кузьминчук, Н. В.; Кузьминчук, Наталия Валерьевна; Kuzmynchuk, Nataliia V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.; Волошина, Світлана Михайлівна; Волошина, С. М.; Волошина, Светлана Михайловна; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Р. І.; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashyd I.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
  The issues of ensuring the ecological safety of the region`s population are actualized in the context of the growth increasing in the natural resources, accompanied by the increase in anthropogenic pressures on the environment and humans, aggravation of environmental problems, deterioration of the life quality and environmental conditions of activity in the region. The aim of the study is to develop the theoretical foundations for ensuring the ecological safety of the population of the region on the basis of a logistic-activity approach to its formation in the context of legal regulation of the environmental management process as a factor in achieving sustainable development goals and increasing energy efficiency. Using the methods of economic and mathematical modeling it is substantiated the existence of the relationship between the level of ecological safety of the region's population and the amount of the funds from the budget allocated to finance environmental programs. Improving the legal regulation of the processes of ensuring the ecological safety of the region's population for optimizing the budget expenditures for the implementation of environmental programs will create the conditions for realizing the economic potential of the region's development, increasing the level and quality of life of the population.
 • Документ
  Вирусы-шифровальщики (Ransomware), угрозы и меры противодействия
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Чанышев, Рашид Ибрагимович; Чанышев, Р. И.; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Р. І.; Chanyshev, Rashyd I.
 • Документ
  Дистанционное обучение в условиях чрезвычайной ситуации: проблемы и опыт практического применения
  (Одеса : Гельветика, 2020) Чанышев, Рашид Ибрагимович; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Р. І.; Chanyshev, Rashyd I.
 • Документ
  Офісні технології : навч. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логінова, Наталія Іванівна; Loginova, Nataliia I.; Логинова, Наталия И.; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashid I.
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, зокрема форматоване опрацювання текстової інформації, електронних таблиць та програмне опрацювання їх засобами VBA.
 • Документ
  Поняттята ознаки інформації про персональні дані працівника
  (Одеса: Фенікс, 2012) Чанишев, Р. І.; Чанышев, Р. И.; Chanyshev, R. I.
 • Документ
  Электронные суды и проблема обеспечения безопасности информации
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Чанышев, Рашид Ибрагимович; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Chanyshev, Rashyd I.
 • Документ
  Практическое использование программного пакета Microsoft Office 365 в учебном процессе
  (2013) Чанышев, Р. И.; Чанишев, Р. І.; Chanyshev, R. I.
 • Документ
  Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України
  (Одеса : Фенікс, 2018) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Троянський, Олександр Вячеславович; Троянский, Александр Вячеславович; Troyanskiy, Alexandr V.; Чанишев, Рашид Ібрагимович; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashid I.
  У монографії розглянуті питання захисту інформаційного суверенітету України в умовах реалізації її стратегічного курсу на інтеграцію у світовий інформаційний простір. Проаналізовано сучасні тенденції зламу традиційного та інформаційного суверенітетів держави, які становлять приховану загрозу втрати державного суверенітету, а також правові аспекти захисту інформаційного суверенітету України з позицій діючого законодавства. Розглянуто сучасні умови та існуючі технології інформаційного впливу на громадян держави, які цілеспрямовано впроваджуються у суспільство з метою зламу інформаційного суверенітету держави. Запропоновано структуру захисту інформаційного та цифрового суверенітетів держави, впровадження якої забезпечить захист державного суверенітету України. Монографія рекомендована для використання у вищих навчальних закладах, які готують фахівців за спеціальностями 125 - "Кібербезпека", 122 - "Комп'ютерні науки", 172 - "Телекомунікації та радіотехніка" (спеціалізація "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"), а також фахівцям, які пов'язані зі створенням, експлуатацією та захистом інформаційних систем.