Осауленко Світлана Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Toward a new comparative public law of central bank legislation: Designing legislative mandates for central bank private securities assets purchases and nominal GDP targeting
  (Central Bank of Montenegro, 2021) Michael, Bryane; Osaulenko, Svitlana
  What role could unconventional monetary policy – and particularly unconventional policies like private asset purchases under a quantitative easing or lender of last resort scheme – play in influencing economic growth directly? A wide literature in economics explores the pros and cons of using these policies. However, most studies also point to the uncertain and antagonistic legal basis for such purchases. In this paper, we show how the statutory mandate for nominal GDP targeting could best put in place the legal foundations for such asset purchases. We review the legislative and regulatory bases for private securities purchases made by central banks in a sample of countries. We discuss – if legislators and policymakers wanted to – how they might introduce clearer mandates to make such purchases into their public law. We finally show how legal authorizations for GDP targeting might (and probably should) provide for such authorisations. Our discussion sheds light on the fascinating and almost completely ignored area of public law, namely central bank law.
 • Документ
  The extra-territorial application of corporate governance standards in China
  (Informa UK Limited, 2020) Michael, Bryane; Goo, Say Hak; Osaulenko, Svitlana
  In this article, we describe theoretical application of extra-territoriality to corporate governance related law in Hong Kong. We describe why and how such extra-territoriality (following the lead of the United States) could encourage Mainland firms to adopt corporate governance practices more in line with the OECD Guidelines (and even implement them). Changes to the Companies Ordinance and the Hong Kong Stock Exchange’s Listing Rules can, in theory, provide for such extra-territorial reach. The results of such an experiment would help us understand the role an international financial centre can play in creating value across borders, as well as make Hong Kong’s rules and markets more relevant in/to Mainland China.
 • Документ
  Рішення Європейського суду з прав людини про право на свободу об’єднання у політичні партії
  (Одеса : Гельветика, 2019) Осауленко, С. В.; Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Osaulenko, S. V.; Osaulenko, Svitlana V.
  У статті автор пропонує для подальшого удосконалення законодавства України про конституційне право на свободу об’єднання у політичні партії враховувати рішення у наступних справах: а) справа «Об’єднана комуністична партія Туреччини та інші проти Туреччини» (визнання дотримання прав меншості однією із загальнолюдських цінностей та здійснення її захисту); б) справа «Соціалістична партія та інші проти Туреччини» (Суд захистив таку цінність, як права меншості, у контексті поновлення державної реєстрації однієї з опозиційних партій Туреччини, а також вирішив конфлікт між такою цінністю, як свобода, у частині свободи асоціацій у політичні партії, та національною безпекою); в) справа «Республіканська партія Росії проти Росії», під час розгляду якої Суд захистив таку цінність, як права меншості, у контексті поновлення державної реєстрації однієї з опозиційних партій Російської Федерації, а також вирішив конфлікт між такою цінністю, як народовладдя, у контексті права окремої особи на участь у політичному житті, та такою цінністю, як громадський порядок, за додержання якого традиційно відповідають органи публічної влади.
 • Документ
  Членство у політичних партіях України: сучасний стан та проблеми нормативної регламентації
  (Одеса : Гельветика, 2018) Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Osaulenko, Svitlana V.; Осауленко, С. В.
  У статті надано огляд нормативної регламентації членства у політичних партіях України. Першою з виявлених проблем є надзвичайна нестабільність чинного законодавства з цього питання, адже відповідні положення Закону «Про політичні партії України» зазнавали змін та доповнень 8 разів. Другою проблемою є наявність пробілів у законодавстві цієї сфері, наприклад, у частині відсутності реєстру, який надавав би можливість перевірити, чи є особа членом політичної партії, і якщо так, то однієї чи декількох. Рекомендовано додавати цю інформацію до Державного реєстру виборців.
 • Документ
  Рішення Європейського суду з прав людини про громадські організації: уроки для політичних партій
  (Одеса : Гельветика, 2017) Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Осауленко, С. В.; Osaulenko, Svitlana V.
  У статті автор звертає увагу на те, що прийняте в 2008 р. Європейським судом з прав людини рішення в справі «Корецький та інші проти України». Це рішення традиційно аналізується як таке, що здійснило істотний вплив на національне законодавство про громадські організації, - адже пан Корецький та інші заявники прагнули здійснити державну реєстрацію утвореної ним громадської організації «Громадянський комітет за збереження дикої (корінної) природи Березняків». Це є цілком логічним та закономірним, тому що через кілька років, у т.ч. на підставі цього Рішення, було скасовано Закон «Про об’єднання громадян» та прийнято Закон «Про громадські об’єднання». Автор доводить, що оскільки свобода асоціацій передбачає утворення не лише громадських організацій, але й політичних партій, аналізоване Рішення має стати у нагоді при вдосконаленні законодавства про політичні партії України.
 • Документ
  Конституційне право на свободу об’єднання в політичні партії в документах Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія)
  (Одеса : Гельветика, 2018) Осауленко, С. В.; Осауленко, С. В.; Osaulenko, S. V.
  Нині законодавство України щодо конституційного права на свободу об’єднання в політичні партії цілком відповідає стандартам Ради Європи в цій сфері. Під час його подальшого вдосконалення важливо застосовувати також і документи Ради Європи рекомендаційного характеру, огляд яких здійснено в статті (Положення про правове регулювання діяльності політичних партій 2010 року, Керівні принципи та пояснювальна записка щодо законодавства про політичні партії: окремі питання 2004 року, Кодекс доброї практики щодо політичних партій 2009 року тощо).
 • Документ
  Внутрішнє регулювання питань членства у політичних партіях України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Osaulenko, Svitlana V.
 • Документ
  Конституційне право на об’єднання у політичні партії : особливості реалізації у містах
  (Київ, 2017-11-22) Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Osaulenko, Svitlana V.
 • Документ
  Правова природа заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві
  (Одеса : Фенікс, 2013) Осауленко, С. В.; Osaulenko, S. V.
 • Документ
  Особливості заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві
  (2014) Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Osaulenko, Svetlana