Стрелковська Ірина Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 46
 • Документ
  Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса, 2024) Стрелковська Ірина Вікторівна; Григор’єва Тетяна Ігорівна; Горбачов Віктор Едуардович
  Методичні рекомендації з курсу «Чисельні методи» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Управління проектами і якістю програмних систем : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023) Приходько, Сергій Борисович; Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Стрелковська, Ірина Вікторівна
  Методичні рекомендації з курсу «Управління проектами і якістю програмних систем» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які в магістратурі вивчають галузь знань - «Інформаційні технології». Вивчення дисципліни «Управління проектами і якістю програмних систем» сприятиме залученню здобувачів до науково-дослідницької діяльності та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних й інших наукових робіт. Вивчення дисципліни "Управління проектами і якістю програмних систем" допоможе студентам зрозуміти як обирати методологію розробки програмного забеспечення, шо найкраще відповідає потребам конкретного проекту, і як впроваджувати її в дію. Студенти дізнаються про методи тестування, метрики якості та принципи підвищення якості програмного забеспечення. Студенти зможуть ознайомитися з ключовими принципами управління проектами, такими як визначення цілей проекту, розробка графіків, управління ресурсами та командою, ризиками та звітністю. Вони зможуть навчитися створювати плани проекту, визначати завдання та виконувати їх.
 • Документ
  Реінжинірінг та оптимізація програмних систем : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Приходько, Сергій Борисович; Григор’єва, Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації з курсу «Реінжинірінг та оптимізація програмних систем» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які в магістратурі вивчають галузь знань - «Інформаційні технології». Вивчення дисципліни «Реінжинірінг та оптимізація програмних систем» допоможе студентам зрозуміти принципи та методи реінжинірінгу програмних систем, інструменти та технології, що використовуються для аналізу, оцінки та покращення програмних систем, процеси оптимізації програмних систем з метою підвищення їх продуктивності, швидкості та надійності, а також сприятиме залученню здобувачів до науково- дослідницької діяльності та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних й інших наукових робіт.
 • Документ
  Математичні методи в наукових дослідженнях : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2023) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Григор’єва, Тетяна Ігорівна
  Методичні рекомендації з курсу «Математичні методи в наукових дослідженнях» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету, які в магістратурі вивчають галузь знань - «Інформаційні технології». Вивчення дисципліни «Математичні методи в наукових дослідженнях» сприятиме залученню здобувачів до науково-дослідницької діяльності та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних й інших наукових робіт.
 • Документ
  Сплайн-апроксимація в 3D-моделюванні
  (Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна; Соловська, І. М.
 • Документ
  Прогнозування трафіку на базі пристроїв D2D в мережі IoT/5G
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2020) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Єрмаков, М. В.
  Розглянуто трафік IP – камери відеоспостереження в мережі IoT/5G. Для прогнозування трафіку використано метод сплайн-екстраполяції. Зпрогнозовано трафік за межами розглянутого проміжку часу на якому здійснюється передача пакетних даних.
 • Документ
  Маршрутизація в мережі MPLS-TE з додатковими напрямами передавання трафіку
  (2016) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна; Соловська, І. М.
  Запропоновано використання вузлового тензорного методу для рішення задачі маршрутизації в мережі MPLS-TE з додатковими напрямками передавання трафіку. Виконано вибір додаткового напрямку маршрутизації трафіку за критерієм мінімального часу доставки пакетів з метою забезпечення збалансованого завантаження та відмовостійкості мережі.
 • Документ
  Ряди Фур’є. Інтеграл Фур’є : Навчальний посібник для фахівців в галузі зв’язку
  (2021) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна; Паскаленко, В. М.
  При написанні навчального посібника «Ряди Фур’є» для фахівців в галузі зв’язку авторами було використано багаторічний досвід викладання вищої математики у Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова. У навчальному посібнику ряди Фур’є подані з урахуванням їх застосування спеціалістами у галузі зв’язку. Навчальний посібник містить теоретичний курс, велику кількість відповідних прикладів з докладними поясненнями по розв’язуванню, а також задачі для самостійного розв’язування; контрольні запитання; перевірні тести та тренувальні вправи. Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу вищої математики для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Телекомунікації». Навчальний посібник адресовано викладачам та студентам технічних спеціальностей, а також тим, хто вивчає вищу математику самостійно.
 • Документ
  Векторная алгебра : Учебное пособие
  (2008) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна
 • Документ
  Введение в математический анализ : Учебное пособие
  (2013) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна
  В учебном пособии изложены основные теоретические положения по теме “Введение в математический анализ”. Рассмотрены последовательности, их виды и свойства; теория пределов последовательностей. Функции, их виды и свойства; теория пределов функций; непрерывность функций, свойства непрерывных функций. Все теоретические положения сопровождаются большим количеством примеров с подробным решением. Для более полного усвоения материала предложены контрольные вопросы, проверочные тесты, тренировочные упражнения, задачи для самостоятельного решения. Учебное пособие предназначено для студентов технических специальностей.
 • Документ
  Using spline-extrapolation in the research of self-similar traffic characteristics
  (2019) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна
  The problem of predicting self-similar traffic is considered, the solution of which modeling of self-similar traffic was per- formed using the Simulink software package in MATLAB environment. For the simulation, the queuing system WB/M/1/K with Weibull distribution was used. The use of the spline-extrapolation method made it possible to predict self-similar traffic outside the considered period of time on which packet data transmission is considered. Extrapolation of traffic for short-term and long-term forecasts is considered. Comparison of the results of the prediction of self-similar traffic using various spline functions has shown that the accuracy of the forecast can be improved through the use of cubic splines. A method is proposed for estimating the error of traffic prediction for each variant of traffic forecasting using linear, cubic splines. The results of the research will allow you to perform effective traffic management with the support of quality characteristics, by providing the required parameters of network hardware and software in order to avoid overloads in the network.
 • Документ
  Use of spline-extrapolation to improve the quality indicators of telecommunication systems
  (2019) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, І. М.; Solovska, Iryna M.; Толмак, В. Є.; Tolmak, V. Е.
  The problem of predicting self-similar traffic with significant and frequent ripples and the property of long-term dependence is considered. For short-term prediction of self-similar traffic, which is performed outside the considered time interval, a method of spline extrapolation based on various spline functions (cubic and cubic B-splines) is proposed. We recommend a method for estimating traffic prediction errors for each traffic prediction option using cubic or cubic B-splines. Comparison of the results of predicting self-similar traffic using various spline functions (cubic and cubic B-splines) show that the accuracy of the prediction can be improved by using cubic B-splines. According to the results of the study, it is established that cubic B-splines are characterized by high constructively, adequacy to the tasks and simplicity of practical implementation. Their use makes it possible to greatly simplify computational processes using formalized mathematical constructs. The use of the proposed method of spline extrapolation based on cubic B-splines has several advantages over other known methods, namely, ease of practical implementation, high accuracy of forecasting, the ability to accurately extrapolate peak "bursts" of traffic, which is especially important when solving problems in real time. The results of predicting selfsimilar traffic will allow the operator, at the stage of design and further operation of the mobile communication network, to provide the required amount of buffer devices for the network hardware and software, thereby avoiding network congestion and exceeding standard values of traffic service quality indicators. Proposed is the prospect of further research through the use of wavelet-extrapolation in order to improve the accuracy of prediction. Practical significance is determined by the developed recommendations for using the spline-extrapolation method in solving various problems of designing networks of various technologies and structures.
 • Документ
  Spline-extrapolation method for restoring self-similar traffic
  (2019) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна; Solovska, Iryna M.; Паскаленко, Вікторія Миколаївна; Paskalenko, Viktoriia M.
  The problem of predicting self-similar traffic, which has a considerable number of bursts and ripples and the property of long-term dependence, using the method of spline-extrapolation using cubic B-splines was considered in this paper. The application of the spline-extrapolation method allowed to predict self-similar traffic outside the analyzed time segment, which deals with packet data transmission on the mobile network. A method for estimating the traffic predicting error using the method of spline-extrapolation based on cubic B-splines is proposed. According to the results of the study, it is found that cubic B-splines are characterized by high design and ease of practical implementation. Their use makes it possible to greatly simplify computational processes using formalized mathematical constructs. On the example of simulated self-similar traffic received in the Simulink package of the Matlab environment, a spline-extrapolation was performed using cubic B-splines. This made it possible to obtain a "route" of traffic beyond the considered segment, which corresponds to the results of modeling with a certain prediction accuracy. The use of the proposed method of spline-extrapolation based on cubic B-splines has several advantages over other known methods, namely, ease of practical implementation, high accuracy of forecasting, the ability to accurately extrapolate peak "bursts" of traffic, which is especially important when solving problems in real time. The practical significance of the results of the study is determined by the fact that the obtained values of traffic intensity with a known load of network nodes, will allow the operator at the stage of design and subsequent operation of the mobile network to predict the required volume of buffer devices network hardware, thereby avoiding network congestion and accidence of regulatory values of traffic service quality characteristics. The prospect of further research is suggested by using wavelet extrapolation to improve the accuracy of estimates predicting. Розглянуто задачу прогнозування самоподібного трафіку, який володіє значною кількістю сплесків і пульсацій та властивістю довгострокової залежності, за допомогою методу сплайн-екстраполяції з використанням кубічних В-сплайнів. Застосування методу сплайн-екстраполяції дозволило спрогнозувати самоподібний трафік поза аналізованого сегменту часу, на якому розглядається передача пакетних даних в мережі мобільного зв’язку. Запропоновано метод оцінки похибки прогнозування трафіку з використанням методу сплайн-екстраполяції на базі кубічних В-сплайнів. За результатами дослідження встановлено, що кубічні В-сплайни характеризуються високою конструктивністю та простотою практичної реалізації. Їх використання дозволяє значно спростити обчислювальні процеси, використовуючи формалізовані математичні конструкції. На прикладі змодельованого самоподібного трафіку, отриманого в пакеті Simulink середовища Matlab, виконана сплайн-екстраполяція з використанням кубічних В-сплайнів. Це дозволило отримати «трасу» трафіку поза межами розглянутого сегменту, яка відповідає результатам моделювання з визначеною точністю прогнозу. Використання запропонованого методу сплайн-екстраполяції на базі кубічних В-сплайнів має ряд переваг в порівнянні з іншими відомими методами, а саме, простота практичної реалізації, висока точність прогнозу, можливості достатньо точно екстраполювати пікові «сплески» трафіку, що особливо важливо при вирішенні задач в реальному масштабі часу. Практична значимість отриманих результатів дослідження визначається тим, що отримані значення інтенсивності трафіку при відомій завантаженості мережевих вузлів, дозволять оператору на етапі проектування і подальшої експлуатації мережі мобільного зв'язку передбачити необхідний обсяг буферних пристроїв апаратно-програмних засобів мережі, тим самим уникнувши перевантажень в мережі і перевищень нормативних значень характеристик якості обслуговування трафіку. Запропоновано перспективу подальших досліджень за рахунок використання вейвлет-екстраполяції з метою підвищення оцінок точності прогнозування.
 • Документ
  Spline-Extrapolation Method in Traffic Forecasting in 5G Networks
  (2019) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Solovska, Iryna M.; Solovska, Iryna M.; Макоганюк, Анастасія Олегівна; Makoganiuk, Anastasiya
  This paper considers the problem of predicting self-similar traffic with a significant number of pulsations and the property of long-term dependence, using various spline functions. The research work focused on the process of modeling self-similar traffic handled in a mobile network. A splineextrapolation method based on various spline functions (linear, cubic and cubic B-splines) is proposed to predict selfsimilar traffic outside the period of time in which packet data transmission occurs. Extrapolation of traffic for short- and long-term forecasts is considered. Comparison of the results of the prediction of self-similar traffic using various spline functions has shown that the accuracy of the forecast can be improved through the use of cubic B-splines. The results allow to conclude that it is advisable to use spline extrapolation in predicting self-similar traffic, thereby recommending this method for use in practice in solving traffic prediction-related problems.
 • Документ
  Spline-approximation-based restoration for self-similar
  (2017) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна; Solovska, Iryna M.; Северин, Микола Володимирович; Severyn, Mykola V.; Паскаленко, Станіслав; Paskalenko, Stanislav
  Розглядається система масового обслуговування вигляду G/M/1/K з розподілом Вейбула. Для самоподібного трафіку розроблена імітаційна модель за допомогою програмного пакету Simulink в середовищі Matlab. За допомогою сплайн-функцій (ліній- них та кубічних сплайнів) отримано відновлення самоподібного трафіку за його значеннями в вузлах інтерполяції. Отримані результати дозволять передбачити необхідний обсяг буферних пристроїв, тим самим запобігти перенавантаження мережі та перевищення нормативних значень характеристик QoS
 • Документ
  Обслуживание самоподобного трафика в СМ О G/M/1 с распределением Вейбулла
  (2018) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Григор’єва, Тетяна Ігорівна; Соловська, Ірина Миколаївна; Solovska, Iryna M.; Григор’єва, Т. І.; Hryhorieva, Tetiana I.
  Рассмотрена система массового обслуживания G/M/1, которая моделирует обслуживание са­ моподобного трафика базовой станцией NodeB (e-NodeB) сети мобильного оператора. Характерной осо­ бенностью нахождения характеристик качества QoS самоподобного трафика, описываемого распределе­ нием Вейбулла, является решение, основанное на преобразовании Лапласа-Стилтьеса. Найдено преобра­ зование Лапласа для бесконечного числа слагаемых при условии использования распределения Вейбулла. Показано, что этот ряд равномерно сходится в некоторой области сходимости. Получены следующие ха­ рактеристики качества обслуживания самоподобного трафика QoS: значения среднего времени ожидания заявки в СМО, среднего количества заявок в очереди СМО и средней длины очереди заявок. Результаты на этапе частотно-территориального планирования, проектирования и дальнейшей эксплуатации сетей 3G/UMTS и 4G/LTE позволяют учитывать реальные значения трафика, обслуживаемого базовой станцией NodeB (e-NodeB) для их оптимального распределения на обслуживаемой территории.
 • Документ
  Research of the quality characteristics of self-similar traffic of a mobile communication network on the basis of software release
  (National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2020) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Соловська, Ірина Миколаївна; Solovska, Iryna M.; Макоганюк, Анастасія Олегівна; Makoganiuk, Anastasiya; Balyk, Andrii D.
 • Документ
  Research of Automated Control Systems Development Based on “Publish-Subscribe” Technology Over Low-Bandwidth Radio Networks
  (Springer International Publishing, 2021) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Zolotukhin, Roman V.; Золотухін, Роман
  The development of automated control systems (ACS) based on low- bandwidth communication networks ofUHF/VHF radio stations is themajor problem concerning the system nodes intercommunication and information exchange. The high-throughput communication networks have solved this problem by means of algorithms and protocols based on “publish-subscribe” technology. However, it is necessary to research the ability to use such technology over low-bandwidth commu- nication networks. This research is focused on automated control systems develop- ment based on Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) and Data Distribu- tion Service (DDS) by Object Management Group (OMG) protocols. The ability to use such mechanism of data exchange over governmental ACS of the low echelon management level based on VHF/UHF radio stations with high requirements to safety, liveliness and reliability are shown. The MQTT, MQTT-SN and DDS proto- cols analysis was performed. The data about service packets quantity, lost packets quantity, maximal packet size, actual volume of service and information data was performed and the time of communication establishment betweenMQTT,MQTT-SN and DDS nodes was defined. The recommendations concerning “publish-subscribe” protocols usage in ACS development were given.
 • Документ
  Research of low-bandwidth radionetworks QOS parameters
  (National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2020) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Zolotukhin, Roman V.; Золотухін, Р. В.; Золотухін, Роман
 • Документ
  Modeling of Self-similar Traffic
  (2016-05-10) Стрелковська, Ірина Вікторівна; Стрелковська, І. В.; Стрелковская, Ирина Викторовна; Strelkovska, Iryna V.; Solovska, Iryna M.; Severin, Nikolay; Северин, Микола; Severyn, Mykola V.; Северин, Микола Володимирович
  Modeling of self-similar traffic is performed for the queuing system of G/M/1/K type using Weibull distribution. To study the self-similar traffic the simulation model is developed by using SIMULINK software package in MATLAB environment. Approximation of self-similar traffic on the basis of spline functions. Modeling self-similar traffic is carried out for QS of W/M/1/K type using the Weibull distribution. Initial data are: the value of Hurst parameter H=0,65, the shape parameter of the distribution curve α ≈0,7 and distribution parameter β ≈0,0099. Considering that the self-similar traffic is characterized by the presence of "splashes" and long-term dependence between the moments of requests arrival in this study under given initial data it is reasonable to use linear interpolation splines.