Корнілова Олеся Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  Поняття та ознаки людського капіталу
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Kornilova, Olesia V.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.
 • Документ
  Самоменеджмент : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Корнілова, Олеся Володимирівна
 • Документ
  Медичне страхування як вид загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
  (ВД "Гельветика", 2018) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Корнилова, Олеся Владимировна; Kornilova, Olesia V.
 • Документ
  Надання первинної медичної допомоги: новели у правовому регулюванні
  (ВД "Гельветика", 2019) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Корнилова, Олеся Владимировна; Kornilova, Olesia V.
 • Документ
  Окремі питання щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я
  (Одеса : Фенікс, 2022) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Kornilova, Olesia V.
 • Документ
  Окремі питання щодо надання медичної допомоги
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Kornilova, Olesia V.
 • Документ
  Право соціального забезпечення
  (Одеса, 2022) Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Бориченко, К. В.; Тарасенко, В. С.; Краснов, Є. В.; Щукін, О. С.; Гудзь, А. О; Корнілова, О. В.
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального забезпечення і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального забезпечення України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального забезпечення в Україні.
 • Документ
  Договори у сфері праці та соціального забезпечення : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О; Hudz, Anna O.; Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Kornilova, Olesia V.; Наньєва, Марія Іванівна; Наньєва, М. І.; Nanieva, Mariia I.
 • Документ
  Правове забезпечення управлінської діяльності : практикум
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Наньєва, Марія Іванівна; Наньєва, М. І.; Наньева, Мария Ивановна; Nanieva, Mariia I.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О; Гудзь, Анна Александровна; Hudz, Anna O.; Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Корнилова, Олеся Владимировна; Kornilova, Olesia V.
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Правове забезпечення управлінської діяльності». В практикумі представлено завдання, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Щодо визначення поняття паліативної медичної допомоги
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Корнилова, Олеся Владимировна; Kornilova, Olesia V.
 • Документ
  Медична допомога як вид соціального забезпечення
  (Одеса, 2021) Корнілова, Олеся Володимирівна
  Дисертація є першим у науці права соціального забезпечення України спеціальним комплексним дослідженням медичної допомоги як виду соціального забезпечення.
 • Документ
  Implementation of State Social Policy in the Sphere of State Financial Guarantees of Public Health Services
  (Universidade Federal da Paraíba, 2020) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Корнилова, Олеся Владимировна; Kornilova, Olesia V.; Наньєва, Марія Іванівна; Наньєва, М. І.; Наньева, Мария Ивановна; Nanieva, Mariia I.; Nanieva, Maria; Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.; Підлипна, Радміла Петрівна; Підлипна, Р. П.; Подлипная, Радмила Петровна; Pidlypna, Radmila P.; Ковач, Марія Йосипівна; Ковач, М. Й.; Ковач, Мария Иосифовна; Kovach, Mariia Y.; Kovach, Mariya
  The article is devoted to a detailed analysis of the implementation of the state social policy in the sphere of state financial guarantees of public medical services and the activity of the National Health Service of Ukraine, its main purposes and functions. Amendment proposals to improve national legislation in the sphere of healthcare are being formulated. Problems of standards and warranties in the sphere of healthcare are also investigated in the article, because health is a top priority for both the citizen and the nation as a whole. The problems of financial guarantees of public health services have been analyzed, eventually the healthcare sector remained unattended for a quite a long time, despite the constant integration processes, implementation of international legal acts into national legislation. The results that are currently being achieved thanks to the ongoing medical reform show a number of unresolved issues and inconsistencies in the area of financial guarantees for public health services, but for example, the system "money follow a client" is gradually becoming a generally accepted fact that has only a positive effect not only for economy, but also in medicine sphere.
 • Документ
  Поняття медичної реабілітації за законодавством України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнілова, О. В.; Корнилова, Олеся Владимировна; Kornilova, Olesia V.
 • Документ
  Щодо визначення понять «медична допомога» та «медичні послуги»
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Корнілова, Олеся Володимирівна; Корнилова, Олеся Владимировна; Kornilova, Olesia V.