Проблеми цивільного права у постпандемічну добу

Постійний URI для цього зібрання

Збірник містить тези доповідей учасників круглого столу, який відбувся 26 травня 2023 року, а саме: тези науково-викладацького складу кафедри цивільного права та кафедри права інтелектуальної власності і патентної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія», а також запрошених науковців з інших закладів вищої освіти. Матеріали цієї збірки можуть стати корисними для всієї наукової спільноти.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Проблеми цивільного права у постпандемічну добу
    (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023)
    Збірник містить тези доповідей учасників круглого столу, який відбувся 26 травня 2023 року, а саме: тези науково-викладацького складу кафедри цивільного права та кафедри права інтелектуальної власності і патентної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія», а також запрошених науковців з інших закладів вищої освіти. Матеріали цієї збірки можуть стати корисними для всієї наукової спільноти.