75-а річниця ООН – сучасний стан та розвиток міжнародного права: Всеукраїнська наукова студентська Інтернет-конференція

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 130
 • Документ
  Міжнародно-правове регулювання інституту усиновлення
  (Одеса : Гельветика, 2020) Орлова, Тетяна Богданівна
  У роботі досліджено поняття "міжнародне усиновлення" та "особистий закон дитини", а також аналіз процедури усиновлення та врегулюваня колізій, які виникають прийого здійсненні.
 • Документ
  Міжнародно-правовий захист авторського права
  (Одеса : Гельветика, 2020) Олещенко, Юлія Віталіївна
  Стаття присвячена дослідженню сучасного стану міжнародно-правового регулювання захисту авторських прав в Інтернет-мережі у перспективі його впровадження у законодавство України.
 • Документ
  Фізичні особи як суб'єкти міжнародного приватного права: актуальні питання
  (Одеса : Гельветика, 2020) Князюк, Крістіна Ігорівна
  У статті досліджено сучасний стан проблем, пов'язаних із правовою регламентацією фізичних осіб у міжнародному приватному праві, полягає у тому, що визнання особи вищою цінністю передбачає здійснення державного захисту належних їй прав та свобод, які визнають зміст правового статусу особистості.
 • Документ
  Ієрархія джерел міжнародного приватного права
  (Одеса : Гельветика, 2020) Грицай, Анастасія Валентинівна
  У статті розглядаються джерела міжнародного приватного права й відзначається, що система джерел цієї галузі будується на принципах побудови системи джерел міжнародного права в цілому. Актуальним є завдання кодифікації норм міжнародного приватного права.
 • Документ
  Особливості правової охорони географічних зазначень за законодавством ЄС та України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Болестєв, Антон Вадимович
  У статті розглянуто особливості правової охорони географічних зазначень в Україні. Визначено основні міжнародні та національні нормативно-правові акти, що стосуються цієї сфери. Визначено проблеми та перспективи охорони прав на географічні зазначення на сучасному етапі.
 • Документ
  Інтеграційні процеси України і Європейського Союзу та їх перспективи
  (Одеса : Гельветика, 2020) Ярчук, Крістіна Романівна
  У статті досліджується процес інтеграції України до Європейського Союзу. Обгрунтовуються зовнішньо зумовлені фактори, що впливають на ефективність євроінтеграційного процесу. Зроблено висновок, що інтенсивність та результативність євроінтеграційного процесу в Україні залежить найбільшою мірою від суб'єктивних причин, тобто позиції релевантного політичного лідера.
 • Документ
  Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС
  (Одеса : Гельветика, 2020) Щербаков, Ілля Олександрович
  Отже, у статті визначено, що потреба в диверсифікації заходів регулювання зовнішньої торгівлі України, яка виникає на тлі поглиблення зовнішньоекономічних відносин та активного міжнародного товарообміну, задовольняється застосуванням в системі міжнародної торгівлі більш ефективного і гнучкого протекціонізму, основу якого складають нетарифні інстументи регулювання.
 • Документ
  Взаємовідносини України та ЄС: соціальний аспект
  (Одеса : Гельветика, 2020) Черченко, Катерина Віталіївна
  У статті висвітлено основні механізми реалізації взаємовідносин України та ЄС в сціальному аспекті. Проаналізовано суперечності, що виникають у процесі взаємовідносин України до ЄС. З'ясовано, що в процесі інтеграції України до ЄС виникають внутрішньоєвропейські, внутрішньоукраїнські та геоплітичні протиріччя.
 • Документ
  Євроінтеграційні процеси в Україні та їх наслідки
  (Одеса : Гельветика, 2020) Тетенко, Ольга Ігорівна
  Статтю присвячено аналізу інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні на шляху до членства в ЄС. Розглядається розбудова правової держави та громадянського суспільства в Україні через залучення європейського досвіду та пошук шляхів вирішення проблем інтеграційних процесів.
 • Документ
  Перспективи вступу України до Євросоюзу
  (Одеса : Гельветика, 2020) Мокан, Владислав Володимирович
  у статті досліджуютьсяперспективи вступуУкраїни до Європейського Союзу. Досліджуються ключові п'ять етапів вступу будь-якої країни до Європейського Союзу. Приділяється увага вивченю критеріїв вступу, які кожна країна-кандидат повинна виконати та пройти заради членства у ЄС.
 • Документ
  Цінності Європейського Союзу та їх значення для розвитку України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Кузнецова, Анастасія Михайлівна
  Розглядаються теоретичні засади формування поняття "цінність" як соціального феномену, зосереджується увага на питанні комплексного дослідження європейських цінностей через призму цінностей політичного простору, які здатні допомогти Україні у здійсненні демократичних реформ. Особлива увага приділяється порівняльному аналізу європейських та українських цінностей.
 • Документ
  Правові проблеми співробітництва України з Європейським Союзом
  (Одеса : Гельветика, 2020) Костюк, Ольга Олександрівна
  В статті досліджуються тенденції та перспективи розвитку відносин України та ЄС з використанням сучасних методів експертних оцінок та сценарного аналізу. Окреслюються геополітичні пріоритети інтеграційної стратегії України, визначаються законодавчі аспекти відносин України та ЄС, аналізуються основні напрями співробітництва України та ЄС.
 • Документ
  Підтримка зусиль України з реагування на коронавірус з боку ЄС
  (Одеса : Гельветика, 2020) Копиця, Аліна Ігорівна
  Зроблено висновок, що в умовах пандемії Європейський Союз приймає всіх можливих заходів спрямованих на підтримку України в боротьбі з коронавірусом, незважаючи на надзвичайно складну епідеміологічну ситуацію у державах-членах Євросоюзу.
 • Документ
  Відносини між Україною та ЄС під час COVID -19
  (Одеса : Гельветика, 2020) Кіров, Олександр Сергійович
  У статті висвітлено проблему відносин між Україною та ЄС під час пандемії COVID-19. Доведено, що ЄС допомогає забезпечити стабільне, процвітаюче та демократичне майбутнє країни. Україна- пріоритетний партнер Європейського Союзу.
 • Документ
  Процес європейської інтеграції та його вплив на розвиток державно-правової системи України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Гриник, Єлизавета Олександрівна
  У статті проведено аналіз стану реалізації стратегічного пріоритету зовнішньополітичної діяльності України. Доведено, що за сучасних умов державності України європейська інтеграції є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом держави. Встановлено проблеми, що перешкоджають успішної реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.
 • Документ
  Реалізація антикорупційної політики ЄС в Україні
  (Одеса : Гельветика, 2020) Войцехівська, Діана Богданівна
  У статті обгрунтовано необхідність та актуальність дослідження досвіду формування та реалізації антикорупційної політики в Україні. що обумовлено її євроінтеграційним вектором розвитку. Доведено, що недостатня ефективність механізмів державної антикорупційної політики унеможливлює проведення структурних реформ на шляху до повноцінного членства України в ЄС.
 • Документ
  Співробітництво України та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ
  (Одеса : Гельветика, 2020) Бондаренко, Віталіна Олегівна
  У статті розкрито, що співпраця між Україною та ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ демонструє глибоку зацікавленість сторін у подальшому розвитку цієї галузі, яка вже набагато перевищує межі, встановлені Угодою про партнерство та співробітництво.
 • Документ
  Поняття цінностей та їх значення для держав кандидатів на вступ до Європейського Союзу
  (Одеса : Гельветика, 2020) Філіпенко, Дар'я Сергіївна
  У статті висвітлено, що запровадженя цінностей яких дотримується Європейський Союз в кожній країні може покращити життєвий рівень на тільки окремої країни, а й усього світу та призвести до процвітання у вісх сферах життєдіяльності. Цінності є ідеальною моделлю для окремого суспільства в конкретний час і вони постійно вдосконалюються.
 • Документ
  Суд ЄС як основний фактор інтеграції Європейського Союзу
  (Одеса : Гельветика, 2020) Трушкіна, Анна Дмитрівна
  Стаття присвячена дослідженню практики Суду ЄС щодо інтерпретації національних інтересів держав - членів Європейського Союзу при вирішенні спорів, віднесених до його юрисдикції.Проаналізовано рішення Суду ЄС, які дозволяють простежити його позицію у цьому питанні та еволюцію практики щодо знаходження балансу між різними колами інтересів - інтересами Союзу та держав - членів.
 • Документ
  Роль екоактивізму в боротьбі з глобальними екологічними викликами
  (Одеса : Гельветика, 2020) Романко, Вікторія Василівна
  У статті проаналізовано поняття "екоактивізм", як невід'ємної частини сьогодення у сучасному суспільстві. Звернено увагу, що становленя та дотримання міжнародного екологічного права стає основною умовою гармонійного існування у сучасному світі.