Фомічова Наталія Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 15 з 15
 • Документ
  Проблемні аспекти спадкування усиновленими дітьми та їх усиновлювачами
  (Одеса : Фенікс, 2019) Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В.; Fomichova, Natalia V.
 • Документ
  Визначення поняття спадкування за правом представлення
  (Фенікс, 2019) Фомічова, Наталя Василівна; Fomichova, Natalia
 • Документ
  Деякі питання щодо спадкування ІТ-активів
  (Одеса : Фенікс, 2018) Фомічова, Наталя Василівна
 • Документ
  Проблемні аспекти спадкування за правом представлення
  (ВД "Гельветика", 2019) Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Наталия Васильевна; Fomichova, Natalia V.
 • Документ
  Influence of Roman private law on the basic principles of singular succession in the inheritance law of Ukraine, Poland and Lithuania
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olha Yu.; Вороніна, Надія Вікторівна; Вороніна, Н. В.; Воронина, Надежда Викторовна; Voronina, Nadiia V.; Фомічова, Наталія Василівна; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Наталия Васильевна; Fomichova, Nataliia V.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.
  The authors of the article analyzed the hereditary laws of the present day based on the designs that were used during the time of ancient Rome. The object of the study of the article is the succession – universal and singular. Universal succession is characterized by the fact that civil rights and responsibilities pass directly to other persons directly, as a whole, in full, by a single act, at the same time. Singular succession is a legal succession of individual rights or duties. By singular succession to individuals, only certain property benefits passed without any burden on them. These were the so-called testamentary disposition, carried out in the form of a legate and fideicommissum. The authors concluded that in the modern civil law of Ukraine, with the help of a legate, the testator is given the opportunity to assign the heir to the will of execution of any property obligation in favor of the person - the legatee specified by the testator. Poland and Lithuania also have a singular succession. The comparative legal analysis made by the authors testifies that they differ only in certain details from the constructions contained in the legislation of Ukraine. Thus, on the example of the analysis of the rules of inheritance law of the above-mentioned states, one can be convinced that the influence of the rules of Roman law on the corresponding testamentary constructions is present and is decisive.
 • Документ
  Спадкування за правом представлення як особливий порядок закликання до спадщини спадкоємців за законом
  (Одеса : Гельветика, 2019) Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В.; Fomichova, Natalia V.
  Наукову статтю присвячено дослідженню спадкування за правом представлення. Зазначено, що спадкування за правом представлення є особливим порядком закликання спадкоємців за законом. Окреслено, що лише за наявності визначених умов спадкоємці за правом представлення можуть успадкувати майно.
 • Документ
  Спадкове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Орзіх, Юрій Геннадійович; Орзіх, Ю. Г.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Спадкове право», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої освіти спеціалізації 081-Право (кваліфікація «магістр права») факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних занять і завдання для самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять та заліку. Розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи римського приватного права: навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Основи римського приватного права», які розроблені відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр (1 курс факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів юридичної освіти.
 • Документ
  Тестаментоздатність за часів Риму та сучасним цивільним законодавством
  (2017) Фомічова, Наталія Василівна; Фомичева, Наталья Васильевна; Fomichova, Natalia V.
 • Документ
  Правове регулювання спадкування віртуальних об’єктів у ІТ-сфері
  (Одеса : Фенікс, 2018) Фомічова, Наталія Василівна; Фомичева, Наталья Васильевна; Fomichova, Natalia V.
 • Документ
  До питання правового регулювання спадкування у IT-сфері
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Фомічова, Наталя Василівна; Фомичева, Наталья Васильевна; Fomichova, Natalia V.
 • Документ
  Деякі питання тестаментоздатності за цивільним законодавством України та зарубіжних країн
  (2017) Фомічова, Наталія Василівна; Фомичева, Наталья Васильевна; Fomichova, Nataliia V.
 • Документ
  Тестаментоздатність за часів Риму та сучасним цивільним законодавством
  (2017) Фомічова, Наталя Василівна; Фомичева, Наталья Васильевна; Fomichova, Natalia V.
 • Документ
  Гарантії здійснення права на відмову від прийняття спадщини за цивільним кодексом України
  (2014) Фомічова, Наталя Василівна; Фомичева, Наталия Васильевна; Fomicheva, Nataliya V.
  Стаття присвячена дослідженню права на відмову від прийняття спадщини. Основна увага зосереджена на аналізі та визначенні основних проблем здійснення права на відмову від прийняття спадщини, а також формуванню відповідних рекомендацій щодо вдосконалення цивільного законодавства України.
 • Документ
  Спадкування між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім'єю та не перебувають у шлюбі
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Фомічова, Н. В.; Fomicheva, N. V.