Трофименко Олена Григорівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 50
 • Документ
  Тестування та забезпечення якості програмних систем : Навчальний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Трофименко Олена Григорівна; Дика Анастасія Іванівна
  В навчальному посібнику розглянуто особливості процесу тестування програмного забезпечення: фази та технології, тестову документацію, критерії та метрики тестів тощо. Вивчаються засоби програмної інженерії щодо оцінки якості у загальному процесі проєктування та конструювання ПЗ, методи верифікації та валідації програмного забезпечення. Навчальний посібник містить детальний теоретичний матеріал щодо аналізу вимог та показників якості програмного забезпечення, видів та підготовки і проведення тестування програмного продукту, який вивчають у рамках навчальної дисципліни «Тестування та забезпечення якості програмних систем». The study guide covers the features of the software testing process: phases and technologies, test documentation, test criteria and metrics, and so on. Software engineering tools for quality assessment in the general process of software design and construction, methods of software verification and validation are studied. The textbook contains detailed theoretical material on the analysis of requirements and indicators of software quality, types and preparation and testing of a software product, which is studied within the framework of the academic discipline "testing and ensuring the quality of software systems".
 • Документ
  С++. Основи програмування. Теорія та практика : підручник
  (Одеса: Фенікс, 2010) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофіменко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Trofimenko, Olena H.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Прокоп, Юлия Витальевна; Prokop, Yuliia V.; Швайко, Ігор Григорович; Швайко, І. Г.; Shvaiko, Ihor H.; Буката, Людмила Миколаївна; Буката, Л. М.; Bukata, Liudmyla M.; Косирева, Ліаліна Анатоліївна; Косирева, Л. А.; Kosyreva, Lialina A.; Леонов, Юрій Григорович; Леонов, Ю. Г.; Леонов, Юрий Григорьевич; Leonov, Yurii H.; Ясинський, Василь Володимирович; Ясинський, В. В.; Yasynskyi, Vasyl V.
  Підручник містить опис мови програмування С++ стандарту ANSI у поєднанні із засобами візуального програмування та об’єктно-орієнтованого підходу C++ Builder. У підручнику розглянуто засоби програмування як базових алгоритмів, так і опрацювання структурованих типів, робота з покажчиками, засоби динамічного керування пам’яттю тощо. Значна увага приділяється опрацюванню динамічних структур даних, а саме обчисленню на графах, програмуванню автоматів, списків, дерев. Окремий розділ присвячено засобам об’єктноорієнтованого програмування. Кожна з розглянутих тем супроводжується значною кількістю прикладів програм. Призначено для студентів технічних вузів і може бути корисною для кола читачів, які бажають навчатися програмуванню мовою С++.
 • Документ
  С++. Теорія та практика : навчальний посібник
  (Одеса, 2011) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофіменко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Trofimenko, Olena H.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Прокоп, Юлия Витальевна; Prokop, Yuliia V.; Швайко, Ігор Григорович; Швайко, І. Г.; Shvaiko, Ihor H.; Буката, Людмила Миколаївна; Буката, Л. М.; Bukata, Liudmyla M.; Шаповаленко, Валентина Андріївна; Шаповаленко, В. А.; Shapovalenko, Valentyna A.; Леонов, Юрій Григорович; Леонов, Ю. Г.; Леонов, Юрий Григорьевич; Leonov, Yurii H.; Ясинський, Василь Володимирович; Ясинський, В. В.; Yasynskyi, Vasyl V.
  Навчальний посібник містить опис мови програмування С++ стандарту ANSI у поєднанні із засобами візуального програмування та об’єктноорієнтованого підходу C++ Builder. Розглянуто засоби програмування як базових алгоритмів, так і опрацювання структурованих типів, робота з покажчиками, засоби динамічного керування пам’яттю тощо. Значну увагу приділено опрацюванню динамічних структур даних, програмуванню списків, дерев, автоматів. Окремий розділ присвячено засобам об’єктно-орієнтованого програмування. Кожна з розглянутих тем супроводжується значною кількістю прикладів програм. Призначено для студентів технічних вузів і може бути корисною для кола читачів, які бажають навчатися програмуванню мовою С++.
 • Документ
  An analysis of criteria for choosing a first programming language in universities
  (CEUR-WS, 2019) Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Ю. В.; Прокоп, Юлия Витальевна; Prokop, Yuliia V.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Trofimenko, Elena; Северин, Микола Володимирович; Северин, М. В.; Северин, Николай Владимирович; Severyn, Mykola V.; Severin, Nikolay; Буката, Людмила Миколаївна; Буката, Л. М.; Буката, Людмила Николаевна; Bukata, Liudmyla M.; Bukata, Liudmila
  The choice of the optimal programming language for teaching students of IT specialties the basics of programming at the universities has been the subject of heated debate over the past decades. It is important to focus on modern and significant criteria while choosing a programming language for the introductory course. After analyzing the arguments put forward by teachers in favor of the use of a particular language, as well as the criteria for choosing a language proposed by researchers, a list of the nineteen most frequently called criteria was compiled. Some regional differences in the approaches to the choice of programming languages and the significance of the criteria have been identified. Considering the specifics of the IT sector in Ukraine, based on the study of literature and authors' experience in teaching the basics of programming, a rating of the criteria for choosing the first language was formed. The rating makes it possible to select an optimal programming language, based on the significance of various criteria, taking into account the specific conditions of a particular university.
 • Документ
  Development of algorithm to protect user communication devices against data leaks
  (Technology Center, 2021) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Прокоп, Ю. В.; Prokop, Yuliia V.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Loginova, Nataliia I.; Плачінда, Ольга Євгеніївна; Плачінда, О. Є.; Плачинда, Ольга Евгеньевна; Plachinda, Olha Ye.
  In order to identify ways used to collect data from user communication devices, an analysis of the interaction between DNS customers and the Internet name domain space has been carried out. It has been established that the communication device's DNS traffic is logged by the DNS servers of the provider, which poses a threat to the privacy of users. A comprehensive algorithm of protection against the collection of user data, consisting of two modules, has been developed and tested. The first module makes it possible to redirect the communication device's DNS traffic through DNS proxy servers with a predefined anonymity class based on the proposed multitest. To ensure a smooth and sustainable connection, the module automatically connects to a DNS proxy server that has minimal response time from those available in the compiled list. The second module blocks the acquisition of data collected by the developers of the software installed on the user's communication device, as well as by specialized Internet services owned by IT companies. The proposed algorithm makes it possible for users to choose their preferred level of privacy when communicating with the Internet space, thereby providing them with a choice of privacy level and, as a result, limiting the possibility of information manipulation over their owners. The DNS traffic of various fixed and mobile communication devices has been audited. The analysis of DNS traffic has enabled to identify and structure the DNS requests responsible for collecting data from users by the Internet services owned by IT companies. The identified DNS queries have been blocked; it has been experimentally confirmed that the performance of the basic and application software on communication devices was not compromised.
 • Документ
  Компʼютерна схемотехніка та архітектура компʼютерів: навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, О. В.; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Логінова, Наталія Іванівна; Логінова, Н. І.; Логинова, Наталия Ивановна; Loginova, Nataliia I.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, О. Г.; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena H.; Троянський, Олександр Вячеславович; Троянський, О. В.; Троянский, Александр Вячеславович; Troianskyi, Oleksandr V.; Гура, Володимир Ігорович; Гура, В. І.; Гура, Владимир Игоревич; Hura, Volodymyr I.
  Посібник призначено для підготовки до лабораторних і самостійних робіт, які виконуються в межах навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ функціонування і проектування компʼютерної техніки. Наведено завдання до десяти лабораторних занять і десяти самостійних робіт, які дозволяють усвідомити принципи функціонування базових складових компʼютерної техніки із застосуванням програмного середовища для цифрового моделювання. Завдання містять теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання, відповіді на які сприятимуть систематизації та закріпленню набутих знань з основ компʼютерної схемотехніки та архітектури компʼютерів у майбутніх ІТ-спеціалістів.
 • Документ
  Алгоритмізація та програмування
  (2019) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Prokop, Yuliia V.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Oleksandr V.
  Посібник призначений для виконання лабораторних і самостійних робіт, які виконуються при вивченні навчальної дисципліни з основ алгоритмізації та програмування у рамках підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології». Розглянуто основні засоби програмування мовою С++, як базових алгоритмів, так і опрацювання структурованих типів, робота з вказівниками, засоби динамічного керування пам’яттю тощо. Запропоновані роботи мають по 30 варіантів індивідуальних завдань різного рівня складності та супроводжуються прикладами програм. Подано завдання до шістнадцяти лабораторних і шістнадцяти самостійних робіт. Посібник містить теоретичні відомості з детальним описом матеріалу й контрольні запитання, відповіді на які сприятимуть систематизації та закріпленню набутих знань з основ алгоритмізації та програмування у майбутніх ІТ-спеціалістів.
 • Документ
  Кібербезпека України: аналіз сучасного стану
  (2019) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Prokop, Yuliia V.; Логінова, Наталія Іванівна; Логинова, Наталья Ивановна; Loginova, Nataliia I.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Oleksandr V.
  За умов стрімкого зростання кіберризиків і кіберзагроз важливим є моніторинг сучасного стану кібербезпеки нашої країни, висвітлення основних проблем розбудови національної системи кіберзахисту та визначення напрямів їх вирішення. При цьому потрібен як аналіз вже реалізованих заходів у сфері захисту комп’ютерних і телекомунікаційних мереж від кібератак, так і визначення потрібних для реалізації заходів щодо створення умов для безпечного функціонування кіберпростору. Проведене дослідження свідчить про вагомі політичні, економічні і соціальні зусилля з посилення кіберстійкості, які докладає держава задля розвитку національних можливостей з кібербезпеки. З’ясовано, що ефективне забезпечення кібербезпеки потребує комплексного вирішення і вимагає скоординованих дій на національному, регіональному та міжнародному рівнях для запобігання, підготовки, реагування та відновлення інцидентів з боку органів влади, приватного сектора та громадянського суспільства. У статті визначено політичні, науково-технічні, організаційні та просвітницькі питання, вирішення яких є необхідним у рамках комплексної протидії кіберзагрозам задля випереджального реагування на динамічні змінення, що відбуваються у кіберпросторі. Зазначено про доцільність докладати більше зусиль для встановлення державно-приватного партнерства, розроблення та запровадження механізму обміну інформацією між державними органами, приватним сектором і громадянами стосовно загроз критичній інформаційній інфраструктурі. Наголошується на тому, що Україна має активізувати свою участь в організації спільних міжнародних проектів з нарощування кібернетичного потенціалу з метою узгодження дій та пошуку нових шляхів у посиленні кібербезпеки і захисті критично важливих інформаційних інфраструктур у відповідь на нові тенденції в глобальному русі до цифрової економіки та інформаційного суспільства.
 • Документ
  Науково-технічні напрями конструювання ефективної системи кіберзахисту
  (2019) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.
  В статті розглянуто сучасні суспільно-політичні та інформаційні виклики. Визначені науково-технічні напрями створення ефективної системи кіберзахисту України. Показано, що у рамках комплексної протидії кіберзагрозам, необхідно здійснювати розробку ефективного механізму протидії загрозам у кібернетичній сфері, у контексті запровадженню контрзаходів, які мінімізують вразливость систем зв'язку.
 • Документ
  С++. Алгоритмізація та програмування : підручник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логинова, Наталия И.; Логінова, Наталія Іванівна; Loginova, Nataliia I.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.
  Підручник містить опис мови програмування С++ у поєднанні з засобами візуального програмування та об’єктно-орієнтованого підходу Visual C++. Ро-зглянуто засоби програмування як базових алгоритмів, так і опрацювання структурованих типів, робота з вказівниками, засоби динамічного керування пам’яттю тощо. Кожна з розглянутих тем супроводжується значною кількістю прикладів програм. Призначається для студентів технічних вишів і може бути корисним для кола читачів, які бажають навчатися програмуванню мовою С++.
 • Документ
  Офісні технології : навч. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логінова, Наталія Іванівна; Loginova, Nataliia I.; Логинова, Наталия И.; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashid I.
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, зокрема форматоване опрацювання текстової інформації, електронних таблиць та програмне опрацювання їх засобами VBA.
 • Документ
  Організація баз даних : навч. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логінова, Наталія Іванівна; Логинова, Наталия И.; Loginova, Nataliia I.; Копитчук, Ігор Миколайович; Копитчук, Игорь Николаевич
  Навчальний посібник містить змістовний матеріал з теоретичних основ організації баз даних і систем керування базами даних. Докладно на численних прикладах наведено відомості з проектування, створення та обслуговування баз даних, відомості про фільтрування даних, побудову різноманітних запитів та звітів, конструювання форм для зручного інтерфейсу бази даних. Задля закріплення та перевірки набутих навичок створення та опрацювання баз даних наведено питання для самоконтролю з кожного розділу. Навчальний посібник призначений для студентів технічних напрямів підготовки, які вивчають дисципліни, пов’язані з базами даних, наприклад: «Організація баз даних та знань», «Організація та збереження баз даних», «Організація баз даних» тощо. Може бути корисним для аспірантів та викладачів, що використовують у своїй діяльності зберігання та опрацювання будь-яких взаємопов’язаних табличних даних, оскільки дає змогу всебічно опанувати роботу над ними засобами сучасних інформаційних технологій.
 • Документ
  Веб-технології та веб-дизайн : навч. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Козін, Олександр Борисович; Козин, Александр Борисович; Kozin, Alexander B.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Плачінда, Ольга Євгеніївна; Плачинда, Ольга Евгеньевна
  Навчальний посібник присвячено теоретичним і практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну. Наведено опис основних засобів HTML та CSS для проектування, макетування й редагування веб-сайтів. Містить численну кіль-кість прикладів працездатного HTML та CSS коду з демонстрацією структуру-вання та форматування тексту й табличних даних, вбудовування зображень на веб-сторінці, розміщення медіаконтенту, створення форм, засобів позиціону-вання об’єктів тощо. Детально розглянуто специфіку застосування сучасних онлайн веб-конструкторів сайтів (uCoz, WordPress). Приділено увагу етапам ро-зроблення сайту, засобам формування адаптивного веб-дизайну веб-сторінок, різним видам верстки веб-сторінок, вимогам до якості контенту при інформа-ційному наповненні сайту, сучасним тенденціям та стильовим рішенням у веб-дизайні. Сформульовані вимоги, підходи й специфіка аналізу та оптимізації ро-боти сайтів як важливого етапу у підтримці веб-сайту. Призначений для студентів технічних спеціальностей і може бути корисним для широкого кола читачів, які бажають навчатися створювати, аналізувати та оптимізувати веб-сайти.
 • Документ
  Algorithm of User’s Personal Data Protection Against Data Leaks in Windows 10 OS
  (Lublin : Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 2019-03) Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Trofymenko, Olena G.; Loginova, Nataliia I.; Tрофіменко, Oлена Г.; Логінова, Наталія; Tрофименко, Елена Г.; Логинова, Наталия И.
  In the European Union, in the first half of 2018, the General Data Protection Regulation came into force, which established the new rules for processing users' personal data for IT companies. The operating systems (OS) are the dominant software that is responsible for collecting and processing data in computer systems. The most common OS is the Windows OS family. The authors identified Windows 10 operating systems, that collect and accumulate user's personal data; developed and tested practically an algorithm, the application of which localizes and blocks the transfer of user's personal data to official servers of the Microsoft company. У Європейському союзі у першому півріччі 2018 року набув чинності єдиний регламент європейського парламенту та ради щодо захисту особистих даних - GDPR (General Data Protection Regulation), який встановив нові правила обробки персональних даних користувачів для ІТ-компаній. Домінуючим програмним забезпеченням, яке відповідає за збір і обробку даних в комп'ютерних системах, є операційні системи (ОС). До числа найбільш поширених ОС відноситься сімейство ОС Windows. Авторами були визначені: служби ОС Windows 10, здійснюють збір і накопичення персональних даних користувача; розроблено та апробовано на практиці алгоритм, застосування якого, локалізує і блокує передачу персональних даних користувача на офіційні сервера компанії Microsoft. В Европейском союзе в первом полугодии 2018 года вступил в силу единый регламент европейского парламента и совета по защите личных данных - GDPR (General Data Protection Regulation), который установил новые правила обработки персональных данных пользователей для ИТ-компаний. Доминирующим программным обеспечением, которое отвечает за сбор и обработку данных в компьютерных системах, являются операционные системы (ОС). К числу наиболее распространенных ОС относится семейство ОС Windows. Авторами были определены: службы ОС Windows 10, осуществляющие сбор и накопление персональных данных пользователя; разработан и апробирован на практике алгоритм, применение которого, локализует и блокирует передачу персональных данных пользователя на официальные сервера компании Microsoft.
 • Документ
  Електронні закупівлі як засіб боротьби з корупцією
  (Запоріжжя : ЗНУ, 2017) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.
  Досліджено переваги та недоліки впровадження електронної системи закупівель ProZorro на сучасному етапі. Виявлено, що за час функціонування електронна система закупівель дозволила зекономити державі суттєві кошти. Крім того, довіра бізнесу до системи зростає завдяки спрощенню доступу бізнесу до тендерів. Це в свою чергу сприяло зростанню здорової конкуренції, завдяки прозорості та публічності усіх тендерних процедур. Зазначено, що ProZorro високо оцінили незалежні міжнародні експерти, про що свідчать міжнародні нагороди. Платформа ProZorro завдяки прозорості процедури е-закупівель розкриває найбільш очевидні і поширені види шахрайств у сфері тендерних закупівель, що неабияк сприяє подоланню корупції у цій царині.
 • Документ
  Анализ проблем и перспектив развития мобильного широкополосного Интернета
  (2015) Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.
  В статье определены особенности и проблемы, связанные с развитием в Украине сетей мобильной связи 3G и 4G. Проведен сравнительный анализ различных стандартов мобильной связи. Выделены основные проблемные вопросы использования радиочастотного спектра при построении сетей на технологии LTE в системах реального времени.
 • Документ
  Моделирование оптимальных геометрических параметров пьезоэлементов для полизмерительных мономорфных датчиков
  (2015) Трофименко, Е. Г.; Trofimenko, E. G.; Салагор, А. М.; Salahor, A. M.; Буката, Л. Н.; Bukata, L. N.
  В работе исследованы зависимости основных характеристик пьезокерамики от соотношений геометрических параметров пьезоэлементов в форме бруска. Исследована схемотехническая модель мономорфного пьезокерамического преобразователя для измерения двух физических величин, проведены экспериментальные исследования. В результате анализа было установлено оптимальное соотношение геометрических параметров пьезоэлемента в виде бруска.
 • Документ
  Program-Technical Aspects of Encryption Protection of Users' Data
  (2016) Логінова, Наталія Іванівна; Логинова, Наталья Ивановна; Loginova, Natalia I.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Olexander Zadereyko, Olexandr V.; Чанишев, Рашид Ібрагимович; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashid I.
  The effective protection of different storage devices is impossible without multifunctional encryption software. For this task solution it is suggested to use TrueCrypt, the crossplatform cryptographic software, allowing to carry out the on-the-fly encryption. There was conducted the analysis of TrueCrypt performance capabilities and efficiency. The algorithm of TrueCrypt practical application for storage device protection was worked out. It was shown that TrueCrypt implementation is the most effective measure which allows to prevent the losses of users' confidential information stored on PC as well as on removable storage devices.
 • Документ
  Расчет температурных полей при несимметричном нагреве
  (1999) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Максимов, В. Г.; Maksimov, V. G.; Становская, Т. П.; Stanovskaya, T. P.
 • Документ
  Моделирование подвижных источников тепла в литейном производстве
  (1999) Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Лысенко Т. В.; Lysenko T. V.