* Навчально-методичні видання кафедри права інтелектуальної власності і патентної юстиції

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 12 з 12
 • Документ
  Академічна доброчесність: навчально-методичний посібник
  (Одеса : [б.в.], 2022) Еннан Р. Є.; Еннан Руслан Євгенович; Ennan Ruslan Ye.; Mazurenko Svitlana V.; Мазуренко С. В.; Мазуренко Світлана Вікторівна
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Академічна доброчесність : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво "Юридика", 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна
  Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани та завдання до практичних занять та самостійної роботи , тести, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини», 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного університету «Одеська юридична академія» з метою вивчення дисципліни «Академічна доброчесність».
 • Документ
  Права інтелектуальної власності та їх захист : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та питання до підсумкового контролю. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Права інтелектуальної власності та їх захист».
 • Документ
  Патентна юстиція : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович; Кирилюк, Алла Володимирівна; Харитонова, Олена Іванівна
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Патентна юстиція».
 • Документ
  Корпоративне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Харитонова, О. І.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Галупова, Лариса Ігорівна; Halupova, Larysa I.; Галупова, Л. І.
  У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни: теми лекцій і практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для са­мостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів і список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо-профе­сійної програми вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», а також рекомен­довано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студен­там, які вивчають дисципліну «Корпоративне право».
 • Документ
  Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії,спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Оlena I.; Ульянова, Галина Олексіівна; Ulianova, Halyna O.; Бааджи, Наталія Пилипівна; Baadzhy, Nataliia P.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності» підготовлений з врахуванням положень міжнародних договорів та угод, Ци¬вільного кодексу України, спеціального законодавства України про інтелектуальну власність, аналізу матеріалів судової практики та призначається для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціалізацією «Право».
 • Документ
  Право інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник
  (2019) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Mazurenko, Svitlana V.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу права інтелектуальної власності, тестові завдання та короткий глосарій (словник термінів). Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Правові засади рекламної діяльності : навчально-методичний посібник
  (2020) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Правові засади рекламної діяльності»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності «Журналістика», спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю (PR)».
 • Документ
  Інтернет-право : навчально-методичний посібник
  (2020) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Ennan, Ruslan Ye.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтернет-право»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Intellectual Property Law : methodological manual
  (Odessa : National University “Odessa academy of Law”, 2020) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Эннан, Р. Е.; Ennan, Ruslan Ye.
 • Документ
  Медіаправо : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Медіаправо»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу, тестові завдання. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності «Журналістика».
 • Документ
  Право інтелектуальної власності ЄС : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2018) Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності ЄС»: зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, завдання до самостійної роботи, теми для самостійного опрацювання, перелік нормативно-правових актів, роз’яснень, рекомендацій та узагальнень судової практики, перелік основної навчальної та навчально-методичної літератури рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу, питання для перевірки знань з курсу. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, для підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».