* Навчально-методичні видання кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 33
 • Документ
  Трудові спори : практикум для підготовки здобувачів першого (бакалавр.) рівнявищої освіти галузі знань 08-Право спеціальності 081-Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Тарасенко Вікторія; Панченко Анна
  Практикум призначений для забезпечення навчальної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт здобувачів вищої освіти, підготовки їх до заліку.
 • Документ
  Захист права працівників на професійний розвиток : практикум для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Щукін Олександр
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Захист права працівників на професійний розвиток». Містить тематичний план курсу, практичні завдання, тестові завдання, фабули, теми рефератів, список рекомендованих нормативно-правових актів і спеціальної літератури, питання до заліку. Практикум призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт здобувачів вищої освіти, підготовки їх до заліку.
 • Документ
  Захист прав у сфері освіти : практикум для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Щукін Олександр
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Захист прав у сфері освіти». Містить тематичний план курсу, практичні завдання, тестові завдання, фабули, теми рефератів, список рекомендованих нормативно-правових актів і спеціальної літератури, питання до заліку. Практикум призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт здобувачів вищої освіти, підготовки їх до заліку.
 • Документ
  Право соціального захисту : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 – Право, спец. 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2024) Чанишева Галія Інсафівна; Лагутіна Ірина Вікторівна; Бориченко Катерина Валеріївна; Краснов Єгор Володимирович; Тарасенко Вікторія Сергіївна; Панченко Анна Олександрівна; Щукін Олександр Сергійович
  Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального захисту і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального захисту України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального захисту в Україні.
 • Документ
  Медичне право : навч.-метод. посіб. для підготовки здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право
  (Одеса : Феникс, 2024) Тарасенко Вікторія; Щукін Олександр
  Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до іспиту.
 • Документ
  Захист соціальних прав ЄСПЛ : практикум для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спец. 081-Право
  (Одеса : Феникс, 2024) Наньєва Марія
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Захист соціальних прав ЄСПЛ». У практикумі представлено тематичний план курсу, практичні завдання, тестові завдання, фабули, теми рефератів, список рекомендованих нормативно-правових актів і спеціальної літератури, питання до заліку. Практикум призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до заліку.
 • Документ
  Соціальне право : навч.-метод. посіб. для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти ф-ту адвокатури та антикорупційної діяльності ОП «Адвокатура та адвокатська діяльність» галузі знань 08-Право
  (Одеса : Феникс, 2024) Бориченко К. В.; Панченко А. О.
  Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до складання заліку.
 • Документ
  Трудове право : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» ф-ту адвокатури та антикоруп. діяльності Нац. ун-ту «Одес. юрид. академія»
  (Одеса : Феникс, 2024) Чанишева Галія
  Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які отримують ступінь бакалавра у галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право». Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Трудове право», він містить тематичний план курсу, теми практичних завдань і матеріали підготовки до них, питання до іспиту.
 • Документ
  Трудове право : навч.-метод. посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08-Право спеціальності 081-Право на факультеті судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса : Феникс, 2024) Чанишева Галія; Наньєва Марія
  Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи, підготовки здобувачів вищої освіти до здачі іспиту.
 • Документ
  Захист прав людини у соціальній сфері : практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 - Право зі спеціальності 081 - Право на факультеті адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Одеса : Феникс, 2024) Наньєва Марія
  Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що здобувають ступінь бакалавра у галузі знань 08 - Право зі спеціальності 081 - Право. Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Захист прав людини у соціальній сфері». В практикумі представлено тематичний план курсу, практичні завдання, тестові завдання, фабули, теми рефератів, список рекомендованих нормативно-правових актів і спеціальної літератури, питання до заліку.
 • Документ
  Захист трудових прав : навч.‑метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня «магістр» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 081 – Право
  (Одеса : Фенікс, 2023) Чанишева, Галія Інсафівна; Лагутіна, Ірина Вікторівна; Бориченко, Катерина Валеріївна; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Пожарова, Оксана Викторовна; Панченко, Анна Олександрівна; Наньєва, Марія Іванівна
  Навчально‑ методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Соціальне право: навч. - метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бориченко, К. В.; Гудзь, А. О.
  Навчально-методичний посібник призначений для організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Антидискримінаційне законодавство: навч.-метод. посібник
  (Одеса, 2023) Пожарова, О. В.; Щукін, О. С.
  Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Право», та призначений для підготовки до іспиту, а також використання під час підготовки до лекцій і практичних занять з дисципліни «Антидискрмінаційне законодавство».
 • Документ
  Конкурентоспроможність на ринку праці: практикум для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія».
  (Одеса, 2023) Наньєва, М. І.
  Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з правової та управлінських спеціальностей. Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність на ринку праці». В практикумі представленотематичний план курсу, завдання, тестові завдання, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, питання до заліку, а також список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Соціальний діалог : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Чанишева, Галія Інсафівна; Щукін, Олександр Сергійович; Потопахіна, Ольга Миколаївна
 • Документ
  Соціальне право та право зайнятості : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О.; Гудзь, Анна Александровна; Hudz, Anna O.; Щукін, Олександр Сергійович; Щукін, О. С.; Щукин, Александр Сергеевич; Shchukin, Oleksandr S.
  Навчально-методичний посібник призначений для організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.
 • Документ
  Регулювання праці окремих категорій працівників : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2022) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.; Тарасенко, Вікторія Сергіївна; Тарасенко, В. С.; Тарасенко, Виктория Сергеевна; Tarasenko, Viktoriia S.
  Навчально-методичний посібник підготовлено з метою надання, у першу чергу, допомоги здобувачам вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Право», у вивченні навчальної дисципліни «Регулювання праці окремих категорій працівників». До навчально-методичного посібника включено 7 тем. Посібник містить тематичний план курсу та практичних занять, методичні рекомендації з кожної теми, тестові та практичні завдання для перевірки знань, список рекомедованої літератури, питання для підготовки для іспиту. Цей посібник допоможе здобувачам вищої освіти у вивченні та набутті практичних навиків щодо вирішення теоретичних та практичних проблем у сфері регулювання праці окремих категорій працівників. Сподіваємося, що цей навчально-методичний посібник буде корисним не тільки для здобувачів вищої освіти, а й для аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами регулювання праці окремих категорій працівників.
 • Документ
  Методологія та організація наукових досліджень : навчально-методичний посібник
  (Одеса: Фенікс, 2022) Бориченко, Катерина Валеріївна; Бориченко, К. В.; Бориченко, Екатерина Валерьевна; Borychenko, Kateryna V.; Гудзь, Анна Олександрівна; Гудзь, А. О.; Гудзь, Анна Александровна; Hudz, Anna O.; Панфілов, Олег Євгенович; Panfilov, Oleh Ye.; Панфілов, О. Є.; Панфилов, Олег Евгеньевич
  Навчально-методичний посібник «Методологія та організація наукових досліджень» розроблено для здобувачів вищої освіти 1 курсу магістратури факультету адвокатури та антикорупційної діяльності. Посібник підготовлено з метою висвітлення методико-організаційних засад науково-дослідної діяльності, що стане в нагоді в складному процесі наукового дослідження. Використовуючи даний посібник при підготовці до практичних занять, студенти зможуть не лише оволодіти теоретичними знаннями, але й в перспективі застосовуватимуть їх для вирішення конкретних життєвих ситуацій. Навчально-методичний посібник складається із 6 тем, містить тематичний план лекцій та практичних занять, методичні рекомендації з кожної теми, завдання для перевірки знань, теми наукових повідомлень і рефератів, список рекомедованої літератури, ритання для підготовки для іспиту. Сподіваємось, що навчально-методичний посібник буде корисним не тільки для студентів, а й для практиків, аспірантів, науковців, всіх, хто цікавиться проблемами методології та організації наукових досліджень на сучасному етапі.
 • Документ
  Трудове право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса: Фенікс, 2022) Чанишева, Галія Інсафівна; Чанишева, Г. І.; Чанишева, Галия Инсафовна; Chanysheva, Haliia I.
  Навчально-методичний посібник «Трудове право України» розроблено для здобувачів вищої освіти 2-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра спеціальності 081-Право. До посібника включено 12 тем практичних занять з трудового права. Навчально-методичний посібник містить теоретичний аналіз та практичне застосування чинного трудового законодавства, практичні завдання та теми доповідей до кожної теми практичних занять, перелік нормативно-правових актів і спеціальної літератури, що допоможе здобувачам провести науковий пошук з питань, які включені до плану практичних занять, проаналізувати найбільш важливі нормативно-правові акти. До посібника також включені питання до іспиту як форми контролю у 3 семестрі навчання.
 • Документ
  Охорона праці : навчальний посібник
  (Одеса, 2022) Пожарова, Оксана Вікторівна; Пожарова, О. В.; Пожарова, Оксана Викторовна; Pozharova, Oksana V.
  Навчальний посібник підготовлено з метою надання, у першу чергу, допомоги здобувачам вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», у вивченні навчальної дисципліни «Охорона праці». До навчального посібника включено 5 тем, питання для самоконтролю, тестові завдання, список нормативно-правових актів та література. Велика увага приділяється аналізу останніх змін у чинному законодавстві, пов’язаних із проведенням реформи у сфері охорони праці, та міжнародних стандартів у сфері охорони праці. Цей навчальний посібник буде корисним для здобувачів вищої освіти, що отримують освіту з економічних, управлінських та правових спеціальностей, а також для аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами охорони праці.