Бальцій Юрій Юрійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 22
 • Документ
  Конституційний процес : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2024) Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, В. М.; Panasiuk, Vita M.; Бальцій, Юрій Юрійович; Бальцій, Ю. Ю; Baltsii, Yurii Yu.; Глиняний, Іван Володимирович; Глиняний, І. В.; Hlynianyi, Ivan V.
  Навчально-методичний посібник містить теоретичні відомості з детальним описом матеріалу, завдання до практичних занять та контрольні запитання. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Конституційний процес».
 • Документ
  Сучасний конституціоналізм : методичні рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальцій, Ю. Ю; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, В. М.
 • Документ
  Щодо обмеження прав людини в умовах надзвичайного стану
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальцій, Ю. Ю; Baltsii, Yurii Yu.
  Умови надзвичайного стану можуть виникнути в будь-який час у зв’язку з природними катастрофами, епідеміями, терористичними атаками, війною тощо. У таких ситуаціях держава має право вводити обмеження прав і свобод громадян для забезпечення безпеки і охорони життя людей.
 • Документ
  Конституційне право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та 293 – «Міжнародне право». Систему конституційного права викладено на засадах її багатоаспектності, що цілком виправдано у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. До змісту посібника включено складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Європейська хартія місцевого самоврядування в контексті реформування місцевого самоврядування України
  (ВД «Гельветика», 2019) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальцій, Ю. Ю.; Бальций, Юрий Юрьевич; Baltsii, Yurii Yu.
 • Документ
  Щодо визначення суб’єктів місцевого самоврядування України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальцій, Ю. Ю.; Бальций, Юрий Юрьевич; Baltsii, Yurii Yu.
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право». Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті євроінтеграційних процесів
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юрьевич; Baltsii, Yurii Yu.
 • Документ
  Одесская школа права. Введение в украинское право
  (Одесcа : Юридична література, 2016) Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич; Кивалов, Сергей Васильевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Батан, Юрий Дмитриевич
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, вопросы истории ее становления и перспективы дальнейшего развития, содержание конституционализма в Украине, специфика основных и профильных отраслей украинского права, дана характеристика видов юридического процесса в Украине, приводятся новые направления правового регулирования, освещается институциональное обеспечение украинского права. Книга может быть полезна не только студентам, преподавателям, ученым, практикующим юристам, но и всем тем, кто интересуется украинским правом. Она рассчитана на распространение информации об украинском праве в других правовых культурах. В ней представлен вводный материал как для ориентации в правовой системе Украины в целом, так и в отдельных направлениях правового регулирования с целью более глубокого изучения современного украинского права.
 • Документ
  Конституційне право України: прагматичний курс
  (Одеса : Юридична література, 2017) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юриевич; Baltsiy, Yuriy Yu.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D.; Бондаренко, І. О.; Бондаренко, И. О; Bondarenko, I. O.; Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Дарья Евгеньевна; Volkova, Dariya Е.; Грабова, Яніна Олександрівна; Грабова, Янина Александровна; Grabova, Yanina O.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Езеров, Альберт Анатольевич; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Ksenia K.; Міхальов, Володимир Олександрович; Михалев, Владимир Александрович; Mihaliov, V. O.; Мішина, Наталія Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Nataliya V.; Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadij; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, Вита Николаевна; Panasyuk, V. M.; Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Борис Аркадьевич; Perezhnyak, Borys A.; Салей, Марина Іванівна; Салей, Марина Ивановна; Saley, Maryna I.; Сон, Софія Сергіївна; Сон, София Сергеевна; Son, Sofiia S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.
  Видання навчального посібника "Конституційне право України: прагматичний курс" спрямоване, передусім, врахувати потребу студентів у лаконічному та водночас комплексному викладенні навчального матеріалу, який би відповідав тематиці програми вступних випробувань з конституційного права України та відображав новітні конституційно-правові перетворення. Цінність даного посібника для вступників полягає в тому, що його структура дозволяє якнайкраще підготуватися до тестування, оскільки включає саме ті теми та питання, які включені до програми вступних випробувань. Крім того, прагматичний курс цінний для студентів 2-го курсу як опорний конспект лекцій при підготовці до практичних занять, а аткож до іспиту з конституційного права України. Навчальний посібник стане корисним при підготовці до державного екзаменаційного іспиту з конституційного права України для студентів 4-го курсу.
 • Документ
  Реформування місцевого самоврядування України в умовах євроінтеграційних процесів
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юрьевич; Baltsiy, Yuriy Yu.
 • Документ
  Відповідальність виконавчих органів місцевих рад та їх посадових осіб
  (Одеса : Фенікс, 2012) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юрьевич; Baltsiy, Yuriy Yu.
 • Документ
  Корпоративна культура місцевого самоврядування - елемент європейської інтеграційної культури
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2005) Бальцій, Ю. Ю.; Бальций, Ю. Ю.; Balziy, Y. Y.
 • Документ
  Впровадження європейських стандартів місцевого самоврядування в Україні
  (2014) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юрьевич; Baltsiy, Yuriy Yu.
 • Документ
  Районна, обласна рада в системі місцевого самоврядування України
  (2012) Бальций Юрій Юрійович; Бальций Юрий Юрьевич; Bal'cij Jurij
  Àrticle is devoted research of regula-tion of district, regional councils by the Law of Ukraine «On local self-govern-ment in Ukraine». Noted that the system of local councils as representative bod-ies of local self-government consists of two subsystems — the base and regional levels. The basic directions of perfection of the constitutional bases of the orga-nization and functioning of district and regional councils in Ukraine.
 • Документ
  Основні моделі побудови системи місцевого самоврядування в містах України
  (2013) Бальций Юрій Юрійович; Бальций Юрий Юрьевич; Bal'cij Jurij
  Article is devoted to the study of the basic models of the system of local self-government in the cities of Ukraine. It was determined that the basic model of the system of local government in the cities of Ukraine are the following: «the council — Mayor», «City Council — Dis-trict Council», «city council — the ad-ministration of the city council in the area», «the council — the state admin-istration».
 • Документ
  Конституційно-правові засади локальної нормотворчості
  (2011) Бальций Юрій Юрійович; Бальций Юрий Юрьевич; Bal'cij Jurij
  The article explores some problems of establishing a local rulemaking in Ukraine. Disclosed the subject of a lo-cal rule-making which includes the organization of the organs and offi-cials of local self-organization of lo-cal referenda, meetings of citizens in the community, the procedure of collec-tive and individual complaints of citi-zens to the bodies and officials of local self-government arrangements for the public (public) hearings , public works, as well as the formation and function-ing of local government, the relation-ship of its elements, their participation in the formulation of municipal policies and the implementation of the func-tions of local government. It is noted that among the acts of local rulemak-ing special place in the statutes of ter-ritorial communities — peculiar acts of their constitution.
 • Документ
  Функції виконавчих органів місцевих рад України: сучасний стан та перспективи розвитку
  (2013) Бальций Юрій Юрійович; Бальций Юрий Юрьевич; Bal'cij Jurij
  The article investigates the features of functions of executive bodies of local councils of Ukraine. Established that the executive bodies of local councils carry out two groups of functions, namely its own and the functions of the executive.
 • Документ
  Правовий статус міського голови в Україні
  (2006) Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юрьевич; Baltsiy, Yuriy Yu.; Пережняк Борис Аркадійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006. Досліджуються теоретичні та нормативні проблеми правового статусу міського голови. Сформульовано поняття правового статусу міського голови, охарактеризовано місце і роль міського голови в системі місцевого самоврядування України. Проаналізовано основні етапи становлення і розвитку правового статусу міського голови. Виявлено співвідношення правового статусу міського голови з іншими органами місцевого самоврядування, а також з одноосібними органами державної влади, на основі запропонованих критеріїв. Аналізується національне законодавство, яке визначає правовий статус міського голови, та вивчається міжнародне законодавство стосовно цих суб’єктів. Вносяться практичні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке визначає правовий статус міського голови. Досліджено проблеми правосуб’єктності міського голови, його функцій, компетенції, правових гарантій діяльності та юридичної відповідальності.
 • Документ
  Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика
  (Киев : Юринком Интер, 2013) Орзих, Марк Филиппович; Орзіх, Марко Пилипович; Orzikh, Mark Ph.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальций, Юрий Юриевич; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsiy, Yuriy Yu.; Езеров, Альберт Анатольевич; Єзеров, Альберт Анатолійович; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжелика Романовна; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusyan, Anzhelika R.; Михалев, Владимир Александрович; Міхальов, Володимир Олександрович; Mikhalev, Vladymir A.; Мишина, Наталья Викторовна; Мішина, Наталя Вікторівна; Mishyna, Natalya V.; Олькина, Елена Владимировна; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Пережняк, Борис Аркадьевич; Пережняк, Борис Аркадійович; Perezhnyak, Borys A.; Словская, Ирина Евгеньевна; Словська, Ірина Євгенівна; Slovska, Iryna E.; Совгиря, Ольга Владимировна; Совгиря, Ольга Володимирівна; Sovgyrya, Olga V.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskiy, Dmytro S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Шаповал, Владимир Николаевич; Шаповал, Володимир Миколайович; Shapoval, Volodymyr M.; Шуклина, Наталия Георгиевна; Шукліна, Наталя Георгіївна; Shuklina, Natalya G.
  Монография посвящена конституционным преобразованиям в Украине. Представлено изложение процессов подготовки и принятия Конституции Украины 1996 г., конституционно-проектных работ и конституционных преобразований после принятия Конституции Украины, содержание основных направлений конституционной модернизации на современном этапе и ее институционально-правового обеспечения, а также сделана попытка решения проблем теоретико-методологического обоснования реформирования и модернизации, определения влияния иностранных правовых институтов на отечественную конституционную практику, европейского измерения конституционных преобразований в Украине. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, других специалистов в области конституционного права. Монографія присвячена конституційним перетворенням в Україні. Представлено виклад процесів підготовки і прийняття Конституції України 1996 р., конституційно-проектних робіт і конституційних перетворень після прийняття Конституції України, зміст основних напрямів конституційної модернізації на сучасному етапі та її інституційно-правового забезпечення, а також зроблена спроба вирішення проблем теоретико-методологічного обґрунтування реформування і модернізації, визначення впливу іноземних правових інститутів на вітчизняну конституційну практику, європейського виміру конституційних перетворень в Україні. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів, інших фахівців у галузі конституційного права.