Проблеми застосування норм аграрного, земельного та екологічного права

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 89
 • Документ
  Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення
  (Одеса: Гельветика, 2019) Яковець, Дар'я Миколаївна
  У статті досліджено сутність та зміст мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Проаналізовано вплив мораторію на економіку країни, сформульовано висновки та пропозиції щодо доцільності його продовження.
 • Документ
  Особливості правового регулювання відносин добросусідства
  (Одеса: Гельветика, 2019) Штейнс, Юдіта Девісівна
  Стаття присвячена характеристиці правового інституту добросусідства, його ознак, та місця у правовій системі України. Проаналізовано сучасні наукові підходи до розуміння відносин добросусідства,їхньої правової природи, сутності та змісту.
 • Документ
  Порядок та умови прийняття рішення про викуп земельної ділянки
  (Одеса: Гельветика, 2019) Шпендак, Вікторія Михайлівна
  У статті розглядаються проблема правового забезпечення викупу земельних ділянок органами місцевого самоврядування для суспільних потреб. Вивчається порядок повідомлення органами місцевого самоврядування власника земельної ділянки про її викуп.
 • Документ
  Незаконна порубка лісу: причини та способи її подолання
  (Одеса: Гельветика, 2019) Шевченко, Яна Михайлівна
  Стаття присвячена проблемам правової регламентації незаконної порубки лісу. Акцентовано увагу на загрозах безпеці країни та її складникам у результаті незаконної порубки лісових насаджень. Сформульовано висновок про доцільність створення спеціальних підрозділів правоохоронних органів на місцях.
 • Документ
  Поняття, правові ознаки та порядок створення фермерського господарства
  (Одеса: Гельветика, 2019) Чумаченко, Каріна Ігорівна; Жмурченко, Юлія Костянтинівна
  Стаття присвячена аналізу законодавства про фермерські господарства в Україні. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення сучасного законодавства про фермерство. Досліджено проблеми законодавчого регулювання діяльності фермерських господарств.
 • Документ
  Особливості правового регулювання використання земель рекреаційного призначення
  (Одеса: Гельветика, 2019) Чепурная, Ксенія Сергіївна
  У статті досліджено поняття землі рекреаційного призначення та їхній правовий режим. Проаналізовано склад і використання земель рекреаційного призначення. Визначено основні риси, притаманні землям рекреаційного призначення в межах українського зхаконодавства. Указано, що правовий режим земель рекреаційного призначеня є порядком поведінки суб'єкти правовідносин із приводу їх використання.
 • Документ
  Електронні земельні торги як складова сучасних технологій
  (Одеса: Гельветика, 2019) Чирка, Тетяна Віталіївна
  Стаття присвячена одному з процесів набуття електронним земельним торгам в Україні. Розкривається , як законодавчий процес, так і пілотний проект, щодо реалізації прав на землю за результатом електронних торгів.
 • Документ
  Ядерна та радіаційна безпека в системі екологічної безпеки
  (Одеса: Гельветика, 2019) Фартушок, Анастасія Романівна
  У статті проведено аналіз ядерного законодавства України, виявлено його головне призначення в сфері використання ядерної енергії і забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.
 • Документ
  Правові аспекти охорони біосферних заповідників
  (Одеса: Гельветика, 2019) Урсол, Анастасія Сергіївна
  В статті проаналізовано національне законодавство щодо охорони біосферних заповідників та природно-заповідного фонду загалом, виявлено недоліки у правовому законодавстві. Запропоновано шляхи удосконалення національного законодавства про охорону біосферних заповідників.
 • Документ
  Правові засади використання та охорони техногенно забруднених земель
  (Одеса: Гельветика, 2019) Тхір, Надія Василівна
  Стаття присвячена актуальному питанню сьогодення, а саме дослідженню правового регулювання використання та охорони техногенно забруднених земель. У процесі дослідження виявлено прогалини такого регулювання та запропоновано своє бачення деяких правових питань.
 • Документ
  Проблема поділу земель на категорії
  (Одеса: Гельветика, 2019) Тоїчкіна, Марина Русланівна
  В статті обгрунтовано, що для підвищення ефективності управуління землекористуванням в Україні необхідне удосконалення підходів до класифікації земель за основним цільовим призначенням.
 • Документ
  Правовые аспекты моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения
  (Одеса: Гельветика, 2019) Ткачев, Олег Олегович
  В статті досліджено сутність та зміст мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Проаналізовано вплив мораторію на економіку країни, сформульовано висновки та пропозиції щодо доцільності його продовження.
 • Документ
  Імплементація європейського екологічного права
  (Одеса: Гельветика, 2019) Ткачов, О. О.
  У статті проаналізовано пріоритети на шляху до приведення екологічного права України у відповідність з екологічним правом Європейського Союзу. Констатується, що подальший розвиток екологічного права України потребує розуміння принципів, на яких основане екологічне право Європейського Союзу
 • Документ
  Проблеми правового регулювання охорони земель від деградації в Україні
  (Одеса: Гельветика, 2019) Стодолінська, Ольга Василівна
  В статті розкрито та проаналізовано чинники деградації земель в Україні, визначено їхню питому вагу, ступінь порушення земель, мета розробити та вжити заходів щодо відновлення земель, залежно від ступення їхнього порушення.
 • Документ
  Особливості відшкодування шкоди за екологічні правопорушення
  (Одеса: Гельветика, 2019) Стаднік, Олександра Ігорівна
  У статті проаналізовано інститут відшкодуваня шкоди, завданої порушенням екологічного законодавства. Зроблено висновок про стан інституту відшкодування екологічної шкоди, спричиненої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
 • Документ
  Щодо питання законності здійснення забудови в межах пляжних зон: наслідки та шляхи їх усунення
  (Одеса: Гельветика, 2019) Сорока, Оксана Богданівна
  Стаття присвячена проблемам незаконного будівництва в межах пляжних зон. Проаналізовано наслідки та шляхи усунення проблем цього питання.
 • Документ
  Порівняльний аналіз інституту добросусідства за законодавством України та інших країн
  (Одеса: Гельветика, 2019) Середенко, Марина Петрівна
  Стаття присвячена характеристиці правового інституту добросусідства, його ознак та місця у правовій системі України та інших країн. Проаналізовано сучасні наукові підходи до розуміння відносин добросусідства, їхньої правової природи, сутності та змісту.
 • Документ
  Поняття, соціально-економічна та юридична природа особистого селянського господарства
  (Одеса: Гельветика, 2019) Середа, О. С.; Алексейчук, К. А.
  У статті досліджено соціально-економічну та юридичну природу особистих селянських господарств. Визначено природу та перспективи їх подальшого функціонування.
 • Документ
  Екологічна безпека при розміщенні і розвитку населених пунктів
  (Одеса: Гельветика, 2019) Семенова, Анастасія Олександрівна
  Статтю присвячено дослідженню екологічних вимог та умов їх дотримання при здійсненні містобудівної діяльності, враховуючи норми чинного законодавства. Проаналізована юридична відповідальність щодо зазначеної теми.
 • Документ
  Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
  (Одеса: Гельветика, 2019) Сиротенко, Юлія Віталіївна
  У статті розглядаються основні та особливі ознаки юридичної відповідальності за вчинення екологічних правопорушень, обгрунтовується необхідність створення окремого парвового інституту екологічно-правової відповідальності та виокремлення його від інших видів відповідальності.