Горбачов Віктор Едуардович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 6 з 6
 • Документ
  Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів
  (Одеса, 2024) Стрелковська Ірина Вікторівна; Григор’єва Тетяна Ігорівна; Горбачов Віктор Едуардович
  Методичні рекомендації з курсу «Чисельні методи» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету.
 • Документ
  Термостабільний датчик магнітного поля з частотним виходом для цифрових сенсорних мереж
  (2022) Горбачов, Віктор Едуардович; Кононенко, Олексій Андрійович; Horbachov, Viktor E.
  Для підвищення температурної стабільності показань датчика магнітного поля з частотним виходом у роботі застосований метод комбінації кількох чутливих елементів з однаковим знаком магнітної чутливості та протилежним знаком температурної чутливості. Експериментально підтверджено, що внесення до схеми релаксаційного генератора на одноперехідному транзисторі допоміжного магнітодіода стабілізує показання датчика магнітного поля в широкому діапазоні робочих температур і одночасно збільшує чутливість датчика в 2 рази.
 • Документ
  Оптика. Фізика. Мод. 2.1. Ч. 3 : методичні вказівки до лабораторного циклу з фізики для студентів 2-го курсу всіх спеціальностей
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2015) Горбачов, Віктор Едуардович; Коробіцин, Борис Васильович; Криськів, С. К.; Назаренко, О. А.
  Методичні вказівки спрямовані на практичне засвоєння фізики по курсу оптики. Вони містять вісім робіт по найважливішим темам геометричної та хвильової оптики. Вказівки розраховані на студентів за напрямом “Телекомунікації”.
 • Документ
  Електромагнетизм. Фізика. Мод. 1. Ч. 3 : методичні вказівки до лаб. практикуму з фізики для робіт № 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013) Горбачов, Віктор Едуардович; Марколенко, П. Ю.; Ірха, В. І.; Коробіцин, Борис Васильович
  Методичні вказівки є стосовним до розділу “Електромагнетизм” курсу фізики для студентів технічного ВНЗ. На прикладі вісьмох лабораторних робіт вивчаються способи вимірювання основних характеристик електричного та магнітного полів за допомогою спеціальних технічних пристроїв, опрацювання прямих і непрямих вимірювань, обчислення довірчих інтервалів. Наведено достатній теоретичний матеріал, який включає опис конструкції та методів застосовування таких пристроїв, як лабораторна модель електричного поля, міст Уітстона, компенсаційна схема електричних вимірювань, потенціометр, тангенс-бусоль, двоелектродна електронна лампа, електронно-променева трубка, балістичний гальванометр, високочастотний трансформатор. Використано матеріали методичних вказівок попередніх років видання. Вказівки призначено студентам усіх спеціальностей за напрямом “Телекомунікації”.
 • Документ
  Фізика оптичного зв'язку : методичні вказівки та завдання для курсової роботи до модуля № 4 з фізики для студентів усіх спеціальностей за напрямом “Телекомунікації”, ч. 2
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2008) Коробіцин, Борис Васильович; Горбачов, Віктор Едуардович; Криськів, С. К.
  Курсова робота спрямована на поглиблення розуміння і засвоєння фізичних процесів, що відбуваються в напівпровідникових приладах і середовищах з яких складаються оптичні лінії зв’язку. Запропоновано тридцять варіантів курсової роботи з фізики оптичного зв’язку. Посібник містить необхідний теоретичний і довідковий матеріал. Розраховано на студентів першого курсу навчання всіх спеціальностей за напрямом “Телекомунікації”.
 • Документ
  Фізика оптичного зв'язку. Мод. 2.3. Фізика оптичного зв'язку. Ч. 3 : методичний посібник до лабораторного практикуму з фізики оптичного зв'язку з робіт № 6-9, 8-5, 6-10.
  (Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013) Горбачов, Віктор Едуардович; Коробіцин, Борис Васильович
  Методичний посібник є стосовним до навчальної дисципліни Фізика оптичного зв’язку для студентів технічного ВНЗ. На прикладі трьох лабораторних робіт вивчаються способи вимірювання основних характеристик випромінювальних та приймаючих елементів оптичного зв’язку за допомогою спеціальних технічних пристроїв, опрацювання прямих і непрямих вимірювань, обчислення довірчих інтервалів. Наведено достатній теоретичний матеріал, який включає опис конструкції та методів застосовування таких пристроїв, як лабораторна модель оптичного генератора та фотодетектора. Використано матеріали методичних керівництв попередніх років видання. Вказівки призначено для студентів всіх спеціальностей за напрямом Телекомунікації.