Томчаковська Юлія Олегівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 38
 • Документ
  Контрастивна лінгвістика: прикладні аспекти
  (Одеса : Юридика, 2023) Томчаковська Юлія Олегівна
 • Документ
  Text linguistics : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спец. 035 «Філологія»
  (Суми : Університетська книга, 2024) Томчаковський О. Г.; Строченко Л. В.; Томчаковська Ю. О.; Швелідзе Л. Д.
  Навчально-методичний посібник “Text linguistics” призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)». У посібнику пропонується конспект лекцій та комплекс завдань для виконання на практичних заняттях / самостійної роботи при підготовці до практичних занять з навчальної дисципліни «Лінгвістика тексту». Комплекс завдань спрямований на вироблення навичок інтерпретації англомовних текстів художнього, публіцистичного та наукового функціональних стилів.
 • Документ
  Lexicology : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія»
  (Суми : Університетська книга, 2024) Строченко, Леся Василівна; Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковський, Олександр Георгійович; Швелідзе, Лідія Дмитрівна
  Навчально-методичний посібник “Lexicology” призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)». У посібнику пропонується конспект лекцій та комплекс вправ для виконання на практичних заняттях / самостійної роботи при підготовці до практичних занять з навчальної дисципліни «Лексикологія». Комплекс вправ спрямований на вироблення навичок лексикологічних досліджень англійської мови.
 • Документ
  Термінознавство : навчально-методичний посібник ля здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія»
  (Університетська книга, 2024) Ульянова, Галина Олексіївна; Томчаковська, Юлія Олегівна; Строченко, Леся Василівна; Єрьоменко, Світлана Василівна; Потенко Людмила Олександрівна
  Навчально-методичний посібник “Термінознавство” призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)». У посібнику пропонується конспект лекцій та перелік завдань для виконання на практичних заняттях / самостійної роботи при підготовці до практичних занять з навчальних дисциплін «Термінознавство» та «Термінологія міжнародного морського права (контрастивний аспект)». Запропоновані завдання спрямовані на вироблення навичок термінознавчих досліджень англійської мови.
 • Документ
  Основи написання курсової роботи з філології : методичні рекомендації ля здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія»
  (Університетська книга, 2024) Томчаковська, Юлія Олегівна; Строченко, Леся Василівна; Єрьоменко, Світлана Василівна; Томчаковський, Олександр Георгійович
  Методичні рекомендації «Основи написання курсової роботи з філології» призначені для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія». Мета рекомендацій полягає в описі та ознайомленні здобувачів вищої освіти з основоположними принципами виконання і написання наукової роботи з філології. Методичні рекомендації окреслюють як загальну методологію наукової роботи, так і конкретні змістовні та технічні вимоги до курсових робіт з філології.
 • Документ
  English for media and philosophy : практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету журналістики
  (Університетська книга, 2024) Томчаковська, Ю. О.; Строченко, Л. В.
  Практикум “English for media and philosophy” призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету журналістики. Видання складається з 8 розділів, кожен з яких містить стислий огляд особливостей того чи іншого явища англомовного наукового стилю, професійного медійного та філософського дискурсів та спеціалізованої англомовної лексики, а також практичні завдання для формування мовних та мовленнєвих навичок у здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Практика перекладу з англійської мови : практикум для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія»
  (Університетська книга, 2023) Єрьоменко, С.В.; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковський, О. Г.; Строченко, Л. В.
  Практикум «Практика перекладу з англійської мови» призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно)». У практикумі пропонується комплекс вправ для виконання на практичних заняттях з практики перекладу з англійської мови, для самостійної роботи при підготовці до практичних занять. Комплекс вправ спрямований на вироблення навичок перекладу різножанрових текстів з урахуванням їх лексико-граматичних особливостей, а також на здійснення реферативного, анотаційного перекладу та перекладу з аркушу.
 • Документ
  Переклад юридичних текстів : практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія»
  (Університетська книга, 2023) Єрьоменко, С.В.; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковський, О. Г.; Строченко, Л. В.
  Практикум «Переклад юридичних текстів» призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно)». У практикумі пропонується комплекс вправ для виконання на практичних заняттях з дисципліни «Галузевий переклад (юридичний), для самостійної роботи при підготовці до практичних занять. Комплекс вправ спрямований на вироблення навичок перекладу юридичних текстів з урахуванням їх лексико-граматичних особливостей, а також на формування термінологічної бази перекладача у сфері юридичного перекладу.
 • Документ
  Intensive Reading : метод. рекомендації для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти І освітнього ступеня спеціальності 035 Філологія
  (Одеса : Гельветика, 2023) Томчаковська, Ю. О.; Строченко, Л. В.; Єрьоменко, С.В.; Лесневська, К. В.
 • Документ
  Основи перекладознавства : конспект лекцій
  (Одеса, 2023) Томчаковська, Ю. О.; Єрьоменко, С. В.; Томчаковський, О. Г.
  Конспект лекцій «Основи перекладознавства» призначений для студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)». Пропонований курс окреслює базові питання перекладознавства, зокрема визначення власне поняття «переклад» та його різновидів, перекладацьких відповідників та трансформацій. Увагу сконцентровано на основних лексичних та граматичних проблемах перекладу, а саме перекладі власних назв, термінів, фразеологічних одиниць, слів-реалій; неособових форм дієслова, односкладних речень, пасивних конструкцій тощо.
 • Документ
  Аналіз наукового / професійного тексту : методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти ІІІ (освітньо-наукового) ступеня юридичних спеціальностей
  (Одеса : Олді+, 2023)
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти ІІІ (освітньо- наукового) ступеня юридичних спеціальностей. Методичні рекомендації містять 5 розділів, кожен з яких присвячений огляду особливостей того чи іншого типу наукових / професійних текстів, а також завдання для формування практичних навичок аналізу наукового / професійного дискурсу у здобувачів освіти.
 • Документ
  Stylistic peculiarities of English legal discourse (based on “Natural law and natural rights” by John Finnis)
  (ВД "Гельветика", 2019) Tomchakovska, Yuliia; Tomchakovska, Yu. O.; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна
 • Документ
  Концепт Charm в англомовному інтернет-дискурсі
  (2017) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурному концепту CHARM в англійській мові. Мета роботи - виявити ціннісні характеристики концепту CHARM в англомовному інтернет-дискурсі на матеріалі текстів-рекомендацій "How to be Charming" та ін. Ціннісні ознаки в структурі концепту підкреслюють особливу значимість відповідного фрагмента світу для носіїв певної мови, ціннісне ставлення людини до того чи іншого об'єкту, поняття. Об'єктом дослідження є тексти-рекомендації щодо створення іміджу CHARMING PERSON, які носять прагматичний характер і використовуються для навчання читачів тому, як сформувати свій позитивний імідж у повсякденній комунікації та професійній діяльності; предметом- лінгвістичні особливості цих текстів. Висновки: проведений аналіз уможливив виокремлення внутрішніх і зовнішніх ознак формування іміджу CHARMING PERSON. Внутрішні ціннісні ознаки CHARMING PERSON є змістовними індикаторами концепту CHARM і проявляються через домінуючу ознаку SELF-DEVELOPMENT або DEVELOPMENT OF PERSONALITY / САМОРОЗВИТОК. Зовнішні ціннісні ознаки CHARMING PERSON є фізичними індикаторами концепту CHARM і включають мімічні, окулесичні, фонаційні та гаптичні ознаки.
 • Документ
  Мовна об'єктивація естетичних концептів КРАСА та ЧАРІВНІСТЬ
  (2016) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Статтю присвячено дослідженню естетичних концептів як предметів лінгвістичної естетики, визначено відмінності між ознаками "красивий" і "чарівний", а також проаналізовано способи етноспецифічної мовної об'єктивації концептів КРАСА і ЧАРІВНІСТЬ в германських та слов'янських мовах.
 • Документ
  Лінгвокультурна адаптація концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській картинах світу
  (2015) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Статтю присвячено контрастивному дослідженню засобів вербалізації етноспецифічного концепту CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах, а також аналізу спільних і відмінних ознак його адаптації в англійській та українській лінгвокультурах.
 • Документ
  До історії англомовного окультного дискурсу
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена розглядові історії англомовного окультного дискурсу. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий огляд історії становлення окультного дискурсу та окреслити перспективи його вивчення на матеріалі англійської мови. Актуальним є протиставлення особистісно орієнтованого і статусно орієнтованого дискурсу. У першому випадку в спілкуванні беруть участь комуніканти, які добре знають один одного, у другому випадку спілкування зводиться до діалогу представників тієї або іншої соціальної групи. Серед різновидів виділяють політичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масово-інформаційний види інституційного дискурсу. Дослідники зазначають, що наведений список може бути доповнений або видозмінений. У статті пропонується термін «окультний дискурс», який містить такі основні жанрові різновиди як астрологічний, магічний, алхімічний. Перші два різновиди є об’єктом багатьох досліджень, а останній майже не знаходить висвітлення у лінгвістичних роботах. Астрологічний дискурс, представлений гороскопами, вивчається переважно з психологічної, соціологічної, антропологічної та культурологічної точки зору. Гороскоп був розроблений як медіажанр, що сприяло його статусу однієї з визначальних рис сучасної масової культури. Магічний дискурс має яскраво виражений сугестивний потенціал, символічно насичений та реалізує базові стратегії застереження, корекції та протекції. Ключовими проблемами вивчення окультного дискурсу залишаються структура та стратифікація, встановлення його ознак, одиниць, категорій, типів; з’ясування способів організації різних дискурсивних інваріантів, вироблення методів і процедур його аналізу.
 • Документ
  Англомовні заклинання як складник магічного дискурсу: структурний аспект
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена висвітленню структурних особливостей англомовних заклинань як різновиду магічного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні словники та спеціалізовані вебсайти, представлені в мережі Інтернет. У роботі використано такі методи дослідження, як дефініційний аналіз і контекстуально-інтерпретативний метод. У дослідженні ми використовуємо термін «магічний дискурс» як різновид «окультного дискурсу». Останній уживаємо на позначення загального напряму дискурсології, який вивчає особливості комунікації в різних містичних практиках, магії, астрології тощо, тобто всіх напрямів інституційної діяльності, які виходять за рамки науки й офіційної релігії. Магічний дискурс виділяється на підставі системотворчих ознак: його цілей та учасників. Спілкування відбувається в заданих рамках статусно-рольових відносин. Метою магічного дискурсу є реалізація базових стратегій застереження, корекції та протекції. Як учасники виступають клієнт – особа, яка звертається за допомогою, й агент – носій таємного знання, посередник, який здійснює спілкування між клієнтом і надприродними силами. Найбільш частотними типами заклинань є протективи. До них відносяться захист від прокляття (purification spell to break a curse); захист від лихослів’я (anti-slander spelt); захист від недруга й ворога (spell to make an enemy move away, spell against a trouble-maker); захист від злодійства (spell to stop someone from stealing); захист від підпалу (fire protection spell); захист чесного імені, репутації (protection spell for reputation); захист від психічного впливу (spell to rid yourself of psychic attacks); захист від фізичної травми (spell against physical harm); захист будинку та сім’ї від недоброзичливців (house protection spell); лікування недуги (spell against an illness); викорінення пороків і шкідливих звичок (banishing spell for evil and bad habits). Заклинання мають форму прохання, наказу або порівняння, виконують захисну функцію. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні лексико-стилістичних особливостей різних жанрів англомовного магічного дискурсу.
 • Документ
  Англомовна астрологія як різновид окультного дискурсу
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена висвітленню структурних, семантичних і прагматичних особливостей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні словники та гороскопи, представлені в мережі Інтернет. Астрологічний дискурс, представлений, зокрема, гороскопами, є невід’ємною частиною сучасного мас-медійного простору. Їхня зростаюча популярність зумовлює актуальність таких досліджень, націлених на виявлення особливостей цього типу дискурсу. Термін «дискурс» розуміємо як спілкування людей із позицій їх належності до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно тієї чи іншої типової мовленнєвої ситуації. Англомовний окультний дискурс має такі основні жанрові різновиди, як астрологічний, магічний, алхімічний. Зазначені дискурсивні утворення при всій своїй різноманітності та відмінності можуть бути об’єднані таким типом ментальної установки, як ірраціональність. Нині є велика різноманітність текстів, які мають астрологічний характер у культурному англомовному просторі. Їхню значну частку становлять тексти, що містять різноманітні гороскопи. Вивчення типології текстів гороскопів англійською мовою, їхніх структурної, змістовної, прагматичної та інших характеристик, очевидно, є важливим етапом вивчення астрологічного дискурсу загалом. Основною функцією гороскопа є передбачення (опис майбутнього). Типовий астрологічний гороскоп, розміщений у медіапросторі, декларує знання про вплив небесних тіл на долю людей та їхні земні події, що можна передбачити за взаємним розташуванням небесних тіл. Основними характерними рисами гороскопів є їхнє лексичне наповнення, композиційна структура та прагматичне навантаження. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні лінгвальних особливостей інших жанрів англомовного окультного дискурсу.
 • Документ
  Лінгвальні особливості англомовних астрологічних прогнозів
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Стаття присвячена висвітленню лінгвальних (структурних, семантичних і прагматичних) особливостей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували тематичні вебсторінки, представлені у мережі Інтернет. Астрологічний дискурс є невід’ємною частиною сучасного мас-медійного простору. Його зростаюча популярність зумовлює актуальність подібних досліджень, націлених на виявлення особливостей цього типу дискурсу. Термін «дискурс» розуміємо як спілкування людей із позицій їх належності до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно тієї чи іншої типової мовленнєвої ситуації. Англомовний окультний дискурс містить такі основні жанрові різновиди, як астрологічний, магічний, алхімічний. Зазначені дискурсивні утворення при всій своїй різноманітності та відмінності можуть бути об’єднані таким типом ментальної установки, як ірраціональність. Зараз існує велика різноманітність текстів, які мають астрологічний характер у культурному англомовному просторі. Їх значну частку становлять тексти, що містять різноманітні гороскопи. Вивчення типології текстів гороскопів англійською мовою, їх структурної, змістовної, прагматичної та ін. характеристик, очевидно, є важливим етапом вивчення астрологічного дискурсу загалом. Основною функцією гороскопу є передбачення (опис майбутнього). Типовий астрологічний гороскоп, розміщений у медіапросторі, декларує знання про вплив небесних тіл на долю людей та їхні земні події, згідно з якими їх можна передбачити за взаємним розташуванням небесних тіл. Основними характерними рисами гороскопів є їхнє лексичне наповнення, композиційна структура та прагматичне навантаження. Проведене дослідження лінгвальних особливостей астрологічних прогнозів дозволило виділити основні функції, які виконують гороскопи в медійному просторі: інформативна, апелятивна, персуазивна та емотивна. Астрологічний прогноз є полікодовим текстом, який містить вербальні та невербальні знаки. До останніх відносяться іконічні знаки та набірні засоби. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні лінгвальних особливостей інших жанрів англомовного астрологічного дискурсу.
 • Документ
  Вербалізація концепту MAGIC як складової частини англомовного окультного дискурсу
  (2021) Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.
  Мета статті полягає в аналізі лексичних засобів вербалізації концепту MAGIC як складової частини англомовного окультного дискурсу. Матеріалом аналізу виступали тлумачні, етимологічні словники англійської мови та тексти, які репрезентують англомовний окультний дискурс. У роботі використані такі методи дослідження: етимологічний аналіз, дефініційний аналіз, концептуальний аналіз, контекстуально-інтерпретаційний метод. Стаття містить визначення терміна «дискурс», наводить основні підходи до його вивчення та класифікації, виокремлює та визначає поняття окультного дискурсу. Зроблена спроба врахувати різні підходи до структурування концепту, зокрема лінгвокультурного концепту. Важливою є така теза: у структурі концепту неодмінно має відображатися вихідне сприйняття народом відповідного феномена, його осмислення на понятійному рівні, а також інші уявлення про нього, які виникають як результат безперервної взаємодії людини з навколишнім світом. Ми вважаємо, що мотиваційні та понятійні ознаки є первинними або базовими, інші ознаки є вторинними та можуть варіювати у своїй кількості та способах номінації. Проведений дефініційний і контекстуально-інтерпретаційний аналіз показав, що понятійними ознаками концепту MAGIC є power, supernatural, extraordinary, use of means, influencing or predicting events, hidden, controlling, spiritual, superhuman. Мотиваційні ознаки концепту MAGIC визначаються етимологією англійської лексеми magic і вербалізуються таким чином: to be able, have power. На основі проведеного дефініційного аналізу робимо висновок про те, що у зазначених дефініціях цих лексем містяться такі сигніфікативні компоненти: (1) СУБ’ЄКТ (ФЕНОМЕН), (2) ВЛАСТИВІСТЬ СУБ’ЄКТА (ФЕНОМЕНА) – power to influence, control, (3) Об’єкт – people, events, (4) АТРИБУТ – spiritual, supernatural, hidden. Перспективним продовженням дослідження є аналіз лексичних засобів вербалізації концепту ASTROLOGY як складової частини англомовного окультного дискурсу.