Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Випуск 67

Постійний URI для цього зібрання

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ;МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 67.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 79