*Публікації та навчально-методичні видання Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 20
 • Документ
  Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник
  (Чернівці, 2022) Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Popovych, Olena V.; Томаш, Л. В.; Томаш, Леонід Васильович; Tomash, Leonid V.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Latkovskyi, Pavlo P.; Бабій, А. Ю.; Бабій, Алла Юріївна; Babii, Alla Y.
  Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Кримінальне право України». У ньому на основі чинного Кримінального кодексу України і сучасних наукових позицій подаються конструктивні особливості складів кримінальних правопорушення у формі лаконічних, структурованих та викладених з логічною послідовністю таблиць. Пропонується для студентів, викладачів, аспірантів, практикуючих юристів та громадян, які мають бажання ознайомтися з основними положеннями Особливої частини курсу «Кримінальне право України».
 • Документ
  Актуальні питання неплатоспроможності (банкрутства) : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2022) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Біленець, Дарія Анатоліївна; Біленець, Д. А.; Биленец, Дария Анатольевна; Bilenets, Dariia A.; Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V.
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Кримінальне право. Частина 1 : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2022) Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V.
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до робочої програми курсу «Кримінальне право». Видання адресовано здобувачам денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Прислужиться науково-педагогічним працівникам ЗВО та усім, хто цікавиться проблемами кримінального права.
 • Документ
  Інвестиційне право : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2022) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Біленець, Дарія Анатоліївна; Біленець, Д. А.; Биленец, Дарья Анатольевна; Bilenets, Dariia A.
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Кримінальне право України. Частина 1 : конспект лекцій
  (Чернівці, 2022) Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Томаш, Леонід Васильович; Томаш, Л. В.; Томаш, Леонид Васильевич; Tomash, Leonid V.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.
  Навчально-методичний посібник містить опорні конспекти лекцій, в яких висвітлюються питання загальної частини кримінального права України з урахуванням надбань вітчизняної кримінально-правової науки. Опорні конспекти лекцій розроблено відповідно до робочої програми курсу «Кримінальне право». Видання адресовано здобувачам денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Прислужиться науково-педагогічним працівникам ЗВО та усім, хто цікавиться проблемами кримінального права.
 • Документ
  Основи римського приватного права : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинська, Я. С.; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.; Лещенко, О. В.; Лещенко, Олександр Вікторович
  У навчально-методичному посібнику «Основи римського приватного права» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У навчально-методичному посібнику подаються лекційні матеріали занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. У навчально-методичному посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту.
 • Документ
  Основи цивільного судочинства : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Основи цивільного судочинства». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури для більш поглибленого вивчення матеріалу, додатки. Для студентів та викладацького складу Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Земельне право України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів вищої освіти. У даному посібнику представлені теми лекційних занять, плани практичних занять, ситуаційні завдання, для вирішення яких студенти повинні використовувати набуті теоретичні знання з дисципліни «Земельне право України» у поєднанні з нормами законодавства України.
 • Документ
  Сімейне право : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинська, Я. С.; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.
  У навчально-методичному посібнику «Сімейне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сімейне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У даному посібнику подаються тематика лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту.
 • Документ
  Екологічне право : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Демчук, Тетяна Ігорівна; Демчук, Т. І.; Демчук, Татьяна Игоревна; Demchuk, Tetiana I.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У навчально-методичному посібнику «Екологічне право» містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Екологічне право» відповідно до навчальної програми студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». У посібнику подаються тематика та основи лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями, які можуть бути використані для аудиторної та самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Цивільне право (Частина 1) : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Манжосова, Олена Вікторівна; Манжосова, О. В.; Манжосова, Елена Викторовна; Manzhosova, Olena V.; Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Мошинська, Я. С.; Мошинська, Яна Степанівна; Мошинская, Яна Степановна; Moshynska, Yana S.
  У навчально-методичному посібнику «Цивільне право (Частина 1)» подаються тематика та основий виклад лекційних занять, плани семінарських занять з практичними завданнями для аудиторної та самостійної роботи студентів. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських (практичних) занять, заліку, іспиту. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Судові та правоохоронні органи України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.
  Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для перевірки знання навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Задачі для самостійної роботи з адміністративного права України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів вищої освіти. У даному посібнику представлені ситуаційні завдання, для вирішення яких студенти повинні використовувати набуті теоретичні знання з дисципліни «Адміністративне право» у поєднанні з нормами законодавства України.
 • Документ
  Цивільний процес (загальна частина) : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Факас, Ілона Борисівна; Факас, І. Б.; Факас, Илона Борисовна; Fakas, Ilona B.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Шелудяков, Роман Сергійович; Шелудяков, Р. С.; Шелудяков, Роман Сергеевич; Sheludiakov, Roman S.
  У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Цивільний процес (загальна частина)». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури для більш поглибленого вивчення матеріалу, додатки. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2021) Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, А. В.; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Олексій, Уляна Олександрівна; Олексій, У. О.; Олексий, Ульяна Александровна; Oleksii, Uliana O.; Глиняний, Іван Володимирович; Глиняний, І. В.; Глиняный, Иван Владимирович; Hlynianyi, Ivan V.
  Навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для перевірки знання Конституції України підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Фінансове право в умовах цифрової трансформації : колективна монографія
  (Чернівці : Технодрук, 2021)
  Монографія присвячена сучасному етапу світового економічного та соціального розвитку, що характеризується процесами цифровізації, впливаючи на сферу публічних фінансів та вимагаючи модернізації шляхів вдосконалення правового регулювання, адекватного цифровій економіці. У монографії вчені представили своє бачення вирішення найактуальніших проблем правового регулювання фінансових відносин в умовах цифрової трансформації. Висвітлено питання правового регулювання бюджетних та податкових відносин в умовах цифрової трансформації, правових засобів захисту публічних інтересів від агресивного податкового планування в епоху цифрової економіки, правового регулювання місцевих бюджетів в умовах децентралізації, забезпечення єдності судової практики розгляду податкових спорів у призмі реалізації принципу юридичної визначеності, проаналізовано актуальну практику вирішення податкових спорів. Для науковців, практичних працівників, викладачів, студентів та широкого кола читачів.
 • Документ
  Правове регулювання бюджетного контролю в Україні
  (Чернівці : Технодрук, 2019) Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.
  У монографії розглянуто актуальні проблеми правового регулювання бюджетного контролю. Охарактеризовано історіографію фінансовоправових досліджень з бюджетно-контрольної проблематики та проаналізовано принципи бюджетного контролю. Досліджено форми попереднього, поточного та наступного бюджетного контролю, розкрито стан їх правового регулювання та виявлено недоліки. Проаналізовано моделі організації бюджетного контролю в Україні та зарубіжних країнах. Рекомендовано для викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, для усіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання бюджетного контролю.
 • Документ
  Податкове право : навчальний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання)
  (Одеса, 2019) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Латковський, Павло Павлович
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – 081 «Право».
 • Документ
  Податкове законодавство : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana; Латковський, Павло Павлович; Латковский, Павел Павлович; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.
  Вивчення навчальної дисципліни «Податкове законодавство» сприятиме формуванню серед здобувачів вищої освіти комплексного знання щодо предмету курсу, яке відповідає сучасним тенденціям розвитку податково-правових відносин в Українській державі. Навчально-методичний посібник підготовлено у відповідності до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Податкове право : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2019) Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович