Кісельова Анастасія Андріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  Зарубіжна література : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.
  Пропонований посібник розрозблено згідно з вимогами програми курсу «Зарубіжна література» відповідно до освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з галузі знань 035 «Філологія» першого-третього курсів. Складається із загальних положень, короткого змісту лекцій, планів практичних занять, критерій оцінювання під час поточного контролю, методичних рекомендацій для викладачів, які проводять практичні заняття, завдань для самостійної роботи, питань, завдань та кейсів для підсумкового контролю знань і вмінь студентів, а також списку літератури, необхідної для прочитання.
 • Документ
  Основи академічного письма : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.
  Пропонований посібник розрозблено згідно з вимогами програми курсу «Основи академічного письма» відповідно до освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з галузі знань 12 «Інформаційні технології» 1 курсу денної/заочної форми навчання. Складається він з загальних положень, короткого змісту лекцій, планів практичних занять, критерій оцінювання під час поточного контролю, методичних рекомендацій для викладачів, які проводять практичні заняття, завдань для самостійної роботи, питань, завдань та кейсів для підсумкового контролю знань і вмінь студентів, а також словничка часто вживаних сталив висловів.
 • Документ
  Особливості медіатексту у соціальних мережах
  (ВД "Гельветика", 2019) Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.
 • Документ
  Twitter як новітня царина створення іміджу
  (ВД "Гельветика", 2017) Кісельова, А. А.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Kiselova, A. A.
  Статтю присвячено аналізу актуальності соціальної мережі Twitter для сучасної україномовної аудиторії. У межах дослідження здійснено анкетування, результати якого викладено в роботі. Виокремлено чинники іміджу, що набувають особливої важливості в інтернет-комунікації.
 • Документ
  Функціональні типи хештегів, присвячених темі коронавірусу
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.
 • Документ
  Strategies and Tactics of Communication in Parliamentary Discourse
  (Kaunas University of Technology, 2020) Кондратенко, Наталія Василівна; Кондратенко, Н. В.; Кондратенко, Наталия Васильевна; Kondratenko, Nataliia V.; Kondratenko, Natalia V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiselova, Anastasiia A.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.
  The study contains an outline of the results of linguo-pragmatic analysis of the speech behaviour of politicians who are participants of parliamentary discourse. The concept of parliamentary discourse is defined as one of the varieties of political discourse within the framework of institutional communication. The genre heterogeneity of political discourse is substantiated and the genre of debates, including pre-election and parliamentary debates, is defined. It is revealed that parliamentary debates mostly represent the linguo-pragmatic specificities of parliamentary discourse. The materials for the analysis consisted of transcripts of meetings of the Parliament of Ukraine in 2004–2019. The main criterion of the typology was the peculiarities of the observed communicative interactions: cooperative and conflict ones. Regulatory, informational and consolidation communication strategies are identified within the framework of cooperative communication; meanwhile, declarative, confrontational and argumentative-critical ones are identified within the framework of conflict interaction.
 • Документ
  Політичний дискурс як реалізація інституційного типу комунікативної взаємодії
  (Одеса : Гельветика, 2020) Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.
 • Документ
  Twitter як новітня царина створення іміджу
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Кісельова, Анастасія Андріївна; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.
 • Документ
  Мовна інтерференція у текстах судових рішень
  (2017) Кісельова, Анастасія Андріївна; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.
 • Документ
  Комплексний підхід до створення іміджу юриста
  (2013) Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiselyova, А. А.
 • Документ
  ЗМІ як провідний засіб кодифікації мови
  (Одеса : Фенікс, 2014) Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiselova, A. A.
  У сучасній політичній ситуації, на думку автора дослідження, не можна ігнорувати ставлення покоління, сформованого вже за часів незалежності, до державної мови, що є, за В. Сосюрою, «душею народу». Керівну роль, що її відіграють ЗМІ у житті великого відсотку (72 % респондентів) сучасної молоді, 65 % з яких надають в цій сфері перевагу використанню саме української мови. Очевидним, отже, є роль масс-медіа у процесах самоідентифікації, бо саме вони, маючи всі можливості для швидкої трансляції єдиних символів і цінностей в національному масштабі, через створення суспільного діалогу, сприяють формуванню і зміцненню національної свідомості суспільства .
 • Документ
  Перспективи вивчення текстів україномовного твіттеру
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Кісельова, Анастасія Андріївна; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiseleva, Anastasiya A.
 • Документ
  Фактор мови ЗМК у національній самоідентифікації
  (Одеса : Гельветика, 2014) Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiseliova, A. A.
  Статтю присвячено вивченню впливу мови сучасних українських ЗМК на формування національної самосвідомості. На підставі експериментальних методик доводиться провідна роль української мови у національній самоідентифікації молоді.