Животовська (Средницька) Ірина Юріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 9 з 9
 • Документ
  Is an oath-swearing on the bible a customary law or an importance of the commitment?
  (ВД "Гельветика", 2019) Srednytska, Irina; Средницька, Ірина Юріївна; Srednytska, Irina Yu.; Средницька, І. Ю.
 • Документ
  Amicus Curiae Institute in the Constitutional Process
  (ASERS Publishing, 2019) Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Міхальов, Володимир Олександрович; Міхальов, В. О.; Михалев, Владимир Александрович; Mikhalov, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.
  Given the specifics of constitutional proceedings, the question of the peculiarities of evidence in a constitutional trial is becoming increasingly important. With the adoption of the Law of Ukraine ‘On the Constitutional Court of Ukraine’, for the sake of completeness of the trial, amicus curiae play a significant role in proving – experts and specialists who, by giving opinions on written requests of the judge-rapporteur in the case, reveal the peculiarities of socio-political discussion on complex issues arising in the course of constitutional justice. The purpose of this work is to study the amicus curiae institute, the features of its legal regulation in Ukraine and abroad, as well as to investigate the role of the institute in the constitutional process of Ukraine. The object of the research is the amicus curiae institute in the constitutional process of Ukraine. By examining the amicus curiae institute in the constitutional process of Ukraine, we can conclude that it plays an important role in the completeness of the judicial review of the case. On the one hand, the ‘friend of the court’ is a lobbyist who, thanks to his conclusions, seeks the necessary judicial decision. On the other hand, thanks to the amicus curiae institute, when considering cases that may affect an indeterminate number of persons, civil society (such as NGOs, etc.) can help ensure that the judgment is given in the light of all the circumstances relevant to the cases. However, despite the legislative consolidation of the research institute in the constitutional process of Ukraine, some procedural provisions require further refinement with the use of international experience and advanced scientific works.
 • Документ
  Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика, 2022) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан , Ю. Д.; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yurii D.; Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.; Корнієнко, Володимир Олександрович; Корнієнко, В.О.; Корниенко, Владимир Александрович; Korniienko, Volodymyr O.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Марусяк, Олександр Васильович; Марусяк, О. В.; Марусяк, Александр Васильевич; Marusiak, Oleksandr V.; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькіна, О. В.; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S.
  Монографія підготовлена кафедрою конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» із запрошенням експертів, науковців інших установ та організацій. Монографія є колективною науковою працею, результатом критичного переосмислення конституційно-правової дійсності та реалізації прав людини в Україні в умовах особливих правових режимів. Авторами проведено конституційно-правовий аналіз правових засад міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також національної законодавчої бази та судової практики, щодо права держав вживати заходів у відступі від своїх юридичних зобов’язань у надзвичайних ситуаціях. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів, юристівпрактиків, працівників державних органів і органів місцевого самоврядування, а також фахівців у галузі конституційного права, захисту прав людини.
 • Документ
  Ізраїльський конституціоналізм: оглядовий аналіз
  (Одеса : Гельветика, 2020) Животовська, Ірина Юріївна; Животовська, І. Ю.; Животовская, Ирина Юрьевна; Zhyvotovska, Iryna Yu.
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2020) Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право». Система конституційного права України викладена на засадах її багатоаспектності, що є цілком виправданим у зв’язку з об’єктивністю існування багатьох рівнів зазначеної системи. При цьому до змісту навчально-методичного посібника включені складники, які засвідчують наукові напрацювання кафедри конституційного права конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  До питання про окремі принципи інституту народної законодавчої ініціативи
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Средницька, Ірина Юріївна; Средницкая, Ирина Юрьевна; Srednytska, Iryna Yu.
 • Документ
  Народна законодавча ініціатива: проблеми впровадження в Україні
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Средницька, Ірина Юріївна; Srednytska, Irina Yu.
 • Документ
  Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні
  (2016-10-12) Средницька, Ірина Юріївна
  У дисертації здійснено комплексне загальнотеоретичне дослідження народної законодавчої ініціативи як форми безпосередньої демократії. Проаналізовано сучасний стан наукової розробки народної законодавчої ініціативи. Простежено розвиток народної законодавчої ініціативи в українській та зарубіжній політико-правовій думці. Визначено місце народної законодавчої ініціативи в системі народовладдя. Досліджено особливості конституційно-правового регулювання народної законодавчої ініціативи у країнах, що представляють різні регіони світу, зокрема Австрії, Швейцарії, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі, США, Російській Федерації, Киргизстані тощо. На підставі порівняльно-правового аналізу практики застосування народної законодавчої ініціативи у різних країнах спроектовано моделі цієї форми сучасної демократії. Визначено особливості реалізації права народної законодавчої ініціативи у межах різних моделей, а також надано характеристику кожної моделі народної законодавчої ініціативи з погляду можливих переваг та недоліків її застосування. Удосконалено аналіз основних проблем та перспектив подальшого розвитку народної законодавчої ініціативи в Україні. Сформульовано передумови і пріоритети запозичення зарубіжного досвіду в національне законодавство. Запропоновано концептуальну модель народної законодавчої ініціативи для України, визначено її переваги, особливості правового механізму її функціонування, а також надано пропозиції щодо правової регламентації. Запропоновано розробити проект Закону України «Про народну законодавчу ініціативу».
 • Документ
  Безпосередня демократія в Україні: проблеми вдосконалення
  (2014) Средницька, І. Ю.; Средницкая, И. Ю.; Srednickaja, I.