Стоянов Микола Михайлович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 20
 • Документ
  Свобода від самовикриття та забезпечення права на захист при проведенні аудіо-, відеоконтролю особи
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Stoianov, Mykola M.
 • Документ
  Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Пожар, В. Г.; Пожар, Вадим Георгійович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Шилін, Д. В.; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Елементи засади законності
  (Одеса, 2022) Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Stoianov, Mykola M.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, В. В.; Sydorchuk, Vladyslav V.
 • Документ
  Довідник термінів у практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Завтур, В. А.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, Viktor A.; Сидорчук, В. В.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, Владислав Васильевич; Sydorchuk, Vladyslav V.
  Довідник містить систематизований в алфавітному порядку стислий виклад основних термінів, які використовуються у прецедентній практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства. Видання розраховано на науковців, адвокатів, працівників правоохоронних органів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Дослідження адвокатом-захисником допустимості результатів негласних слідчих (розшукових) дій
  (Одеса: Юридична література, 2015) Стоянов, М. М.
  Статтю присвячено дослідженню інституту негласних (слідчих) розшукових дій та проблемам участі захисника в їх провадженні. На підставі дослідження норм кримінального процесуального законодавства, матеріалів кримінальних проваджень, опитування працівників слідчих, оперативних підрозділів та адвокатів зроблено відповідні висновки та сформульовано пропозиції до кримінального процесуального законодавства.
 • Документ
  До питання про визначення локального предмету доказування
  (Одеса: Фенікс, 2012) Стоянов, М. М.
  Стаття присвячена дослідженню методологічних та праксеологічних засад вчення про локальний предмет доказування на підставі аналізу доктринальних джерел та положень чинного КПК України. Викладено авторське бачення ключових засад вчення про локальний предмет доказування у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Порушення правил підслідності як підстава визнання отриманих стороною обвинувачення доказів недопустимими
  (Одеса : Фенікс, 2016) Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.
 • Документ
  Ознаки процесуальної незалежності слідчого у практиці ЄСПЛ
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, В. В.; Сидорчук, Владислав Васильевич; Sydorchuk, Vladyslav V.
 • Документ
  Vaccination: state-implemented medico-social and legal measures
  (The International Academy of Sciences, Education, Industry & Arts, 2021) Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasieva, Mariana V.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кулі-Іванченко, К. К.; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Іванченко, Андрій Валентинович; Іванченко, А. В.; Иванченко, Андрей Валентинович; Ivanchenko, Andrii V.; Шотова-Ніколенко, Анна Василівна; Шотова-Ніколенко, А. В.; Шотова-Николенко, Анна Васильевна; Shotova-Nikolenko, Anna V.
  The article reviews the medical and social vaccination-related initiatives in different countries of the world aimed at maintaining the balance between the public interest and respect for rights. A separate emphasis is put on exceptions to general rules of compulsory vaccination of children based on religious, philosophic and other personal beliefs of their parents. The connection between the medical and social initiatives applied in different countries, exemption from vaccination for non-medical reasons and reduction of herd immunity is determine. The methods of the research include the comparative method, i.e. the comparison of Ukrainian and international medical and social initiatives related to vaccination of children; the statistical method which is used for generalization of vaccination-related information of the World Health Organization and the European Centre for Disease Prevention and Control; the systematic analysis aimed at identification of existing shortcomings and positive experience of state policies of children vaccination in different countries of the world; the linguo-cognitive analysis, i.e the analysis of reasons for judgements with relation to the role of vaccination in modern countries and those social and medical initiatives that are allowed to be used in certain states to ensure exercise of human rights. Even a slight reduction in numbers of vaccinated children caused by parents’ hesitancy due to certain non-medical reasons, religious and philosophic beliefs will have negative consequences for the public health and country’s economy. Looking for a balance of human rights and public interest when it comes to vaccination resulted in establishing by the supranational judicial institutions of the prevalence of social necessity over individual rights. These findings should play a key role in the selection by different states of vaccination-related medical and social initiatives.
 • Документ
  Актуальні питання сучасного кримінального провадження : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Аленін, Ю. П.; Торбас, О. О.; Волошина, В. К.; Гуртієва, Л. М.; Мурзановська, А. В.; Завтур, В. А.; Стоянов, М. М.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Актуальні питання сучасного кримінального провадження». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Належність та допустимість доказів у справах про злочини, відповідальність за які передбачена ст. 286 КК (практика Верховного Суду)
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Стоянов, Микола Михайлович; Stoianov, Mykola M.
 • Документ
  Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Юридична література, 2017) Гловюк, І. В.; Стоянов, М. М.; Завтур, В. А.
  Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, навчальну (робочу навчальну) програму навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу.
 • Документ
  Методика дослідження результатів негласних слідчих (розшукових) дій
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.
 • Документ
  Проблема тлумачення ч. 6 ст. 107 КПК України у контексті оновленого кримінального процесуального законодавства
  (2018) Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.
 • Документ
  Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання
  (2017) Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.
  У статті досліджується проблематика особливостей доказування у спеціальному досудовому розслідуванні, а саме при розгляді слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, а також у контексті сторони захисту як суб’єкта доказування. Виділено два види локального предмета доказування при розгляді слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування: загальний (на основі положень глави 241 Кримінального процесуального кодексу України) та спеціальний локальний предмет доказування (на основі п. 201 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України), які містять як елементи підстави та умови здійснення спеціального досудового розслідування, так і відповідність змісту клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування вимогам КПК України. Обґрунтовано, що для створення правового підґрунтя для надання показань (пояснень) підозрюваним під час спеціального досудового розслідування слід запровадити у КПК України та використовувати механізм афідевіту, який слугуватиме додатковою (відносно відеоконференції) гарантією реалізації процесуального права підозрюваного — права давати показання, пояснення, що є необхідною умовою реалізації права на справедливий судовий розгляд.
 • Документ
  Проблемні питання застосування п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК у судовій практиці
  (2017) Гловюк Ірина Василівна; Гловюк Ирина Васильевна; Glovyuk Iryna V.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Nikolai M.
  У статті досліджено проблемні питання відсутності у матеріалах провадження журналу судового засідання або технічного носія інформації, на якому зафіксовано судове провадження у суді першої інстанції, як істотного порушення вимог кримінального процесуаль­ного закону. Додатково доведено необхідність поширювального тлумачення цієї підстави. Обґрунтовано, що коли йдеться про фіксуван­ня судового провадження, то не може застосовуватися механізм, за яким незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у разі, якщо воно є обов’язковим, не тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.
 • Документ
  Достовірність доказів у кримінальному провадженні: аналіз нормативного регулювання
  (Одеса : Фенікс, 2013) Стоянов, М. М.; Стоянов, Н. М.; Stoyanov, М.
 • Документ
  Система правил допустимості доказів у кримінальному провадженні України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Стоянов, М. М.; Стоянов, Н. Н.; Stoyanov, M. M.
  Статтю присвячено дослідженню системи правил допустимості доказів у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Умови допустимості доказів класифіковано з використанням формально-юридичного методу наукового пізнання.Обґрунтовано виділення такого компоненту допустимості, як належне дослідження доказів. Вказано на необхідність систематизувати правила допустимості доказів шляхом викладення критеріїв допустимості в одній статті Кримінального процесуального кодексу України.
 • Документ
  Властивості доказів у кримінальному процесі України
  (2010) Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Mykola М.; Аленін Юрій Павлович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. Дисертація присвячена розробці системної концепції властивостей доказів у кримінальному процесі, визначенню шляхів удосконалення механізму встановлення властивостей доказів на різних стадіях кримінального процесу. Досліджено питання виділення двох аспектів доказування, дається авторське визначення доказування в кримінальних справах, обґрунтовується необхідність виокремлення замість перевірки та оцінки такого елемента процесу доказування в кримінальних справах, як дослідження доказів. Доведено, що доказами в кримінальному процесі необхідно вважати єдність відомостей про обставини справи та процесуальну форму їх отримання. Розглянуто питання визначення сутності властивостей доказів, встановлення їх переліку, здійснено критичний аналіз аргументів віднесення, крім належності та допустимості, до числа властивостей інших ознак доказів. Проаналізовано механізм та особливості встановлення властивостей доказів на різних стадіях кримінального судочинства. Визначено взаємозв’язок та співвідношення властивостей доказів у кримінальному процесі. За результатами дослідження сформульовано висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства і розробку нового КПК України.