Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 листопада 2023 р.)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 листопада 2023 р.)
    (Одеса : Юридична література, 2023)
    У збірнику містяться матеріали доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє», яка відбулася 10 листопада 2023 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія». Доповіді учасників присвячені актуальним питанням адвокатури і здійснення адвокатської діяльності в Україні, історії адвокатури, проблемам і перспективам розвитку адвокатського самоврядування, правилам адвокатської етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів, зарубіжному досвіду організації та діяльності адвокатури.