Хаймінова Юлія Володимирівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 18 з 18
 • Документ
  Globalization aspects’ analysis
  (ВД "Гельветика", 2018) Redina, Yevheniia; Redina, Yevheniia V.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Khaiminova, Iuliia; Khaiminova, Yu. V.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна
 • Документ
  Особливості європейської економічної інтеграції
  (ВД "Гельветика", 2019) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.
 • Документ
  Маркетинг : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.; Калмыкова, Наталья Юрьевна; Kalmykova, Natalia Yu.
  Визначено зміст і значення маркетингу. Розглянуто основні категорії маркетингу, надано уявлення про маркетинг як філософію бізнесу і реальний процес в сфері бізнес-діяльності. Систематизовано принципи організації маркетингу, основи управління життєвим циклом продукту. Особливу увагу приділено питанням управління маркетингом в міжнародній діяльності. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра та магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних та правових спеціальностей.
 • Документ
  Міжнародна економіка : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.
  Визначено сутність міжнародних економічних відносин. Висвітлено суб’єкти та об’єкти, форми міжнародних економічних відносин. Надано комплексний виклад сутнісних питань щодо міжнародних економічних відносин. Визначено інструменти зовнішньоторговельної, валютної політики. Особливу увагу приділено інтеграційним процесам. Визначено сучасні види міжнародного бізнесу, особливості міжнародного менеджменту та маркетингу. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра та магістра у галузях знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 81 «Право», 06 «Журналістика» в Національному університеті «Одеська юридична академія» та інших вищих навчальних закладах.
 • Документ
  Бухгалтерський облік : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Скрипник, Марина Олександрівна; Скрипник, М. О.; Скрипник, Марина Александровна; Skrypnyk, Maryna O.
 • Документ
  Макроекономіка. Мікроекономіка : практикум
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Redina, Yevheniia V.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.; Калмыкова, Наталья Юрьевна; Kalmykova, Natalia Yu.
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліні «Макро- та мікроекономіка». В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Кластеризація в системі економічного розвитку
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.
 • Документ
  Напрями ефективної адаптації елементів економічної системи до умов інтеграційного процесу
  (Одеса : Гельветика, 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.
 • Документ
  Організаційно-правові засади забезпечення фінансової безпеки моряків
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.
 • Документ
  Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти)
  (2014) Кібік, Ольга Миколаївна; Подцерковний, Олег Петрович; Драпайло, Юліан Зіновійович; Зятіна, Діна Володимирівна; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Редіна, Євгенія Валентинівна; Романенко, Катерина Михайлівна; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Будурова, Ганна Миколаївна; Постоленко, Юлія Петрівна; Широков, М. А.; Сіюшов, Д. Ю.
  У монографії досліджуються організаційно-правові передумови сталого розвитку морегосподарського комплексу України. Особлива увага приділена системі засобів державної підтримки ефективного функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України. Досліджені організаційно-правові інструменти забезпечення конкурентоспроможного функціонування підприємств морського транспорту та портів України. Монографія містить результати виконання науково-дослідної теми «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (держ. рег. № 0112U000692) і призначена для викладачів вищих навчальних закладів, що готують фахівців для морегосподарського комплексу, вчених, студентів, економістів, юристів, фахівців підприємств морського транспорту і органів державного управління.
 • Документ
  Реалізація експортного потенціалу України на азіатському ринку
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Хаймінова, Ю. В.; Khaiminova, Yu. V.
 • Документ
  Організаційно-пра­вові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Кібік, О. М.; Подцерковний, О. П.; Котлубай, В. О.; Хаймінова, Ю В.; Драпайло, Ю. З.; Постоленко, Ю. П.; Брагарник, О. О.; Козолуп, М. С.; Кибик, О. Н.; Котлубай, В. А.; Хайминова, Ю. В.; Брагарник, О. А.; Козолуп, И. С.; Kibik, O.; Podtserkovniy, O.; Kotlubay, V.; Khayminova, U.; Drapaylo, Y.; Postolenko, U.; Bragarnik, O.; Kozolup, M.
  Стаття присвячена дослідженню проблем розвитку експортного потенціалу України та обґрунтуванню основних організаційно-правових чинників підвищення ефективності експортної діяльності країни з урахуванням найбільш перспективних елементів її експортного потенціалу.
 • Документ
  Правові передумови розвитку фінансових відносин в сфері портової діяльності
  (Одеса : Фенікс, 2014) Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Ю. В.; Hayminova, Yu. V.
  Розвиток фінансових відносин підприємств портової діяльності здійснюється через фінансовий механізм, важливим фінансовим методом якого є ціноутворення. Розвитку фінансових відносин стивідорних компаній сприятиме правове забезпечення рівноцінних конкурентних умов на ринку портових послуг України.
 • Документ
  Развитие функционирования транспортно-логистических систем Украины
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Suvorova, O. L.; Хайминова, Ю. В.; Хаймінова, Ю. В.; Khaiminova, U. V.; Романенко, Е. М.; Романенко, К. М.; Romanenko, E. M.; Суворова, О. Л.; Котлубай, В. А.; Котлубай, В. О.; Kotlubay, V. A.
  В статье рассмотрены пути развития транспортно-логистических систем, относящихся к предприятиям морехозяйственного комплекса Украины. Определены основные направления совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам логистики.
 • Документ
  Трудовий потенціал в забезпеченні морського потенціалу України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Ю. В.; Khaiminova, I.
  Trends of the world labour market for seafarers, Ukrainian's seafarers in the global labor market and external migration processes in Ukraine are considered. The causes and consequences of labor migration, issues between seamen and foreign ship owners are investigated.
 • Документ
  Чинники післякризового відновлення фрахтового ринку
  (Одеса : Фенікс, 2013) Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Ю. В.; Haiminova, Yu.
 • Документ
  Економічні основи розвитку національного судноплавства
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Ю. В.; Khaiminova, Yu. V.
  У статті розглядається роль торговельного судноплавства в розвитку світової економіки та економіки України зокрема. Досліджується розвиток глобальних морських перевезень, стан морських перевезень флотом України. Пропонується розглянути торговельно-промислове судноплавство в якості одного з напрямів розвитку національного судноплавства в Україні.