Цитряк Віктор Ярославович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 15 з 15
 • Документ
  Кримінально-виконавче право : навч.-метод. посіб.
  (Одеса : Фенікс, 2024) Дрьомін В. М.; Марчук А. І.; Цитряк В. Я.; Цитряк Віктор Ярославович; Tsytriak Viktor Ya.; Дрьомін Віктор Миколайович; Dromin Viktor M.; Марчук Альона Ігорівна; Marchuk Alona I.
  У навчально-методичному посібнику висвітлено основні проблеми кримінально- виконавчого права на сучасному етапі розвитку пенітенціарної системи України. Розглянута система органів та установ, що виконують покарання в Україні, порядок та умови виконання й відбування усіх видів кримінальних покарань, особливості відбування покарання різними категоріями засуджених, проблеми звільнення від відбування покарань. У посібнику наводяться методики підготовки до занять, банк тестів, практичних задач, перелік навчальних тем та питань для підготовки до іспитів. Зібрано перелік нормативно – правових документів у сфері регулювання кримінально-виконавчої системи України, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з пенітенціарних питань. Розраховано на здобувачів закладів вищої освіти
 • Документ
  Правові питання діяльності приватних військових компаній в умовах воєнних конфліктів
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, В. Я.; Tsytriak, Viktor Ya.; Альбещенко, Олексій Станіславович; Альбещенко, О. С.; Albeshchenko, Oleksii S.
 • Документ
  До питання про правову природу підкупу у сфері службової діяльності
  (Одеса: Фенікс, 2012) Цитряк, В. Я.
  В статті сформульовано низку теоретичних і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення та підвищення ефективності заходів запобігання підкупу у сфері службової діяльності як найбільш поширеного різновиду корупційних практик.
 • Документ
  Соціально-психологічний механізм відтворення корупційних практик
  (ВД "Гельветика", 2019) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, В. Я.; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Viktor Ya.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку міжнародної кримінології
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Дрьомін, Віктор Миколайович; Дрьомін, В. М.; Дремин, Виктор Николаевич; Dromin, Viktor M.; Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, В. Я.; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Victor Ya.
 • Документ
  Європейський досвід запровадження антикорупційних судових органів
  (Одеса : Гельветика, 2021) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, В. Я.; Tsytriak, Viktor Ya.; Кондрич В. В.; Kondrych V. V.
  Статтю присвячено дослідженню законодавчого та практичного впровадження спеціалізованих антикорупційних судових інституцій у низці європейських країн. Розглянуто причини та передумови створення антикорупційних судів, особливості організаційних моделей, очікувані та отримані результати їхньої діяльності. Визначено, що діяльність антикорупційних судів є гарантією судового переслідування осіб, які вчинили корупційні правопорушення, здатна принципово підвищити ефективність розгляду корупційних справ та забезпечити прийняття якісних і послідовних судових рішень. На основі аналізу досвіду функціонування антикорупційних органів у зарубіжних країнах з’ясовано, що Республіка Словаччина є першою державою Європи, де створено антикорупційні суд та прокуратуру як спеціальні установи та ключові елементи всієї антикорупційної інфраструктури. Крім того, встановлено, що спеціалізований антикорупційний суд функціонує і в Республіці Хорватія, а основою системи протидії корупції в цій країні є Управління з протидії корупції та організованій злочинності. Визначено, що інституціоналізація боротьби з корупцією в Республіці Болгарія відзначається реформами в напрямі формування ефективних засобів боротьби з корупцією та створення відповідної системи спеціалізованих органів. До того ж до переліку країн, в яких функціонують спеціалізовані антикорупційні установи, віднесено й Республіку Албанія з огляду на створення в ній Спеціального суду з протидії корупції та організованій злочинності. Відзначено, що шляхом створення спеціалізованих антикорупційних органів прямують й інші балканські країни. Встановлено, що в Боснії та Герцеговині в рамках Кримінального відділу Суду Боснії та Герцеговини створено секцію, що спеціалізується на розгляді справ щодо організованої злочинності, економічних злочинів і корупції, а в Республіці Сербія, Північній Македонії та Республіці Чорногорія функціонують спеціальні департаменти, до повноважень яких належить розслідування корупційних правопорушень. Визначено, що наразі процес створення системи антикорупційних органів також триває в Республіці Вірменія та Республіці Молдова.
 • Документ
  Зарубіжний досвід криміналізації підкупу у сфері службової діяльності та можливості його впровадження в законодавство України
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Цитряк, Віктор Ярославович; Tsytriak, Viktor Ya.
 • Документ
  Infrastructure of bribery in public official activity
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, В. Я.; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Victor Ya.; Калініна, Ірина Валеріївна; Калініна, І. В.; Калинина, Ирина Валерьевна; Kalinina, Iryna V.; Гуріна, Дарія Петрівна; Гуріна, Д. П.; Гурина, Дарья Петровна; Hurina, Dariia P.
  The article is focused on the analysis of the infrastructural components of bribery in public official activity. The term "infrastructure" comes from Latin (infra – below, under and structura – construction, placement) and means a set of components of any object that are subordinate (ancillary) character and provide conditions for the normal functioning of the object as a whole. The concept of crime infrastructure is not enough explored in legal science.The research described in the article was created using different methods of scientific research. The main method of scientific research – the dialectical method. This method allows substantiating the special role of "human", organizational-support and ideological resources in the determination of criminal behavior. The method of analysis helps to see in detail a large number of cases of bribery in public service. Further, the generalization were made regarding the general infrastructure components of bribery in the field of public service activity using the synthesis method. In addition to these methods of scientific research, the authors of the article used the methods of deduction, induction, and comparative method. The public service bribery infrastructure should be understood as a collection of "personnel", material and intangible resources, organizational forms and means that serve the illicit purchase/sale of services of public officials provide functionality and facilitate the institution of bribery. The special role of the ideological and "human" resources, as well as organizational and auxiliary resources in the determination of criminal behavior is substantiated.The introduction of measures neutralizing the infrastructural capabilities of briberyas an indirectanti-corruption strategy is proposed.
 • Документ
  «Кадрові» ресурси (корупційна мережа) як складова інфраструктури підкупу у сфері публічної службової діяльності
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, В. Я.; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Viktor Ya.
 • Документ
  Організаційно-допоміжні ресурси у забезпеченні функціональності корупції
  (2017) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Viktor Ya.
 • Документ
  Особливості правового статусу Державного бюро розслідувань як спеціалізованого органу в сфері протидії білокомірцевій злочинності
  (Одеса : Юридична література, 2018) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Viktor Ya.
 • Документ
  Ідеологічні ресурси у відтворенні корупційних практик
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Victor Ya.
 • Документ
  Інфраструктура підкупу у сфері публічної службової діяльності
  (2014) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, Виктор Ярославович; Citrjak, Viktor
 • Документ
  Підкуп у сфері публічної службової діяльності: кримінологічне дослідження
  (2014) Цитряк, Віктор Ярославович; Цитряк, Виктор Ярославович; Tsytriak, Victor Ya.; Дрьомін Віктор Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2014. Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому розкривається кримінологічна сутність підкупу у сфері публічної службової діяльності як інституціолізованої форми корупційних практик в умовах трансформації сучасної сфери службової діяльності. Обґрунтовано методологічні основи даного феномену, досліджено його соціально- кримінологічну обумовленість, здійснено системне дослідження кримінологічних показників та детермінаційного механізму надання і одержання неправомірної вигоди як фіксованого прояву підкупу у сфері публічної службової діяльності, виявлено та систематизовано характерні особливості осіб – учасників зазначеного виду корупційних відносин, встановлено соціально-психологічні закономірності їх взаємодії. Сформульовано низку теоретичних і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення та підвищення ефективності заходів запобігання підкупу у сфері публічної службової діяльності як найбільш поширеного різновиду корупційних практик.