Бібліографічні покажчики

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 2 з 2
 • Документ
  Пам’ятки права
  (2017) Єленич, Світлана Іграфівна; Еленич, Светлана Играфовна; Elenych, Svitlana I.; Фідаєва, Тетяна Юріївна; Фидаева, Татьяна Юрьевна; Fidaieva, Tetiana Yu.; Мазур, Інна Степанівна; Мазур, Инна Степановна; Mazur, Inna S.
  Ювілейний каталог містить бібліографічні описи вибра­них рідкісних і цінних виданнь ХУІІІ-ХІХ століть: історико-правових документів, книги з юридичних наук, загальної історії. Окремим розділом представлені довідкові видання. Матеріал систематизовано за хронологічним прин­ципом, в межах року розташований за алфавітом.
 • Документ
  Пам’ятки права: рідкісні та цінні видання з фонду наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»
  (Юридична література, 2017) Єленич, Світлана Іграфівна; Еленич, Светлана Играфовна; Elenych, Svitlana I.; Фідаєва, Тетяна Юріївна; Фидаева, Татьяна Юрьевна; Fidaieva, Tetiana Yu.; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Стефанчишена, Татьяна Михайловна; Stefanchyshena, Tetyana M.; Мазур, Інна Степанівна; Мазур, Инна Степановна; Mazur, Inna S.; Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V.; Завальнюк, Володимир Васильович; Завальнюк, Владимир Васильевич; Zavalnyuk, Volodymyr V.; Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakelyan, Minas R.; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulyanova, Galina O.; Солодухіна, Марія Миколаївна; Солодухина, Мария Николаевна; Solodukhina, Mariia M.; Іванійчук, Таісія Юріївна; Иванийчук, Таисия Юрьевна; Ivaniichuk, Taisiia Yu.
  Бібліографічний покажчик підготовлено до 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія». Видання має два томи: том І — «Пам’ятки права» (відбір матеріалу мотивувався роком видання рідкісних книг (XVIII– XIX ст.); том ІІ — «Національна правова спадщина у відновлених пам’ятках права» (відбір матеріалу мотивувався приналежністю авторів, укладачів книг до діяльності освітніх установ, університетів на теренах сучасної України). Матеріал, розміщений у томі І, систематизовано за хронологічним принципом, у межах року розташовано за алфавітом. Окремим розділом представлені довідкові видання. Матеріал, розміщений у томі ІІ, систематизовано за алфавітним принципом. Опис матеріалів здійснювався de visu; збережено орфографію та графіку оригіналу. Бібліографічний опис супроводжується змістом, передмовою з видання, цитатами з текстів публікацій та примітками. Всі описи мають шифр зберігання книги у НБ НУ ОЮА (УДК). Видання містить покажчики імен, назв (предметний та алфавітний). Видання призначено для науковців, студентів, юридичної спільноти.