Котлубай Вячеслав Олексійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 26
 • Документ
  Підвищення рівня інноваційності українських бізнес-структур в умовах війни
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Kotlubai, Viacheslav O.
 • Документ
  Тенденції розвитку процесів економічної інтеграції
  (ВД "Гельветика", 2018) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.
 • Документ
  Особливості європейської економічної інтеграції
  (ВД "Гельветика", 2019) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.
 • Документ
  Передумови створення цифрової валюти в Україні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Редіна, Євгенія Валентинівна
 • Документ
  Project management as a development tool for greening of enterprises of the national economy
  (IOP Publishing, 2021) Шматько, Наталія Михайлівна; Шматько, Н. М.; Шматько, Наталия Михайловна; Shmatko, Nataliia M.; Бондар, Юлія Анатоліївна; Бондар, Ю. А.; Бондарь, Юлия Анатольевна; Bondar, Yuliia A.; Bondar, Iuliia; Токарева, Валентина Іванівна; Токарева, В. І.; Токарева, Валентина Ивановна; Tokareva, Valentyna I.; Коваленко, Надія Олегівна; Коваленко, Н. О.; Коваленко, Надежда Олеговна; Kovalenko, Nadiia O.; Кленін, Олег Володимирович; Кленін, О. В.; Кленин, Олег Владимирович; Klenin, Oleh V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.
  The article reveals the essence of project management, the feature of which is the implementation of multifaceted technological characteristics and subject area of design solutions. It is proved that the methods of project management allow to analyze the issues and determine the objectives of the project, justify the project and develop an appropriate set of documents; determine the necessary amounts and sources of funding; identify the structure of the project and schedule its implementation; calculate the necessary resources, estimates and project budget. The peculiarities of project management as a tool for greening the development of enterprises of the national economy in the conditions of constant complication of doing business and finding ways to improve it in the context of improving the efficiency of economic activity are studied. The project activity is covered, covering all spheres of enterprise functioning, such as production, marketing and innovation activity, social sphere. It is substantiated that the wide application of the project approach to economic development has led to the efficiency and versatility of project tools that allow the company to adapt to the business environment, reduce uncertainty and ensure sustainable development in modern business conditions.
 • Документ
  Social marketing in public administration of social service institutions
  (Universidade Federal da Paraíba, 2019) Буканов, Григорій Миколайович; Буканов, Г. М.; Буканов, Григорий Николаевич; Bukanov, Hryhorii M.; Bukanov, Hryhoriy; Колесник, Алла Валеріївна; Колесник, А. В.; Колесник, Алла Валерьевна; Kolesnyk, Alla V.; Ташкінова, Оксана Анатоліївна; Ташкінова, О. А.; Ташкинова, Оксана Анатольевна; Tashkinova, Oksana A.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Коваль, Віктор Васильович; Коваль, В. В.; Коваль, Виктор Васильевич; Koval, Viktor V.
  The following conclusions can be drawn from the theoretical analysis and the results of the expert survey. Firstly, it is substantiated that social marketing is an effective mechanism for public administration of social organizations in Ukraine, and that public relations and social advertising are the leading technologies. Secondly, it is determined that the leading task of public relations in public administration is to develop concepts of social advertising and the formation of a positive image of the social service through information and advertising campaign on social services. Thirdly, it has been found that the more effective means of advertising the activities of social organizations are: TV and radio advertising; placement of articles in specialized (local printed) editions; booklets, memos, other handouts, and the main issues that should be covered in social advertising are: addiction, socio-economic problems, medical problems, problems of vulnerable sections of the population.
 • Документ
  Менеджмент у двох частинах: фінансовий,страховий : методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Отливанська, Галина Артурівна; Отливанська, Г. А.; Отливанская, Галина Артуровна; Otlyvanska, Halyna A.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для роботи в аудиторнийчас, для самостійної та індивідуальної роботи студентів над дисципліною,підготовки до екзамену та заліку, а також для супроводження лекцій іпрактичних занять в цілому з дисципліни.
 • Документ
  Практикум для проходження тренінг-курсів
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.
  Практикум відповідає програмам навчальних дисциплін «Створення власного бізнесу (бізнес тренінг)». «Розробка конкурентної стратегії (бізнес тренінг)». «Розвиток напрямів та інструментів міжнародного бізнесу (бізнес тренінг)». В практикумі представлені завдання, кейси, тести, ділові ігри, питання для обговорення, питання для самоперевірки, питання до заліку, а також список рекомендованої літератури. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Маркетинг : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Нестерова, Катерина Сергіївна; Нестерова, К. С.; Нестерова, Екатерина Сергеевна; Nesterova, Kateryna S.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.; Калмыкова, Наталья Юрьевна; Kalmykova, Natalia Yu.
  Визначено зміст і значення маркетингу. Розглянуто основні категорії маркетингу, надано уявлення про маркетинг як філософію бізнесу і реальний процес в сфері бізнес-діяльності. Систематизовано принципи організації маркетингу, основи управління життєвим циклом продукту. Особливу увагу приділено питанням управління маркетингом в міжнародній діяльності. Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра та магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних та правових спеціальностей.
 • Документ
  Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами. Economic evaluation of innovative solution : практикум
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Отливанська, Галина Артурівна; Отливанська, Г. А.; Отливанская, Галина Артуровна; Otlyvanska, Halyna A.
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліні «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами». В практикумі представлено завдання, ділові ігри, питання для самоперевірки, питання до екзамену, а також список рекомендованої літератури. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Макроекономіка. Мікроекономіка : практикум
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Redina, Yevheniia V.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.; Калмыкова, Наталья Юрьевна; Kalmykova, Natalia Yu.
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліні «Макро- та мікроекономіка». В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічних, управлінських та правової спеціальностей.
 • Документ
  Фінанси, гроші, кредит : практикум
  (Одеса : НУ «Одеська юридична академія», 2021) Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Лазарева, Г. Ю.; Lazareva, H. Yu. .; Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.
  Методичні рекомендації та завдання призначені для роботи в аудиторний час, для самостійної та індивідуальної роботи студентів над дисципліною, підготовки до екзамену та заліку, а також для супроводження лекцій і практичних занять в цілому з дисципліни.
 • Документ
  Вплив глобальних трендів на бізнес-менеджмент
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Redina, Yevheniia V.
 • Документ
  Синя економіка як новий вектор розвитку України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Redina, Yevheniia V.
 • Документ
  Недоліки та переваги створення інтеграційних структур
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.
 • Документ
  Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти)
  (2014) Кібік, Ольга Миколаївна; Подцерковний, Олег Петрович; Драпайло, Юліан Зіновійович; Зятіна, Діна Володимирівна; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Редіна, Євгенія Валентинівна; Романенко, Катерина Михайлівна; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Будурова, Ганна Миколаївна; Постоленко, Юлія Петрівна; Широков, М. А.; Сіюшов, Д. Ю.
  У монографії досліджуються організаційно-правові передумови сталого розвитку морегосподарського комплексу України. Особлива увага приділена системі засобів державної підтримки ефективного функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України. Досліджені організаційно-правові інструменти забезпечення конкурентоспроможного функціонування підприємств морського транспорту та портів України. Монографія містить результати виконання науково-дослідної теми «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (держ. рег. № 0112U000692) і призначена для викладачів вищих навчальних закладів, що готують фахівців для морегосподарського комплексу, вчених, студентів, економістів, юристів, фахівців підприємств морського транспорту і органів державного управління.
 • Документ
  Інструменти формування експортного потенціалу України
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubay, Vyacheslav O.
 • Документ
  Організаційно-пра­вові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Кібік, О. М.; Подцерковний, О. П.; Котлубай, В. О.; Хаймінова, Ю В.; Драпайло, Ю. З.; Постоленко, Ю. П.; Брагарник, О. О.; Козолуп, М. С.; Кибик, О. Н.; Котлубай, В. А.; Хайминова, Ю. В.; Брагарник, О. А.; Козолуп, И. С.; Kibik, O.; Podtserkovniy, O.; Kotlubay, V.; Khayminova, U.; Drapaylo, Y.; Postolenko, U.; Bragarnik, O.; Kozolup, M.
  Стаття присвячена дослідженню проблем розвитку експортного потенціалу України та обґрунтуванню основних організаційно-правових чинників підвищення ефективності експортної діяльності країни з урахуванням найбільш перспективних елементів її експортного потенціалу.
 • Документ
  Особливості передачі в оренду та концесію об'єктів портової інфраструктури
  (2013) Котлубай, В. О.; Котлубай, В. А.; Kotlubay, V. O.
 • Документ
  Передумови продовження портової реформи
  (Одеса : Фенікс, 2014) Котлубай, В. О.; Kotlubay, V. O.
  Україна є єдиною серед країн СНД, де реформування портового сектора здійснюється повільними темпами і де найдовше використовувалася державна модель управління портом, при якій всі аспекти його діяльності контролювалися державою. Відсутність достатньої уваги з боку уряду до потреб портової галузі, і в зв’язку з цим, відповідно, відсутність необхідних реформ стало однією з причин, чому Україна почала втрачати свої позиції на ринку світової морської торгівлі, відбулася часткова переорієнтація вантажопотоків, що проходять тепер в обхід території, це знизило можливість України конкурувати з іншими морськими державами. Автор статті вважає, що необхідно внести зміни до Закону України «Про морські порти України» стосовно пільгового режиму передачі у концесію інвесторам майна, що орендується. Доцільно розглянути питання щодо можливості отримання частини коштів від портових зборів у місцеві бюджети з метою їх заінтересованості у розвитку портів. Необхідно повернути до правового поля рибні та річкові порти.