Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матер. XІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12 листопада 2021 р.)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 1 з 1
  • Документ
    Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє : матеріали XІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12 листопада 2021 р.
    (Одеса : Фенікс, 2021)
    У збірнику містяться матеріали доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє», яка відбулася 12 листопада 2021 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія». Доповіді учасників присвячені реформуванню адвокатури та сфери надання професійної правничої допомоги, історико-правовим питанням діяльності адвокатури, проблемам і перспективам розвитку адвокатського самоврядування, питанням професійної етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів, зарубіжному досвіду організації та діяльності адвокатури.