Аракелян Мінас Рамзесович

Постійний URI для цього зібрання

Иллюстрация

Аракелян Мінас Рамзесовичперший проректор Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професорЗаслужений юрист УкраїниСфера наукових інтересів: історія адвокатури, порівняльна адвокатура та історія держави і права України.

Research interest: history of advocacy, comparative advocacy and history of state and law of UkraineПереглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 29
 • Документ
  Право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів бакалаврату за спеціальністю «081» Право
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та списків літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Трансформація концепції правозахисної діяльності в Україні
  (Гельветика, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Arakelian, M. R.; Arakelian, Minas
 • Документ
  EU charter of fundamental rights: political and legal assessment
  (Odesa : Helvetika, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Arakelian, M. R.
 • Документ
  Роль міжнародно-правових актів у регулюванні адвокатської діяльності
  (Одеса : Гельветика, 2022) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  Правозащитная деятельность в Украине: эволюция содержания
  (Фенікс, 2019) Аракелян, М. Р.; Аракелян, Мінас Рамзесовіч; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  Адвокатура України – важлива складова правозахисної діяльності в громадянському суспільстві
  (Одеса : Гельветика, 2021) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  Представництво як форма участі адвоката в цивільному судочинстві Франції і Великобританії
  (Миколаїв, 2010) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  Statute of the society for the care of poor jewish children in Kolomyia (1908): historical and legal analysis
  (Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2020) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Arakelian, Minas; Левченко, Інна Миколаївна; Левченко, І. М.; Левченко, Инна Николаевна; Levchenko, Inna M.; Levchenko, Inna
  The purpose of the article is to publish and analyze the Statute of the Society for the Care of Poor Jewish Children in Kolomyia (1908) as a source for the history of this Society and the legal culture of the Jewish community in the eastern cities of Eastern Galicia in the early 20th century. The research methodology – principles of scientific, objectivity, historicism, methods of external and internal critique of sources. The research novelty is that the Statute of the Society for the Care of Poor Jewish Children in Kolomyia (1908) was first published and analyzed as a historical and historical-legal source. The Conclusions. Thus, the Statute of the Society for the Care of Poor Jewish Children, which was formed in Kolomyia in 1908, is supposed to have been concluded by the Jewish lawyer H. Landau. After approval by the Governor, the Society published its Statute, which consisted of 29 articles. This document is known to researchers, but has never been published or analyzed as a historical and legal source. It is stored in the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv. The Statute had a bifunctional purpose, as it regulated the activities of the Society and the “Okhoronka” formed by it. Articles of the Statute can be divided into three groups: 1) the purpose and material principles of the Society and the “Okhoronka”; 2) tasks, rights and responsibilities of the members of the Society and the “Okhoronka”; 3) structural-organizational and managerial aspects of activity of the Society and the “Okhoronka”. We consider the Statute to be an important historical source for the history of Jewish public organizations of charitable orientation in Eastern Galicia, the history of Kolomyia in the early 20th century, as well as the history of domestic legal thought. The document is published in the original language (Polish) in compliance with the necessary archaeographic requirements.
 • Документ
  Правозахисна діяльність в умовах пандемії
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  Аракелян М. Р. Удосконалення законодавчих основ адвокатської діяльності в Україні: до питання представлення адвокатами у суді інтересів громадян
  (Херсон : Гельветика, 2018) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
  Статтю присвячено питанню про представлення адвокатами в суді інтересів громадян у дискусії, розгорнутої навколо цієї проблеми у світлі положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Особлива увага приділяється цій проблемі в контексті прийнятого Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Підкреслюється, що Виключне право адвоката - здійснювати захист у кримінальному процесі виправдано, проте монополія на подання адвокатами в суді інтересів громадян не відповідає принципу верховенства права.
 • Документ
  Институт адвокатуры в правозащитной системе Украины: теоретико-правовой аспект
  (Одеса : Фенікс, 2014) Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakelyan, Minas R.
  В монографии представлена авторская концепция современной парадигмы правозащитной деятельности в Украине в контексте становления гражданского общества и правового государства. Исследуются теоретико-правовые аспекты возникновения и развития института адвокатуры как определяющей категории правозащитной системы. Анализируются основы правозащитной деятельности украинской адвокатуры, рассматриваются нормативно-правовые основы ее функционирования. Особое внимание уделяется роли украинской адвокатуры в обеспечении права на бесплатную правовую помощь. Предлагаются пути совершенствования правозащитной системы вообще, и адвокатуры как важнейшей ее составляющей, в частности, в контексте демократизации Украины.
 • Документ
  Правозахисна діяльність адвокатури: теоретико-правовий ракурс
  (Одеса : Фенікс, 2018) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelyan, Minas R.
  У монографії представлено авторську концепцію сучасної парадигми правозахисної діяльності у контексті становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні. Розкрито правову природу інституту адвокатури, розглянуто теоретико-правові аспекти його виникнення і розвитку як визначальної складової правозахисної системи. Особливу увагу приділено визначенню ролі адвокатури у забезпеченні права на безоплатну правову допомогу. Охарактеризовано нормативно-правові засади функціонування української адвокатури. Значну увагу приділено аналізу міжнародно-правових засад адвокатської діяльності та нормативно-правовим основам діяльності адвокатів у Європейському Союзі. Запропоновано шляхи вдосконалення правозахисної системи взагалі та адвокатури як її важливої складової зокрема у контексті модернізації правової системи України. Призначено для науковців, викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, правозастосовців, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою, яка розглядається у монографії.
 • Документ
  Причини та особливості реорганізації навчального процесу в Рішельєвському ліцеї в період 1830-1840-х років
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  Одесская школа права. Введение в украинское право
  (Одесcа : Юридична література, 2016) Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич; Кивалов, Сергей Васильевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Батан, Юрий Дмитриевич
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, вопросы истории ее становления и перспективы дальнейшего развития, содержание конституционализма в Украине, специфика основных и профильных отраслей украинского права, дана характеристика видов юридического процесса в Украине, приводятся новые направления правового регулирования, освещается институциональное обеспечение украинского права. Книга может быть полезна не только студентам, преподавателям, ученым, практикующим юристам, но и всем тем, кто интересуется украинским правом. Она рассчитана на распространение информации об украинском праве в других правовых культурах. В ней представлен вводный материал как для ориентации в правовой системе Украины в целом, так и в отдельных направлениях правового регулирования с целью более глубокого изучения современного украинского права.
 • Документ
  Доступ к правосудию как один из главных принципов правозащит­ной деятельности современного Украинского государства
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakelian, M. R.
  Статья посвящена проблеме теоретической разработки, а также практического приме­нения права на доступ к правосудию как фундаментального субъективного права. Особое внимание уделяется современному состоянию нормативно-правового закрепления данного права в различных отраслях украинского законодательства.
 • Документ
  Влияние судебной реформы 1864 года на становление института адвокатуры
  (Одеса : Фенікс, 2012) Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakelyan, Minas R.
 • Документ
  Эффективность правозащитной системы - фактор усиления евроинтеграционных процессов в Украине
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakelyan, Minas R.
 • Документ
  Трансформация правозащитной функции современного украинского государства
  (2012) Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakeljan, Minas
  The article discussed the problem of transforming of the content of human rights function of the modern state. Particular attention is paid to the implementation of human rights function of the modern Ukrainian state in the context of the legal reforms that were traversed in the country.
 • Документ
  Новое содержание правозащитной функции современного Украинского го­ сударства
  (Одеса : Юрид. літ., 2012) Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakeljan, Minas
  The article discussed the problem of transforming of the content of human rights function of the modern state. Particular attention is paid to the implementation of human rights function of the modern Ukrainian state in the context of the legal reforms that were traversed in the country.

Детальніше ...