Фасій Богдан Володимирович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 37
 • Документ
  Розсуд сторін договору доручення при визначенні змісту довіреності
  (Одеса : Фенікс, 2023) Фасій Богдан Володимирович; Fasii Bohdan V.
 • Документ
  Верховенство права і судовий розсуд: до проблеми співвідношення
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan V.
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять для вивчення дисципліни «Психологія» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» Миколаївського навчально-наукового інституту права НУ «ОЮА»
  (Миколаїв : Миколаївський навчально-науковий інститут права НУ «ОЮА», 2023) Ворчакова, Ірина Євгенівна; Ворчакова, І. С.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.
  Запропоновані методичні рекомендації до практичних занять містять завдання для виконання семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія». У даному виданні подаються базові питання, які необхідні для поглиблення та розширення знань здобувачів вищої освіти щодо майбутніх юридичних професій. Організація роботи тудентів, передбачає роботу з основними психологічними термінами та поняттями з кожної поданої теми, підготовку відповідей на питання для самоконтролю та завдання на перевірку рівня засвоєних студентами знань, складання плану-конспекту наукових літературних джерел, а також розв’язання проблемних ситуацій та виконання творчих завдань. Методичні вказівки, запропоновані для виконання завдань, допоможуть студентам сфокусуватися на головних аспектах проблемної теми та більш глибоко засвоїти її. Методичні рекомендації до практичних занять складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів за спеціальністю 081 «Право» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр».
 • Документ
  Цивільне право в сучасних умовах : навчально-методичний посібник. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2023) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право: теорія та практика», які розроблені відповідно до навчальної програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Цивільне право: теорія та практика : навчально-методичний посібник. Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія», галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2023) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільне право: теорія та практика», які розроблені відповідно до навчальної програми для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 081 «Право». Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, заліку. Розрахований на здобувачів юридичної освіти та науково-педагогічних працівників юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Характер, обсяг та класифікація меж категорії «розсуд» в приватному праві
  (Одеса : Фенікс, 2019) Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan V.
 • Документ
  Розвиток спорту у Стародавньому Римі
  (Фенікс, 2018) Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan
 • Документ
  Розсуд судді в умовах воєнного стану
  (Одеса : Фенікс, 2022) Фасій, Богдан Володимирович
 • Документ
  Проблемні питання судового розгляду спорів у сфері кіберспорту
  (Фенікс, 2019) Фасій, Богдан Володимирович; Fasii, Bohdan; Толмачевська, Юлія Олегівна; Tolmachevska, Yuliia O.
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану : монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного стану, проблеми, що виникають при здійсненні та захисті цивільних прав в умовах збройної агресії. Монографія переслідує мету вирішення питань, що виникають в умовах воєнного стану в Україні, в окремих сферах суспільного життя. Монографія розрахована як на наукових і науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане в нагоді кожному, хто стикнувся з про- блемами здійсення та захисту цивільних прав в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Категорія «межа» як складова формування розсуду у приватному праві
  (ВД "Гельветика", 2019) Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Fasii, Bogdan V.
 • Документ
  Nature of “discretion” category in private law
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.
 • Документ
  ІТ-відносини та субсидіарне застосування норм цивільного законодавства
  (Одеса : Фенікс, 2017) Фасій, Богдан Володимирович
  У статті розглядаеться субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до ІТ-відносин, які регулюються нормами іншого законодавства.
 • Документ
  The Right to Housing: During and After the Covid-19 Pandemic
  (Hemisferios University, 2021) Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Левицький, Андрій Олегович; Левицький, А. О.; Левицкий, Андрей Олегович; Levytskyi, Andrii O.; Савицький, Андрій Якович; Савицький, А. Я.; Савицкий, Андрей Яковлевич; Savytskyi, Andrii Ya.
  The importance of ensuring the right to housing during the pandemic Covid-19 and avoiding its negative impact on all spheres of human life is multifaceted. In particular, the least protected sections of the population, who often do not have their housing at all, usually are deprived of the opportunity to follow the rules of social distance and suffer more than others from the disease. Unsatisfactory living conditions during the period of complete quarantine and the need to stay at home all the time, indirectly affect the mental state of people and cause quarrels, domestic violence, and other problems of their residents. The purpose of the study is to establish the constitutive elements of the right to housing as a basic constitutional right, and to find ways of legal foundation of this right. The subject of the study are national and international regulations that ensure the right to housing, decisions of national and international courts, and constitutional doctrine. The research methods were philosophical, general scientific, and special scientific methods such as system-structural, comparative and formal methods. As a result of the study, the authors of the article came to the conclusion that the right to housing should be provided both at the level of national and international regulations. Scholars and legislators need special attention to ensuring the housing rights of vulnerable groups. Government subsidies and benefits are key to both the poor affected by the pandemic and businesses that are forced to lose profits.
 • Документ
  Реклама в соціальних мережах: проблема регулювання
  (Одеса, 2018) Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan V.; Матвійчук, Аліна Вікторівна; Матвійчук, А. В.; Matviichuk, Alina V.
  У статті йдеться про проблеми регулювання реклами в соціальних мережах. Досліджено, що розвиток Інтернету в найближчому майбутньому перетворить мережу в стандартний канал соціальних комунікацій, за яким будуть здійснюватися переважна кількість роздрібних торгових операцій. При відсутності норм, що регулюють дії користувачів, організацій і держав в Інтернеті виникає і міцно закріплюється в свідомості подвійний стандарт: закони повинні дотримуватися, але тільки не в мережі.
 • Документ
  Вживання допінгу в спорті: запобігання та протидія
  (Миколаїв : МІП НУ "ОЮА", 2021) Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Fasii, Bohdan V.; Височин, Дмитро Олександрович; Височин, Д. О.; Vysochyn, Dmytro O.
  У статті досліджується проблема протидії вживання допінгових речовин у спорті, та використання їх. Визначено відповідальність за вживання допінгу в Україні.
 • Документ
  Правове регулювання комп'ютерних ігор у сфері ІТ
  (Одеса, 2017) Фасій, Богдан Володимирович
  У статті досліджуються проблеми захисту прав на специфічні об'єкти інтелектуальної власності - комп'ютерні ігри в мережі Інтернет. Розглядається питання захисту авторських прав на комп'ютерні ігри. Аналізуються особливості договорів купівлі-продажу ігрових акаунтів через мережу Інтернет, а також проблеми які виникають при укладанні даних договорів.
 • Документ
  Agile, waterfall та out staff договір або договори на розробку програмного забезпечення
  (Одеса, 2017) Фасій, Богдан Володимирович
  У статті досліджуються окремі проблеми IT-договорів на розробку програмного забезпечення. Досліджується порівняльна характеристика agile, waterfall та out staff договору. Встановлено, що в залежності від конкретного кейсу та суті правовідносин можна обрати потрібний формат договору. Також є можливість розробити певний mixed agreement, який буде включати елементи всіхтрьохдоговорів.
 • Документ
  Information Security and Means of Its Legal Support
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.
  The article is devoted to the consideration of the problem of legal regulation of relations on the provision of information security in the world. The author also raises questions of informational propaganda. The article introduces the author's concept of information hygiene. As a result of the research carried out, the author came to the conclusion that it is necessary to introduce legal regulation of information relations both at the international and national levels.
 • Документ
  До питання про розсуд при здійсненні цивільних прав в умовах пандемії
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bohdan V.