Мурзановська Аліна Владиславівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 29
 • Документ
  Правосуддя під час воєнного стану в Україні: окремі проблемні питання
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Аленін, Юрій Павлович; Аленін, Ю. П.; Alenin, Yurii P.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Murzanovska, Alina V.
 • Документ
  Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Гуртієва, Л. М.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Д’ячкова, М. О.; Д’ячкова, Марія Олегівна; Загородній, І. В.; Загородній, Ігор Вікторович; Мурзановська, А. В.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Диференціація форм кримінального провадження: теоретико-методологічні аспекти
  (Одеса, 2022) Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Murzanovska, Alina V.; Кузнєцова, Людмила Валентинівна; Кузнєцова, Л. В.; Kuznietsova, Liudmyla V.
 • Документ
  Евристичні методи наукового пізнання кримінального процесуального права
  (ВД "Гельветика", 2019) Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.
 • Документ
  Кримінальне провадження в умовах воєнного стану: окремі питання методології
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Загородній, Віктор Євстафійович; Загородній, В. Є.; Загородний, Виктор Евстафьевич; Zahorodnii, Viktor Ye.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.
 • Документ
  Щодо питання методології наукових дослідженнь проблем кримінального процесуального права
  (ПП "Фенікс", 2021) Аленін, Юрій Павлович; Аленін, Ю. П.; Alenin, Yurii P.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Murzanovska, Alina V.
 • Документ
  Кримінальний процес України : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аленін, Юрій Павлович; Alenin, Yurii P.; Аленін, Ю. П.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, В. Г.; Pozhar, Vadym H.; Шилін, Денис Вікторович; Шилін, Д. В.; Shylin, Denys V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В.; Завтур, Віктор Андрійович; Zavtur, Viktor A.; Завтур, В. А.
  Посібник призначений для студентів курсу Кримінальний процес, у ньому викладені ключові положення курсу кримінальний процес України. Він направлений на допомогу студентам при підготовці до семінарських занять, іспитів з кримінального процесу, написанні рефератів та інших письмових робіт.
 • Документ
  Criminal Procedure. General Part : manual
  (Odessa : Feniks, 2022) Торбас, Олександр Олександрович; Torbas, Oleksandr O.; Торбас, О. О.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.; Мурзановська, А. В.
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and self-study. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, questions for exam preparation and learning resources. It would be helpful for legal scholars, students, legal practitioners and anyone interested in criminal process of Ukraine.
 • Документ
  The legal phenomenon of "complience-service" in commercial activities: international experience and development prospects
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Матвєєв, Петро Сергійович; Матвєєв, П. С.; Матвеев, Петр Сергеевич; Matvieiev, Petro S.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Іванченко, Ольга Миколаївна; Іванченко, О. М.; Иванченко, Ольга Николевна; Ivanchenko, Olha M.; Ivanchenko, Olga
  In the context of globalization, the company must meet international standards to do business with foreign partners. For the commercial activity to meet the requirements of legality, ethics, transparency, for you to be considered a reliable counterparty, it is necessary to apply compliance. This concept means that an entity complies with the requirements of the law, rules, and standards of doing business. The purpose of the study was to analyze the peculiarities of the application of compliance from a legal point of view, to take into account foreign experience, to investigate how compliance is used in Ukraine. The authors used the system-functional method, formal-legal method, methods of analysis, and synthesis. As a result of the study, it was found that compliance is an essential tool for systematizing and conducting business under the requirements of regulations, internal regulations, ethical requirements. The application of compliance has several functions, among which are the elimination of shortcomings in the enterprise, standardization, maintaining an impeccable business reputation, resolving conflicts of interest, standardizing the behavior of employees, company officials, their interaction with external entities, maintaining corporate culture, and anti-corruption. It was also found that a compliance service such as due diligence is useful in the contractual process and can also be used to forecast economic performance.
 • Документ
  Окремі методологічні аспекти дослідження провадження за нововиявленими або виключними обставинами
  (Одеса : Гельветика, 2020) Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Murzanovska, Alina V.; Murzanovska, A. V.
  У статті розглянуто питання щодо окремих методологічних аспектів дослідження провадження за нововиявленими або виключними обставинами, що пов’язано, з одного боку, з новелізацією глави 34 КПК України, а з іншого – необхідністю визначення сутності, поняття за значення нововиявлених та виключних обставин з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Проведений аналіз підстав перегляду за нововиявленими або виключними обставинами дав змогу дійти висновку про принципову зміну моделі перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, а також необхідність внесення змін до КПК щодо визначення переліку таких обставин, з огляду на їхню сутність, ознаки та особливості. Значна увага приділення значенню практики ЄСПЛ у процесі визначення напрямів удосконалення кримінального процесуального права з метою забезпечення його ефективного правозастосування під час здійснення відповідних проваджень. Підкреслено, що наявність такої підстави, як «встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом», не означає, що кожне таке рішення потягне за собою зміну або скасування будь-якого рішення, адже це відбувається, якщо Суд визнав порушення Конвенції: 1) коли потерпіла сторона і далі зазнає значних негативних наслідків рішення, ухваленого на національному рівні, – наслідків, щодо яких справедлива сатисфакція не була адекватним засобом захисту і які не можна виправити інакше ніж через повторний розгляд або поновлення провадження; 2) коли рішення Суду спонукає до висновку, що а) оскаржене рішення національного суду суперечить Конвенції по суті, або b) в основі визнаного порушення лежали суттєві процедурні помилки чи недоліки, які ставлять під серйозний сумнів результат оскарженого провадження на національному рівні.
 • Документ
  Physiological and psychological condition of victim of criminal offense in Ukraine
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, І. В.; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.
  The article is elaborated at the turn of medical psychology and jurisprudence and is devoted to the problems of implementing the right of the victim to procedural communication during criminal proceedings in connection with the physiological and psychological condition of the victim of a criminal offense.The authors conclude that the victim must be recognized as the proper subject of the right to free legal assistance (at the expense of the state), taking into account the psycho-emotional condition of the victim, and in some cases also the physiological condition (amenia, akineticmutism, apalicsyndrome, sopor, coma, lethargy), indicating the inability to protect the rights and legitimate interests of the victim.As a result of the study, there is a need to ensure the rights and freedoms of victims in criminal proceedings and existence, which will not be lifethreatening for health.The implementation of measures to restore the mental health of victims of a criminal offense is underlined, given that fear and negative emotional experiences can cause not only mental and moral suffering, but also physical (somatic) disease.
 • Документ
  Актуальні питання сучасного кримінального провадження : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Аленін, Ю. П.; Торбас, О. О.; Волошина, В. К.; Гуртієва, Л. М.; Мурзановська, А. В.; Завтур, В. А.; Стоянов, М. М.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Актуальні питання сучасного кримінального провадження». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Л. І.; Гуртієва, Л.М.; Д’ячкова, М. О.; Загородній, І. В.; Мурзановська, А. В.; Підгородинська, А. В.; Торбас, О. О.
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Доказування в сучасному кримінальному провадженні : навч.- метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аленін, Юрій Павлович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Торбас, Олександр Олександрович; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Доказування у сучасному кримінальному провадженні» (для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право», галузь знань 08 «Право»). Посібник містить: вступ, тематичний план навчальної дисципліни, програму курсу з текстом лекцій, плани практичних занять та самостійної роботи, рекомендовані джерела.
 • Документ
  Відновне правосуддя: окремі методологічні аспекти досліджень правового регулювання та практики застосування в Україні
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Мурзановська, Аліна Владиславівна; Murzanovska, Alina V.
 • Документ
  Окремі методологічні аспекти дослідження провадження за нововиявленими або виключними обставинами
  (Одеса : Гельветика, 2020) Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановська, А. В.; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.
 • Документ
  Судове провадження
  (Одеса, 2020) Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yury; Гловюк, Ірина; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Габлей, Наталія Григорівна; Габлей, Наталия; Hablei, N.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina
  Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти (магістратура) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Судове провадження». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, навчальну (робочу навчальну) програму начальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу
 • Документ
  Окремі аспекти методології наукових досліджень проблем кримінального процесу
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.
 • Документ
  Підстави кримінально-процесуальної відповідальності
  (2017) Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.
 • Документ
  Державне бюро розслідувань: окремі аспекти підвищення ефективності досудового розслідування
  (Одеса : Юридична література, 2018) Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.