Возняковська Крістіна Анатоліївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Організація господарської діяльності в зонах митного контролю
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Vozniakovska, Kristina A.; Біленець, Дарія Анатоліївна; Біленець, Д. А.; Bilenets, Dariia A.
 • Документ
  Контрактне право : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання в галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Попелюк, Вадим Павлович; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Гофман, Олександр Рудольфович; Добровольська, Володимира Володимирівна
 • Документ
  Юридичний супровід бізнесу : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання в галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Гофман, Олександр Рудольфович; Згама, Антоніна Олександрівна; Добровольська, Володимира Володимирівна
 • Документ
  Фінансовий моніторінг в системі протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів
  (Одеса: Фенікс, 2012) Возняковська, К. А.
  Стаття присвячена організаційним основам протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розглядаються проблеми забезпечення законності у сфері фінансової діяльності держави та запобігання використання послуг кредитно-банківського сектора в злочинних цілях.
 • Документ
  Щодо критеріїв публічно-правового характеру відносин у справах неспроможності банків
  (ВД "Гельветика", 2018) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
 • Документ
  Право неспроможності банків як підгалузь господарського права
  (ВД "Гельветика", 2019) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
 • Документ
  Господарська діяльність в умовах війни
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
 • Документ
  Заходи впливу держави на процеси підтримання платоспроможності банків
  (ПП "Фенікс", 2019) Возняковська, К. А.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
 • Документ
  Роль банківських установ в період пандемії
  (Чернівці, 2021) Возняковська, К. А.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
 • Документ
  Актуальні питання неплатоспроможності (банкрутства) : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2022) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Біленець, Дарія Анатоліївна; Біленець, Д. А.; Биленец, Дария Анатольевна; Bilenets, Dariia A.; Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V.
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Кримінальне право. Частина 1 : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2022) Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V.
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до робочої програми курсу «Кримінальне право». Видання адресовано здобувачам денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Прислужиться науково-педагогічним працівникам ЗВО та усім, хто цікавиться проблемами кримінального права.
 • Документ
  Comparative Characteristics of the Banking Sector in Eastern Europe
  (IJCSNS, 2022) Тарасенко, Ірина Олексіївна; Тарасенко, І. О.; Тарасенко, Ирина Алексеевна; Tarasenko, Iryna O.; Саєнко, Володимир Григорович; Саєнко, В. Г.; Саенко, Владимир Григорьевич; Saienko, Volodymyr H.; Киризлеєва, Аліса Салаватовна; Киризлеєва, А. С.; Киризлеева, Алиса Салаватовна; Kyryzleieva, Alisa S.; Kirizleyeva, Alisa; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Гаращенко, Людмила Василівна; Гаращенко, Л. В.; Гаращенко, Людмила Васильевна; Harashchenko, Liudmyla V.; Боднар, Олена Андріївна; Боднар, О. А.; Боднар, Елена Андреевна; Bodnar, Olena A.
  This article is devoted to the comparative characteristics of the banking sector in Eastern Europe. The paper's central purpose is to summarize data on the functioning and development of the banking sector in Eastern Europe, based on historical background and current state of the banking sector, finding typical features and differences between the banking sectors of Eastern Europe. Methods of statistical analysis and systematization are used in determining the field of research. Methods of economic analysis, particularly the main indicators of banking activity compared to macroeconomic indicators, are used to assess the efficiency of the banking sector. Comparative characteristics of the banking sector are performed using cluster analysis, k-means algorithm. According to the study results, it can be concluded that the countries of Eastern Europe have different backgrounds in the formation of the banking system, which affects the current state of banking. The study collects, sorts, compares, and summarizes data on the number of banking institutions in Eastern Europe, the size of their assets, lending, deposits, equity formation. These indicators are compared with the macroeconomic indicator of GDP, which determines the importance of the banking sector in the real economy. According to the cluster analysis results, it is divided into four groups of common features of the Eastern European country according to some banks' activity indicators. Banks of EU member states are formed mainly by foreign investment, while state funds finance banks of the CIS countries. As a result, banks with foreign investment have more influence on the economy. They support and develop it, while banks with public investment have significantly less effect on the economy, which does not allow it to grow faster.
 • Документ
  Financial and Legal Instruments for Promoting the Implementation of Sustainable Development Policy of the State (States, Region)
  (Allied Business Academies publishing, 2021) Жуковська, Аліна Юріївна; Жуковська, А. Ю.; Жуковская, Алина Юрьевна; Zhukovska, Alina Yu.; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Желюк, Т. Л.; Желюк, Татьяна Леонтиевна; Zheliuk, Tetiana L.; Жук, Інна Іванівна; Жук, І. І.; Жук, Инна Ивановна; Zhuk, Inna I.; Борщ, Вікторія Ігорівна; Борщ, В. І.; Борщ, Виктория Игоревна; Borshch, Viktoriia I.; Макаренко, Максим Валерійович; Макаренко, М. В.; Макаренко, Максим Валерьевич; Makarenko, Maksym V.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
  Financial and legal instruments for promoting the implementation of sustainable development policy of the state (states, regions) require a detailed study of the application of financial and legal instruments for the implementation of the Global Sustainable Development Goals by 2030. The EU financial instruments provide funding for the goals and policies of sustainable development of the state or the region through the involvement of budgetary and private financial resources. The purpose of the research is to analyze the existing practice of promoting the implementation of sustainable development policy of the state (states, regions) in the EU countries through the use of financial and legal instruments in order to provide investors with economic returns in accordance with probable risks, while promoting sustainable development goals. The research methods are as follows: comparative analysis; statistical analysis; systematization, generalization. Results. Financial and legal instruments are measures of financial and legal support provided on an additional basis from the budget in order to promote the implementation of the policy of sustainable development of the state. It has been established that the sustainable development goals, namely: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 16 and 17 are connected with the fewest of financial and legal instruments. Sustainable and green bonds that best contribute to objectives 7 (Affordable and Clean Energy), 11 (Sustainable Urban and Community Development) and 13 (Climate Change Mitigation) have been identified as perspective and promising financial and legal instruments. The financial and legal instruments towards supporting small and medium-sized enterprises, research and innovation and a low-carbon economy are the most popular in the EU. As a result of the research conducted, it has been found that financial and legal instruments towards promoting the implementation of sustainable development policy direct financial resources to the implementation of certain goals, thereby forming a gap in the implementation of the Global Sustainable Development Goals by 2030. It has been also revealed that during the programming period, financial and legal instruments were installed exceptionally slowly; as a result, by the end of 2016, less than 5 percent was actually invested than planned.
 • Документ
  Legal sanctions and their political element
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Борденюк, Ольга Василівна; Борденюк, О. В.; Борденюк, Ольга Васильевна; Bordeniuk, Olha V.; Томаш, Леонід Васильович; Томаш, Л. В.; Томаш, Леонид Васильевич; Tomash, Leonid V.
  The purpose of the article is a comprehensive study of theoretical provisions on the structure of a legal norm, determining the place of sanctions among its elements and the presence of a political instrument in the sanctions. According to the purpose, the logical structure of the legal norm is defined. The importance of sanctions in the system of state instruments for combating offenses is analyzed, with the focus on their political element. Scientific works concerning the analysis of sanctions as a fundamental category of legal science in both the modern and the Soviet period have been investigated. The scope of sanctions in the context of economic reforms is considered. The judicial practice of the application of sanctions in Ukraine is investigated. Scientific research has been systematized into allocating all legal sanctions to specific groups. In the process of researching the topic of the article, the authors come to a conclusion that the sanction exerts state coercion to comply with legal provisions; sanction is characterized by the presence of a political element; a sanction is a mandatory element of a legal norm that provides for the type and extent of state provision of the legal norms disposition that contains the final assessment. Although the sanction can be characterized as a reaction of the state to the offense, it should still be defined as a measure of responsibility, since the reaction of the state includes other coercive measures.
 • Документ
  Інвестиційне право : навчально-методичний посібник
  (Чернівці, 2022) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Біленець, Дарія Анатоліївна; Біленець, Д. А.; Биленец, Дарья Анатольевна; Bilenets, Dariia A.
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Legal Aspects of Blockchain Technology Use
  (Allied Business Academies, 2019) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleg; Santiago, Faisal; Метіль, Анастасія Сергіївна; Метіль, А. С.; Метиль, Анастасия Сергеевна; Metil, Anastasiia S.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Олюха, Віталій Григорійович; Олюха, В. Г.; Олюха, Виталий Григорьевич; Oliukha, Vitalii H.
  The legal regulation of blockchain technology in Ukraine is now in its nascent stage. Legislators are actively working in this direction, but so far there are only bills submitted for consideration by the Verkhovna Rada, or draft bills. Therefore, while using blockchain-based systems, one should be guided by general norms and international standards regarding the scope of activities of blockchain companies. This document should also consider aspects of the activities of various blockchain companies depending on their type of activity. Firstly, we are talking about defining the legal aspects of the activities of mining companies-those that provide functioning of various areas of cryptoeconomics. Secondly, cryptocurrency companies that allows exchanging, selling virtual currencies and creating platforms for cryptocurrency trading. Thirdly, ICO companies-those that attract financing through the Initial Coin Offering. Fourthly, these are companies that offer and provide services and/or goods using blockchain technology.
 • Документ
  Процедури банкрутства та арбітражного управління : програма та плани семінарських (практичних) занять
  (Одеса : Юридична література, 2019) Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Попелюк, Вадим Павлович; Попелюк, В. П.; Popeliuk, Vadym P.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
  Програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» для студентів усіх факультетів та форм навчання. Навчальна дисципліна «Процедури банкрутства та арбітражного управління» є однією з основних нормативних дисциплін в системі підготовки як фахівців з вищою юридичною освітою так і фахівців у сфері публічного управління. Дана дисципліна складає основу для поглибленого вивчення провадження у справах про банкрутство як однієї з основних форм господарського процесу та окремого інституту господарсько-процесуального права України. Законодавство про банкрутство (неспроможність) в країнах з ринковою економікою необхідне для розвитку економіки, заснованої на конкуренції і безперервних структурних змінах. Воно сприяє вихованню дисципліни і дотриманню правил ділового обороту в області фінансового управління, а також призначено для сприяння реструктуризації неефективних підприємств або їх цивілізованому виводу з ринку. Таким чином, інститут банкрутства є важливою складовою законодавчої бази ринкової економіки або економіки, що знаходиться в перехідному періоді, і забезпечує гарантії як місцевим, так і іноземним інвесторам, що зрештою сприяє економічному розвитку країни. Нормативно-правову базу що регламентує процедуру банкрутства та арбітражного управління на сьогодні складає діюча система вітчизняного законодавства про банкрутство, основне завдання якої – це забезпечення правового регулювання як матеріальних так і процесуальних відносин щодо відновлення платоспроможності боржників або визнання боржників (економічно не ефективних суб’єктів) банкрутами, з метою вилучення останніх з економічного обігу. На сьогодні нормативну основу навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають: Кодекс України з процедур банкрутства; Господарський процесуальний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України «Про судовий збір»; тощо. Предмет навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають правовідносини, що пов’язані, по-перше, з управлінням господарською діяльністю та організацією виробничого процесу підприємства, до якого застосовується комплекс заходів щодо відновлення платоспроможності (розпорядження майном, санація, мирова угода). По-друге, предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури ліквідації банкрута, яка має на меті припинення діяльності банкрута і продаж його майна для задоволення вимог кредиторів. По-третє предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури реструктуризації боргів фізичної особи – боржника, що не є суб’єктом підприємницької діяльності, або визнання її банкрутом та реалізації процедури погашення боргів боржника.
 • Документ
  Ensuring the Central Bank Discretion in Issuing Stabilization Loans in Times of Covid-19 Pandemic
  (Universidad de Los Hemisferios, 2020) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleg; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Vozniakovska, Kristina
  Restrictive measures imposed by governments around the world to counter the Covid-19 pandemic undoubtedly have a negative impact on the economy. One of the instruments of the state, which makes it possible to save entire sectors of the economy, including the banking sector, from bankruptcy, is the stabilization loans of the central bank. Accordingly, the analysis of the discretionary powers of central banks and their governing bodies in issuing stabilization loans to overcome the economic consequences of the Covid-19 pandemic is relevant and timely. The authors used different scientific methods, such as the dialectical method, the method of comparison, the method of elementary-theoretical analysis and synthesis, the hermeneutic and the forecasting analysis. As a result of the study, the authors substantiated a definition of the powers of the governing body of the central bank in making decisions on the provision of stabilization loans to banks, as part of the function of the central bank to maintain the stability of the national currency and the indicative regulation of banks. The authors concluded that there is a need for an expanded approach to the limits of the discretion of the central bank, on the basis of harmonization of economic purpose of decisions on the issuance of stabilization loans to banks, in accordance with the constitution and the laws.
 • Документ
  Negative Effects of Corruption Offenses for the Country's Economy
  (IAEME Publication, 2020) Корнієнко, Максим Вікторович; Корнієнко, М. В.; Корниенко, Максим Викторович; Korniienko, Maksym V.; Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Я. В.; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Petrunenko, Iaroslav V.; Єна, Ірина Вікторівна; Єна, І. В.; Ена, Ирина Викторовна; Yena, Irina V.; Панкратова, Ксенія Олександрівна; Панкратова, К. О.; Панкратова, Ксения Александровна; Pankratova, Kseniia O.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.
  The basic notions of "corruption" and "corruption offense" and their relationship are considered. Statistical data concerning the Corruption Perceptions Index in 166 countries is analyzed. Its relationship with the development of the economic sector is also taken into consideration. The main consequences of corruption offenses for the country's economy are determined. Cause-effect relationships have been identified between the Corruption Perceptions Index, GDP per capita and the Human Development Index (HDI) based on panel data from 166 countries in 2018. Human capital and poverty are prerequisites for corruption, which is a significant contribution to the scientific literature on the preconditions and causes of corruption offenses. The impact of corruption offenses on the country’s economy at the macro and micro levels is considered. It is еstablished that it is necessary to ensure the development of human capital, political stability, institutional independence, the development of partnership between the state and society in order to minimize corruption offenses.
 • Документ
  Щодо питання поєднання державного та приватного капіталу при врятуванні банків
  (Одеса : Гельветика, 2020) Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.