Григор’єва Христина Антонівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 25
 • Документ
  Юридичні трансформації публічного адміністрування агробізнесу в Україні: еволюція чи проблема?
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Харитонова Тетяна Євгенівна; Григор’єва Христина Антонівна
 • Документ
  Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колективна монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Каракаш, Ілля Іванович
  Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні, яке стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною метою представити підсумки своїх досліджень за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Монографія містить чотири розділи, кожен із яких присвячений певному спрямуванню, де розглянуті теоретичні, законодавчі основи, практичні питання земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права. Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів освіти, наукових працівників, фахівців у сфері земельного, аграрного, екологічного та природоресурсового права.
 • Документ
  Альтернативна енергетика: шляхи законодавчого стимулювання : колективна монографія
  (Луцьк : Вежа-Друк, 2023) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Платонова, Євгенія Олегівна; Караханян, Карина Мартинівна; Заверюха, Марина Михайлівна; Павлига, Анастасія Вадимівна; Дубінін, Юрій Сергійович
  Монографію присвячено проблемам правового забезпечення альтернативної енергетики в Україні. Досліджено особливості становлення та розвитку законодавства, виявлено тенденції його подальшої еволюції. Сформульовано науково-теоретичні висновки та практичні пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових засад використання альтернативних джерел енергії. Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними питаннями правового регулювання альтернативної енергетики.
 • Документ
  Управління агробізнесом: програма та плани семінарських (практичних) занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» : навчально-методичний посібник
  (2023) Григор’єва, Христина Антонівна; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Годованюк, Андрій Йосипович; Заверюха, Марина Михайлівна; Канівець, Людмила Анатоліївна; Караханян, Карина Мартинівна; Платонова, Євгенія Олегівна
  У навчально-методичному посібнику зібрані необхідні розробки щодо викладання здобувачам вищої освіти курсу «Управління агробізнесом» – однієї з важливих навчальних дисциплін професійної підготовки фахівців із менеджменту. Запропоновані методичні розробки враховують особливості відносин у сільському господарстві та спрямовані на всебічну підготовку фахівців з управління для ефективної роботи в цій сфері.
 • Документ
  Природоресурсне право: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Заверюха, Марина Михайлівна; Чумаченко, Інна Євгенівна; Канівець, Людмила Анатоліївна; Годованюк, Андрій Йосипович; Григор’єва, Христина Антонівна; Караханян, Карина Мартинівна; Платонова, Євгенія Олегівна; Харитонова, Тетяна Євгенівна
  Програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу «Природоресурсне право» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Право альтернативної енергетики: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Платонова, Євгенія Олегівна; Караханян, Карина Мартинівна; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Заверюха, Марина Михайлівна; Канівець, Людмила Анатоліївна
  Програма та плани семінарських (практичних) занять зі спецкурсу «Право альтернативної енергетики» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Набуття та реалізація прав на землю: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика»,, 2023) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Платонова, Євгенія Олегівна; Годованюк, Андрій Йосипович; Заверюха, Марина Михайлівна; Канівець, Людмила Анатоліївна; Караханян, Карина Мартинівна
  Програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу «НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Захист екологічних, земельних прав та прав на природні ресурси: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Канівець, Людмила Анатоліївна; Годованюк, Андрій Йосипович; Заверюха, Марина Михайлівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Караханян, Карина Мартинівна; Платонова, Євгенія Олегівна; Харитонова, Тетяна Євгенівна
  Програма та плани семінарських (практичних) занять з курсів «ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ», «ЗАХИСТ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ», «ЗАХИСТ ПРАВ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Забезпечення безпеки морегосподарського комплексу України: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Караханян, Карина Мартинівна; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Платонова, Євгенія Олегівна; Заверюха, Марина Михайлівна
  Програма та плани семінарських (практичних) занять з курсу «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Аграрне право: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Григор’єва, Христина Антонівна; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Годованюк, Андрій Йосипович; Заверюха, Марина Михайлівна; Канівець, Людмила Анатоліївна; Караханян, Карина Мартинівна; Платонова, Євгенія Олегівна
  У навчально-методичному посібнику зібрані необхідні розробки щодо викладання здобувачам вищої освіти курсу «Аграрне право» – однієї з важливих навчальних дисциплін професійної підготовки фахівців із права. Запропоновані методичні розробки враховують особливості правовідносин у сільському господарстві та спрямовані на всебічну підготовку фахівців із права для ефективної роботи в цій сфері.
 • Документ
  Юридичні особливості аграрних розписок (на матеріалах судової практики)
  (Одеса : Фенікс, 2022) Григор’єва, Христина Антонівна
 • Документ
  Кредитування сільського господарства: правові реалії державної підтримки
  (ВД "Гельветика", 2019) Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Григорьева, Кристина Антоновна; Hryhorieva, Khrystyna A.
 • Документ
  Державне стимулювання альтернативної енергетики: порівняльно-правовий аналіз
  (Одеса : Гельветика, 2021) Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Hryhorieva, Khrystyna A.
  У статті досліджено системи державно-правового стимулювання альтернативної енергетики різних країн (ЄС, США, Канади, країн Латинської Америки, Австралії, Малайзії, Індонезії). Сформульовано невирішену проблему відсутності належної аргументації висунутої політичної тези про необхідність відмови від «зеленого» тарифу як основного механізму підтримки альтернативної енергетики за прикладом інших країн світу. За активного використання порівняльно-правового методу наукових досліджень зроблено кілька важливих висновків. Кожна країна має власне унікальне законодавче забезпечення альтернативної енергетики, що підтверджує думку про відсутність кращих чи гірших правових моделей такого стимулювання – доцільно говорити лише про більш оптимальні та менш оптимальні правові механізми для конкретної країни. Незважаючи на різноманітність систем підтримки альтернативної енергетики, визначено певні спільні риси такого законодавчого забезпечення: а) виявлене широке різноманіття підходів до стимулювання альтернативної енергетики у світі може бути зведене до кількох ключових правових механізмів; б) поєднання певного домінуючого правового механізму (найчастіше ним виступає «зелений» тариф) та низки додаткових допоміжних правових механізмів стимулювання; в) еволюційна трансформація системи стимулювання альтернативної енергетики, що проходить кілька послідовних етапів (рівнів). Узагальнення досвіду багатьох країн, які розвивають альтернативну енергетику, демонструє закономірності поступової еволюції такої підтримки, що полягає у багаторівневому розвитку системи стимулювання, а саме: а) державне стимулювання першого рівня (економічного); б) державне стимулювання другого рівня (екологічного); в) державне стимулювання третього рівня (кліматоохоронного). Спираючись на виявлену закономірність, можна зробити висновок про те, що українське законодавство у сфері альтернативної енергетики демонструє нетиповий регресивний розвиток, під час якого не відбулося еволюційного переходу на наступний (екологічний) рівень державного стимулювання. Саме тому рівняння на інші країни, які зменшують зелені тарифи та/ або змінюють їх іншими правовими механізмами, не є науково обґрунтованим.
 • Документ
  Право екологічної безпеки : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право»
  (Одеса : Юридична література, 2022) Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Havrysh, Natalia S.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Hodovaniuk, Andrii Y.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Hryhorieva, Khrystyna A.; Заверюха, Марина Михайлівна; Заверюха, М. М.; Zaveriukha, Maryna M.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Karakash, Illia I.; Канівець, Людмила Анатоліївна; Канівець, Л. А.; Kanivets, Liudmyla A.; Караханян, Карина Мартинівна; Караханян, К. М.; Karakhanian, Karyna M.; Платонова, Євгенія Олегівна; Platonova, Yevheniia O.; Платонова, Є. О.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Kharytonova, Tetiana Ye.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Chumachenko, Inna Ye.
 • Документ
  Екологічне право України : програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю «Право»
  (Одеса : Юридична література, 2022) Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Havrysh, Natalia S.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Hodovaniuk, Andrii Y.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Hryhorieva, Khrystyna A.; Заверюха, Марина Михайлівна; Заверюха, М. М.; Zaveriukha, Maryna M.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Karakash, Illia I.; Канівець, Людмила Анатоліївна; Канівець, Л. А.; Kanivets, Liudmyla A.; Караханян, Карина Мартинівна; Караханян, К. М.; Karakhanian, Karyna M.; Платонова, Євгенія Олегівна; Платонова, Є. О.; Platonova, Yevheniia O.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Kharytonova, Tetiana Ye.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Chumachenko, Inna Ye.
 • Документ
  Продовольча безпека vs. аграрний протекціонізм (правові орієнтири на прикладі експорту соняшникової олії)
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Григорьева, Кристина Антоновна; Hryhorieva Khrystyna A
 • Документ
  State support of bioenergy in Ukraine: legal problems
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Годованюк, Андрей Иосифович; Hodovaniuk, Andrii Y.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Григорьева, Кристина Антоновна; Hryhorieva, Khrystyna A.; Платонова, Євгенія Олегівна; Платонова, Є. О.; Платонова, Евгения Олеговна; Platonova, Yevheniia O.; Степська, Олена Володимирівна; Степська, О. В.; Степская, Елена Владимировна; Stepska, Olena V.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Чумаченко, Инна Евгениевна; Chumachenko, Inna Ye.
  The article is devoted to the study of state support in the field of bioenergy production in Ukraine. It is mentioned, that it is still not clear the legal nature of agricultural bioenergy relations. However, it is quite clear that relations on state support of bioenergy production (in terms of production of biofuels from agricultural raw materials) belong to the subject of agroprotective law and are regulated by it. This is due to the fact that: first, the objects of bioenergy relations are biomass and biofuels, which are agricultural products; secondly, the subjects of bioenergy relations are mainly agricultural producers or processors; thirdly, the content of bioenergy relations is in the production and processing of agricultural products. That is, bioenergy relations at the stages of production (formation) of biomass and its processing into biofuels constitute a type of agricultural activity, the state support of which is regulated by agroprotective law. It is revealed that in terms of state support should be taken such measures as: support of processing of actually produced agricultural products by its producer; support of creation of agricultural processing cooperatives; support of bioenergy production, which is based on the process of processing biomass into biofuels. Improvement of agroprotective legislation in this area should occur by: a) foreseeing universal legal mechanisms to support processing activities in the Law of Ukraine "On state support of agriculture of Ukraine"; b) addition to the Law of Ukraine "On agricultural cooperation" of agroprotective provisions on agricultural processing cooperatives; c) adoption of the Law of Ukraine "On production and sale of biofuels".
 • Документ
  Logistical support of agricultural sector in Ukraine: Legal features
  (Centre for Evaluation in Education and Science, 2020) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Kharytonova, Tetiana Ye.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Каракаш, Илья Иванович; Karakash, Illia I.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Григорьева, Кристина Антоновна; Hryhorieva, Khrystyna A.; Канівець, Людмила Анатоліївна; Канівець, Л. А.; Канивец, Людмила Анатольевна; Kanivets, Liudmyla A.; Удовика, Лариса Григорівна; Удовика, Л. Г.; Удовика, Лариса Григорьевна; Udovyka, Larysa H.
  The article is devoted to the issue of legal regulation of logistical support of Ukrainian agriculture. The relevance of the article is that Ukraine’s agriculture is far behind optimal international norms, and the provision of agriculture with fixed assets does not meet the needs of production. The authors used the dialectical method, the analysis method, the synthesis method, the logical method, the historical method, the method of comparison. As a result of the study, the following conclusions were made that the legislation on state support of agrarians in the sphere of equipment purchased is not substantiated. This is a significant destabilizing factor, as well as insufficiently professional and scientifically substantiated preparation of such regulatory acts. There is an increasing tendency for the use of a “manual regime” for providing state support in agriculture, which is in the situation of instability, is a risky way.
 • Документ
  Переробна кооперація в сільському господарстві України: правове регулювання організації та діяльності
  (Одеса : Юридична література, 2015) Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Григорьева, Кристина Антоновна; Hryhorieva, Khrystyna A.
  Монографію присвячено особливостям організації та діяльності сільсько-господарських переробних кооперативів за законодавством України. Надано визначення сільськогосподарського переробного кооперативу, досліджені його ознаки, специфіка створення та припинення діяльності. Значну увагу приділено аналізу членських, управлінських, договірних та майнових відносин у сільськогосподарських переробних кооперативах. Правове становище сільсько-господарських переробних кооперативів розглядається з позицій поєднання у них виробничих та обслуговуючих ознак. На основі проведеного дослідження запропоновано виділення сільськогосподарських переробних кооперативів в якості організаційно-правової форми юридичних осіб. У результаті дослідження виявлені характерні тенденції розвитку вітчизняного кооперативного законодавства, з урахуванням яких запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання сільськогосподарської кооперації. Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними питаннями кооперації.
 • Документ
  Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Григорьева, Кристина Антоновна; Hryhorieva, Khrystyna A.
  Монографію присвячено проблемам правового забезпечення державної підтримки сільського господарства України. Правове регулювання державної підтримки сільського господарства розглядається з позицій його оформлення у підгалузь аграрного права – агропротекційне право. Виявлені характерні тенденції розвитку вітчизняного агропротекційного законодавства, з урахуванням яких запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання державної підтримки сільського господарства. Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними питаннями надання державної підтримки сільському господарству.