Корнута Людмила Михайлівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 27
 • Документ
  ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
  (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Kornuta, Liudmyla M.
  На основі аналіза міжнародної практики рекомендовано для українського уряду організувати міжвдомчу комісію з питань можливого застосування штучного інтелекту в публічному управлінському процесі. Вказано, що в такій групі мають працювати пліч-о-пліч вчені, економісти, юристи, програмісти та інші спеціалісти.В такій спільній діяльності є необхідним розробити і запровадити державну програму автоматизованого публічного управління на основі технологій штучного інтелекту з метою поступової часткової заміни частини чиновників, можливо суддів і поліцейських. Автор вважає, що результатом реалізації рекомендованих заходів також буде подолання корупції в системі публічного управління, а також підвищення ефективності діяльності самої системи. А країни, які впровадили штучний інтелект в систему публічного управління, вже зарає можуть конкурувати на міжнародній арені і будуть здатні протистояти різноманітним внутрішнім та зовнішнім загрозам.
 • Документ
  Професійне навчання державного службовця: проблематика питання та перспективи розвитку
  (ВД "Гельветика", 2018) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.
 • Документ
  Щодо питання удосконалення та розвитку правового захисту державного службовця
  (ВД "Гельветика", 2019) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.
 • Документ
  Сучасна концепція електронного уряду: моделі взаємодії
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.
 • Документ
  Особливості формування психологічних якостей сучасного лідера в державній службі
  (Одеса, 2022) Корнута, Л. М.
  У статті розглядаеться формування лідерства у державо службовців. Враховуючи, що природа феномену лідерства надзвичайно складна, носить індивідуально-суспільний характер в статті визначається, що лідерство – це унікальна синергія: природнього-генетичних задатків; виховання; сприятливого соціального середовища; власної функціональності особистості професіонала. Функціональність визначається набутим досвідом, свідомо чи несвідомо сформованими уміннями, навичками, якостями. В статті аналізуються деякі підходи до визначення феномена лідерства.
 • Документ
  Проблематика визначення етики державного службовця як складової професійної компетентності
  (Чернівці, 2021) Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.
 • Документ
  Public and private economic and legal interests in the field of international transport in the latest edition of Incoterms
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Матвєєв, Петро Сергійович; Матвєєв, П. С.; Матвеев, Петр Сергеевич; Matvieiev, Petro S.; Клепікова, Ольга Вікторівна; Клепікова, О. В.; Клепикова, Ольга Викторовна; Klepikova, Olha V.; Klepikova, Olga; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Аббасзаде, Махір Тапдиг огли; Аббасзаде, М. Т.; Аббасзаде, Махир Тапдыг оглы; Abbaszade, Mahir; Кузнецов, Сергій Олександрович; Кузнецов, С. О.; Кузнецов, Сергей Александрович; Kuznetsov, Serhii O.
  The article examines the importance of maintaining a balance of public and private interests when using "autonomy of will" in international trade. The relevance of this study is because the field of international transport is dynamic (closely related to the economy), the sphere of public activity that requires constant monitoring and updating. Purpose: to investigate the process of implementation of economic and legal tasks in the field of international transportation, taking into account the entry into force of the new version of the Code of Trade Rules - Incoterms. Methodology: logical-semantic, historical, analytical, comparative analysis, and synthesis. Research results: such foreign economic activity as international transportation is considered, the basic conditions of Incoterms 2020 terms concerning international transportations and conditions of realization by contractors of the economic-legal interests through observance of these conditions are allocated and analyzed in detail. The work can be used in preparation for the conclusion of a foreign trade agreement.
 • Документ
  Public administration in the field of provision of administrative services to foreigners and stateless persons
  (Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.
  The article identifies the features of public administration in the field of providing certain administrative services to foreigners and stateless persons. It was found that foreigners and stateless persons staying in Ukraine legally enjoy the same rights and freedoms, as well as the same responsibilities as citizens of Ukraine. Based on the characteristics of the legal status of foreigners in Ukraine and analyzing the general legislation on administrative procedures, it is established that foreigners and stateless persons may be the subjects of applications for administrative services. At the same time, the peculiarities of the types and procedure of realization of administrative services that can be provided to foreigners and stateless persons are established. The main features of the implementation of administrative services are as follows: 1) the allocation of certain types of administrative services that are unique to foreigners and stateless persons; 2) establishment of a separate procedure and additional procedural actions in the process of providing administrative services.
 • Документ
  Public and Private Interests in the Sphere of Administration of Vaccination in a Pandemic
  (Universidad del Zulia Maracaibo : Venezuela, 2021) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Дробуш, Ірина Вікторівна; Дробуш, І. В.; Дробуш, Ирина Викторовна; Drobush, Iryna; Шминдрук, Ольга Федорівна; Шминдрук, О. Ф.; Шминдрук, Ольга Федоровна; Shmyndruk, Olha F.; Курганська, Олена Вікторівна; Курганська, О. В.; Курганская, Елена Викторовна; Kurhanska, Olena V.; Поліщук, Тетяна; Polishchuk, Tetiana
  COVID-19 has posed challenges to the global community at large and to jurisprudence in particular. In the current context, it is of paramount importance to find the best possible solutions in the field of legal regulation that help minimize the harmful effects of the global multisectoral crisis, save lives and restore the well-being of society. The work aims to clarify the theoretical problems in the legal status of medical innovations in the context of the COVID-19 pandemic. The subject of research is anticoronavirus innovations in the medical field. The research methods used were the dialectical method, the system method, the formal-legal method, the historical-legal method, and the structural method. As a result of this work, the current state of legal regulation of anti-ronavirus medical innovations was analysed, in particular the international legal framework, as well as national legislation in this area; contradictions in the observance of the balance of public and private interests under the conditions of a pandemic are revealed and, consequently, some ways of resolving them are suggested.
 • Документ
  Адміністративний менеджмент : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2021) Фролова, Євгенія Ігорівна; Frolova, Yevheniia I.; Фролова, Є. І.; Корнута, Людмила Михайлівна; Kornuta, Liudmyla M.; Корнута, Л. М.
 • Документ
  Досвід професійної підготовки публічних службовців Сполучених Штатів Америки
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Корнута, Людмила Михайлівна; Kornuta, Liudmyla M.
 • Документ
  The Right of Internally Displaced Persons to Local Government: Ukraine's Experience and International Practice
  (Geplat, 2020) Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Стрельников, Андрій Вікторович; Стрельников, А. В.; Стрельников, Андрей Викторович; Strelnykov, Andrii V.; Strelnykov, Andriy; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Лавренова, Ольга Ігорівна; Лавренова, О. І.; Лавренова, Ольга Игоревна; Lavrenova, Olha I.
  The right for local government is the pledge for the state democratic system. The qualified bond between public management and values, which a member of the community gets, is formed by means of people’s participation in local issues’ government. That is why the opportunity absence to participate in local government for any member provokes negative consequences and mediates the change from the citizen status into a hybrid-civilian one. The research is focused on the law security legal regulation on the local government of Ukraine and on the detection of weak spots in relation to the inner displaced people. The authors examine international legal standards of law implementation on the local government. Based on this, there were offered the amendments to the current legislative control of law implementation of the inner displaced people on the local government.
 • Документ
  Civic institution influence on formation of public service principles in Ukraine
  (FEPR, 2019) Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Angelica R.; Krusian, Anzhelika R.; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Шкарпицька, Вікторія Кирилівна; Шкарпицька, В. К.; Шкарпицкая, Виктория Кирилловна; Shkarpytska, Viktoriia K.
  The article contains considerations on public service principles in Ukraine, since a new approach is developed to define both fundamental principles of public authority activity and their content due to public power decentralization and deconcentration. The main idea of the article is to determine possible ways to improve interaction of civic institutions with the authorities; to define a unified concept of humanization and democratization of public administration and to stipulate specific recommendations for reforming the existing system of public service principles in Ukraine. During this research, general and special methods of scientific knowledge were used: systematic analysis, dialectical, formal-logical, structural-functional, and empirical methods. The authors concluded that public service principles in Ukraine were poorly represented. In order to increase the positive effect of new forms of society participation in public administration, the basis of the public service functioning in Ukraine should be learned. The article may be useful for relevant public administration subjects while creating a mechanism for a public administration system and, in particular, for involving citizens, since it is part of government strategies and development programs. It can also be useful for researchers of social and legal processes related to civil society development. The analysis of the digitalization process in the country and in the world helped to identify problems requiring special attention and to find solutions for implementation of project activities on the creation of a modern management structure. The novelty and originality of the research is in description of the basic principles of public service considering tendencies in the public administration development.
 • Документ
  Anti-Corruption Declaration as a Measure of Control for the Activities of Subjects of Public Authorities
  (Dorma Trading, 2020) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.; Goloyadova, Tetiana; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V.; Zavhorodnia, Yuliia; Рева, Юрій Олексійович; Рева, Ю. О.; Рева, Юрий Алексеевич; Reva, Yurii O.; Reva, Yurii
  The article is devoted to the study of anti-corruption declaration in Ukraine, which is at the stage of institutionalization and practical improvement. The aim of the article is to establish possible ways to increase the effectiveness of the anti-corruption declaration mechanism, taking into account socio-economic conditions based on the use of international experience in this process; to define a single concept of the humanization of the financial control and identify specific recommendations for reforming the existing system of anti-corruption mechanism in Ukraine. In carrying out this study, general and special methods of scientific knowledge were used: the system analysis method, the dialectic method, the formal logical method and the structural-functional method, as well as a number of empirical methods. The authors came to the conclusion that the mechanism of anti-corruption declaration in Ukraine was formed taking into account the socio-economic prerequisites for counteracting corruption and international trends in the implementation of financial control. To increase the positive effect of the introduction of anti-corruption declaration, it is important to know the approach chosen for exercising financial control over the subjects of public administration. The article may be useful for the relevant subjects of public administration for the further improvement of socially sensitive anti-corruption tools. It may also be useful for researchers of social and legal processes related to the development of civil society. An analysis of the processes of management transformation in the country and in the world facilitated to identify problems that require special attention and find solutions for the implementation of project activities to create a modern management structure for electronic filing of declarations. The novelty and originality of the study lies in the fact that the article reveals the fundamental determinants of anti-corruption declaration taking into account the development trends of public administration.
 • Документ
  Зарубіжний досвід публічного управління
  (Одеса, 2019) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Панова, Наталія Сергіївна; Панова, Н. С.; Панова, Наталья Сергеевна; Panova, Nataliia S.; Маслова, Яна Іванівна; Маслова, Я. І.; Маслова, Яна Ивановна; Maslova, Yana I.
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність – 281 «публічне управління та адміністрування»
 • Документ
  Дистанційне навчання державних службовців: особливості реалізації
  (Одеса : Гельветика, 2020) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.
 • Документ
  Організація діяльності державного службовця
  (Одеса : Фенікс, 2019) Бедний, Олег Ігорович; Бедный, Олег Игоревич; Bednyi, Oleh; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Людмила; Kornuta, Ludmila М.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Victoria
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Публічна служба
  (Одеса : Фенікс, 2019) Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Ludmila М.; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V.
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Документ
  Правовий механізм протидії корупційним правопорушенням: проблеми теорії та практики
  (Одеса : Фенікс, 2019) Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Хамходера, Олег Петрович; Хамходера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Калімбет, Андрій Леонідович; Калимбет, Андрей Леонидович
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»