Сулейманова Сусанна Рефатівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 18 з 18
 • Документ
  Альтернативне вирішення цивільно-правових спорів
  (Одеса : Фенікс, 2023) Голубєва, Н. Ю.; Сулейманова, С. Р.; Бут, І. О.; Полуніна, О. О.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо- кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Альтернативне вирішення цивільно- правових спорів», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково- педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Порівняльно-правова характеристика цивільного судочинства України та Ізраїлю
  (Одеса : Фенікс, 2022) Сулейманова, Сусанна Рефатівна
 • Документ
  Відшкодування шкоди за участю держави в умовах воєнного стану: процесуальні аспекти
  (Одеса : Фенікс, 2022) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Упровадження письмового провадження як форми оптимізації цивільного процесу відповідно до судової реформи України
  (ВД "Гельветика", 2018) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Використання електронних доказів у Турецькій Республіці
  (Одеса : Фенікс, 2020) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Переваги сімейноі медіації при вирішенні питання про розірвання шлюбу
  (Одеса : Фенікс, 2021) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Особливості виконання в Україні судових доручень іноземних судів
  (ВД "Гельветика", 2019) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Особливості застосування медіації у збройному конфлікті
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Врегулювання спору за участю судді та медіація: порівняльно–правова характеристика
  (Одеса : Фенікс, 2019) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Судові доручення щодо збирання доказів у цивільному судочинстві України
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Suleimanova, Susanna R.
  У статті викладено наукові результати аналізу інституту судових доручень щодо збирання доказів у цивільному судочинстві України, розкрито їх зміст відповідно до чинного законодавства і правозастосовчої практики, визначені параметри і перспективи розвитку. Сформульовано пропозиції до чинного законодавства відносно вдосконалення правового регулювання інституту судових доручень щодо збирання доказів.
 • Документ
  Constitutional Principles of Contractual Representation in Ukraine: Problems of Theory and Practice
  (ASERS Publishing System, 2019) Цюра, Вадим Васильович; Цюра, В. В.; Цюра, Вадим Васильевич; Tsiura, Vadym V.; Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.; Сотула, Олександр Сергійович; Сотула, О. С.; Сотула, Адександр Сергеевич; Sotula, Oleksandr S.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, В. М.; Панасюк, Вита Николаевна; Panasiuk, Vita M.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V.
  The research is devoted to the issue of the nature and essence of the contractual representation as a legal relationship and a constitutional principle.The current understanding of the institution of representation in the context of the provisions of the Code of Civil Procedure of Ukraine and the Civil Code of Ukraine is ambiguous and this problem needs to be solved. In order to determine the true meaning of the legal institute of representation, the authors of the article made an attempt to study it through the lens of the norms of the current constitution of Ukraine.The methods of scientific research, used by the authors are the analysis, the synthesis, the deduction and induction,the comparison-legal method. All these methods in their convergence made it possible to find out the current state of the existing legislation and legal doctrine in the context of contractual representation and to offer the authors’ own vision of directions of improvement of the studied legal institute.In the result of the study the authors made a conclusion that a contractual representation is a kind of representation, arising out of a contract or other act that underlies the will of the person represented (the principal) and the person representing (the attorney) and the agreement between them. It is important for both the practice of law and the theory of law that the understanding of the essence of the said institute and the approaches to regulating relations of representation in the Civil Code and in the Civil Procedure Code be the same.
 • Документ
  Основні принципи медіації
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Поняття переговорів як способу альтернативного вирішення спорів
  (Одеса : Фенікс, 2020) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Генеза інституту медіації
  (Одеса : Гельветика, 2020) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, С. Р.; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Представництво у суді в Україні та міжнародний досвід
  (2019) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Сулейманова, Сусанна Рефатовна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Деякі аспекти дотримання принципу "верховенства права" у світлі практики ЄСПЛ та нового ЦПК
  (Одеса : Фенікс, 2018) Сулейманова, Сусанна Рефатівна; Suleimanova, Susanna R.
 • Документ
  Правові обмеження використання іноземної валюти у господарському обігу в Україні
  (Одеса, 2017-04-26) Сулейманова, Сусанна Рефатівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичнихнаук зі спеціальністю 12.00.04 – «господарське право; господарсько-процесуальне право». – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2017. У роботі досліджується поняття, ознаки та правові засади обмеження використання іноземної валюти у господарському обігу. Сформульовано визначення валютних обмежень та здійснена їх класифікація за різними підставами. Охарактеризовані валютні операції та валютні розрахунки як форми валютних обмежень. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства шляхом прийняття єдиного закону, який містив би в собі загальні засади валютного регулювання як чинника фінансово-правової політики держави, відповідні умови і процедури застосування, обігу й реалізації іноземної валюти на території України, з визначенням відповідних її груп. Визначені основні напрями удосконалення засад валютного контролю, зокрема, шляхом закріплення права посадових осіб підконтрольних суб’єктів надавати пояснення під час перевірок та надання можливості проведення в ході перевірок незалежних експертиз. Доведено, що у розвитку національного валютного контролю та валютного законодавства загалом провідну роль має відіграти процес його адаптації до відповідного законодавства Європейського Союзу
 • Документ
  Про деякі аспекти валютного регулювання й контролю
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Сулейманова, С. Р.; Suleimanova, S. R.
  У статті розглядаються деякі аспекти валютного регулювання й контролю. Автором надані пропозиції щодо врегулювання механізму проведення перевірок суб’єктів валютних правовідносин щодо дотримання норм валютного законодавства, що дозволяє уникнути зловживань із боку органів валютного контролю.